Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Analiza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnychAnalysis of surface oscillation caused by strata cracking / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 427–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_41.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, dynamika, tąpania, zjawiska falowe

  keywords: geomechanics, dynamics, rock bursts, wave phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności modelowania cyfrowego drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymiAnalysis of digital modeling effectiveness of building vibrations caused by mining quakes / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 395–406. — Bibliogr. s. 406, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_32.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, pomiar prędkości, analiza spektralna, modelowanie cyfrowe

  keywords: mining quakes, measurement of velocity, spectral analysis, digital modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza spektralna drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymiSpectral analysis of building vibrations caused by mining quakes / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 591–604. — Bibliogr. s. 604, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_55.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, analiza spektralna, pomiar prędkości i przyspieszenia

  keywords: mining quakes, spectral analysis, measurement of velocity and acceleration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aproksymacja pełnej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej dla wybranych skałAnalytical approximation of experimental stress-strain curves / Andrzej Nowakowski, Jan WALASZCZYK // W: Geotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 221–230. — Bibliogr. s. 229, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymiNumerical investigation of model stadium under aerodynamic impacts / Roman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie = The scientific research problems of building. [Pt. 6], Research and design issues in construction / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — ISBN 978-83-60200-33-9 (całość). — ISBN: 78-83-60200-52-0. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92. — Toż. W: KRYNICA 2008. T. IV, Zrównoważony rozwój w budownictwie ; T. V, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa ; T. VI, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie [Dokument elektroniczny]: pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Białystok–Krynica, 21–26 wrzesień 2008 : monografia : praca zbiorowa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 85–92. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 92. — Publikacja zawarta w T. VI: Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania stanowiskowe zginanych zestawów próbek skalnych w warunkach znacznego ich skrępowaniaLaboratory test of rock sample bedding under high constrained conditions / Jan WALASZCZYK, Jan Drzewiecki // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 245–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Brownfields in Upper Silesia Coalfields / Marek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK // W: ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areasOkreślanie właściwości mechanicznych i modelu materiałowego podłoża dla obiektów posadowionych na terenach górniczych / Lucyna Florkowska, Jan WALASZCZYK, Agnieszka Maj // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 165–178. — Bibliogr. s. 177–178, Summ., Streszcz.. — Pierwsza afiliacja J. Walaszczyk: Polish Academy of Sciences, Strata Mechanics Research Institute, Kraków. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.165.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Drgania stropu bezpośredniego spowodowane nagłą degradacją filarów międzykomorowychVibrations of roof resulted from sudden degradation of pillars / Jan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 743–752. — Bibliogr. s. 751–752, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energia układu zginanych warstw skalnych w warunkach ich silnego skrępowaniaEnergy of the strata deformation system under high constrainment conditions / Jan WALASZCZYK, Jan Drzewiecki // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 615–623. — Bibliogr. s. 622–623, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Fizyczny oraz obliczeniowy model MES w odniesieniu do warunków górniczo-geologicznych LGOMPhysical and digital fem model of copper mining in LGOM / Jan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ // W: Geotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 289, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu[Physical identification of dynamic rock mass models] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworuPhysical identification of dynamic rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Future perspectives of brownfields in Poland activities and visions / Marek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK // W: ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 315–317. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geomechaniczne aspekty nieregularnej eksploatacji złóż systemem filarowo-komorowymGeochemical aspects of irregular pillar-room exploitation / Jan WALASZCZYK // W: Górnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — ISBN10: 83-909602-3-9. — S. 357–366. — Bibliogr. s. 366, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Identyfikacja fizycznego modelu górotworu z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnychIdentification of a physical model of rock mass using geodesic measurements / Jan WALASZCZYK // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 529–536. — Bibliogr. s. 535–536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Identyfikacja prędkości i przyspieszenia w dynamicznych modelach górotworuIdentification of velocity and acceleration in dynamic models of rock mass / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 753–766. — Bibliogr. s. 766, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Identyfikacja właściwości odkształceniowych górotworu w oparciu o numeryczną analizę wstrząsu związanego z wyburzaniem budowliIdentification of physical properties of rock mass based on the numerical analysis of tremor connected with building demolition / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 2, s. 307–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-02/GG_2008_2_29.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, górotwór, właściwości fizyczne, wyburzanie budowli

  keywords: numerical modelling, physical properties, rock mass, building demolition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Komputerowa symulacja fali przemieszczeń spowodowanej nagłą degradacją filarów górniczych[The computer method used to modelling of sudden failure of mining pillars] / Jan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Komputerowa symulacja procesu redystrybucji energii sprężystej w górotworze uwarstwionymComputer simulation of redistribution of elastic energy in layered rock mass / Jan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2 / [red. wyd. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 755–764. — Bibliogr. s. 764, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Komputerowa symulacja skutków pękania pojedynczej warstwy geologicznejComputer modelling of strata cracking in the single geological layer / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 571–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Komputerowa symulacja stanu naprężenia w sąsiedztwie wyrobiska górniczego z uwzględnieniem przepływu gazuComputer simulation of stress distribution around an excavation area, considering gas flow / Jan WALASZCZYK, Lucyna Florkowska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 593–599. — Bibliogr. s. 599, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_60.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, węgiel, eksploatacja górnicza, metan, naprężenia, przepływ gazu, szczeliny

  keywords: numerical modelling, stress state, coal mining exploitation, methane, gas flow, gaps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Komputerowa symulacja zmian energii właściwej w polu filarowo-komorowym spowodowanej postępującą eksploatacją złoża oraz zmianą właściwości fizycznych filarówComputer simulation of internal energy changes in pillar-room field caused by progressing exploitation of the rock mass and by the change of physical properties of pillars / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Summ.. — Toż na CD. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_41.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, modelowanie numeryczne, zmiany energii właściwej

  keywords: geomechanics, numerical modelling, changes of the specific energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kształtowanie się przemieszczeń w brzeżnej części niecki obniżeniowej na podstawie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnymDisplacements in the boundary sections of a subsidence trough on the basis of model tests performed on a vertically heterogeneous loose medium / Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Jan WALASZCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 spec. iss., s. 65–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: badania modelowe, wpływy eksploatacji, przemieszczenia górotworu

  keywords: model testing, mining impacts, rock mass displacements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Long term stability evaluation of natural gas storage cavernsOcena długotrwałej stateczności komór magazynowych gazu ziemnego / Jarosław Ślizowski, Jan WALASZCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 83–100. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96749-29830?filename=Long%20term%20stability.pdf

 • słowa kluczowe: konwergencja, górotwór solny, wytężenie, podziemne magazynowanie

  keywords: convergence, underground storage, rock salt massif effort

  cyfrowy identyfikator dokumentu: