Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Szlązak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Analiza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennegoAnalysis of the up-to-date realised programmes of hard coal industry's reforming / Jan SZLĄZAK, Jarosław Zagórowski // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 10, s. 386–394. — Bibliogr. s. 393–394, Summ., Streszcz., Rez.,

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1989–2006The analysis of accident rate in Polish coal mining in 1989–2006 / Jan SZLĄZAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/II, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 7: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2003 na przykładzie wybranych spółek węglowychAnalysis of accidents rate in Polish hard coal industry during 1993–2003 based on examples of selected coal companies / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 12, s. 537–547. — Bibliogr. s. 547, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania numeryczne i kopalniane przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowychNumerical and mine research on airflow in goaf of longwalls / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 59–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 302, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0160). — Bibliogr. s. 299–[303]. — ISBN10: 83-7464-000-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 311, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0350). — Bibliogr. s. 307–[312]. — ISBN: 978-83-7464-265-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennegoFire safety in the process of hard coal mines closure / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Determination of coefficient of permeability of longwall goaf / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // W: 29\textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dobór systemu przewietrzania ściany w aspekcie występujących zagrożeń naturalnychThe choice of a longwall face ventilation system in the aspect of the existing natural hazards / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2001 nr 9, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efektywność skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na przykładzie klimatyzacji kopalni podziemnej[Effectiveness of a trigeneration energy system based on air-conditioning of underground mine] / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // W: Nowe rozwiązania w konstruowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : XXXIII [Trzydzieste trzecie] Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 11–13 września 2001 / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [Poznań : SYSTHERM], [2001]. — ISBN10: 8390828642. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energetyka–górnictwo razem czy osobno?Power generation industry–coal industry, together or separately? / Jan SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 7–8, s. 282–289. — Bibliogr. s. 289, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego[Air filtration through abandoned workings of longwalls with caving in coal mines] / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 179, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0175). — Bibliogr. s. 173–[180]. — ISBN10: 83-7464-017-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Filtracja powietrza w zrobach ścian zawałowychAir filtration in abandoned workings of longwalls with cavings / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2001 R. 25 z. 4, s. 223–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fire hazard and its control in Polish coal mines / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: 31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005. — [Australia : s. n.], [2005]. — S. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Górnictwo węgla kamiennego w Polsce po dziesięciu latach jego restrukturyzacji[Hard coal mining in Poland after ten years of its restructurisation] / Jan SZLĄZAK // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 261–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Klimatyzacja centralna wyrobisk górniczych w KWK „Pniówek”Central cooling in mining galleries of coal mine Pniówek / Stanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // W: Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — ISBN10: 83-904303-8-X. — S. 205–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Method of determination of methane concentration in goaf / J. SZLĄZAK, N. SZLĄZAK, D. OBRACAJ, M. BOROWSKI // W: Mine ventilation : ninth international mine ventilation congress, India, 2009 : [10–13 November 2009, New Delhi, India], Vol. 1 / ed. D. C. Panigrahi. — New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., cop. 2009. — Na okł. dod.: Health Safety Productivity. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-81-204-1749-6. — S. 533–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości ograniczenia przepływu powietrza przez strefę zawału ściany eksploatacyjnejPossibilities of reducing the airflow through goaf of a longwall / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 315–331. — Bibliogr. s. 330, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nakłady na bezpieczeństwo pracy w kopalni i ich wpływ na koszty wypadkówThe expenditures for work safety in a mine : their influence on the costs of accidents / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 3, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy w kopalniach, wypadkowość, profilaktyka górnicza, bezpieczeństwo w górnictwie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowa generacja maszyn i urządzeń górniczych produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S. A.[New generation of mining machines and equipment of industry produced by Rybnicka Fabryka Maszyn “RYFAMA” S. A.] / Jan SZLĄZAK, Józef Suchoń // W: TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne = TUR 2005 : IV international conference Mining Techniques 2005 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839157427X. — S. 401–417. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowoczesne maszyny i urządzenia dla górnictwa produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S.A.[Modern machines and equipment for mining industry produced by Rybnicka Fabryka Maszyn “RYFAMA” S.A.] / Jan SZLĄZAK, Józef Suchoń // W: Ukraïns'ko-Pol's'kij forum gìrnikìv : gìrničodobuvna promislovìst' Ukraïni ì Pol'ŝì: aktual'nì problemi ì perspektivi : Âlta, Krim, 13–19 veresnâ 2004 : materìali forumu = Ukraińsko-Polskie Forum Górnicze : przemysł wydobywczy Ukrainy i Polski: aktualne problemy i perspektywy : materiały Forum / [red.] G. G. Pìvnâk [et al.] ; Nacìonal'nij gìrničij unìversitet, Dnìpropetrovs'k. — Dnìpropetrovs'k : NGU, 2004. — S. 406–418. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numerical determination of methane concentration in goaf spaceNumeryczne wyznaczanie pola stężenia metanu w przestrzeni zrobów / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 587-599. — Bibliogr. s. 599

 • słowa kluczowe: wentylacja, zagrożenie metanowe, filtracja metanu w zrobach ścian zawałowych

  keywords: methane hazard, mine ventilation, methane flow in goaf longwall

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Numerical determination of velocity field of airflow in goaf / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // W: 31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005. — [Australia : s. n.], [2005]. — S. 243–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.. — Toż. W: 31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes [Dokument elektroniczny] : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005 : conference. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Australia : s. n., 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 243–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Numerical determination of velocity field of airflow in gobNumeryczne wyznaczenie pola prędkości przepływu powietrza w zrobach / Jan SZLĄZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: