Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Strzałka, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Analiza celowości i możliwości stosowania urządzeń do ograniczania zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznegoThe analysis of the purposefulness and possibility of installing power saving devices in a street lighting network / Jan STRZAŁKA, Krzysztof Wincencik // W: MITEL-2006 : materiały i technologie w elektrotechnice : IV lubuska konferencja naukowo-techniczna : Gorzów Wlkp. 29–31 marca 2006 : materiały konferencyjne / kol. red. Ryszard Strzelecki [et al.] ; SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — [Gorzów : SEP. Oddział], [2006]. — S. 219–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza celowości i możliwości stosowania urządzeń do ograniczania zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego[The analysis of the purposefulness and possibility of installing power saving devices in a street lighting network] / Jan STRZAŁKA // W: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 25 października 2007 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Sekcja Instalacji Urządzeń Elektrycznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. — Kraków : SEP, [2007]. — ISBN10: 83-923567-5-6. — S. 60–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu lokalizacji GPZ na optymalną strukturę elektroenergetycznej sieci przemysłowejInfluence analysis of the MSP (Main Supply Point) localization on the optimal structure of the electric power industrial network / Jan STRZAŁKA // W: OPE'05 : OPtymalizacja w Elektroenergetyce : referaty podstawowe i kierunkowe : VI konferencja naukowo-techniczna : Jachranka, 29–30 września 2005 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 185–192. — Bibliogr. s. 191, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • BHP w energetyce : poradnik dla każdej firmy[Industrial safety in energy : guide for all firms] / red. Jerzy Knyziak ; aut.: Ryszard Paluch, Jan STROJNY, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, [et al.], Jan STRZAŁKA, [et al.]. — Kraków : „EUROPEX” Sp. z o. o., 2003 + Załącznik: Informacje adresowe + CD-ROM. — 687 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ciągłość zasilania w przepisach i normach krajowych i zagranicznych[Continuity of power supply in national and foreign regulations] / Jan STRZAŁKA // W: Seminarium nt. Wybrane zagadnienia jakości zasilania i użytkowania energii elektrycznej : z cyklu „Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach „Europejskiego Programu Leonardo da Vinci” jako forma realizacji projektu „Edukacyjny Program Jakości Zasilania LEONARDO” : Leonardo Power Quality Initiative : Warszawa, 30 listopada 2004 r. / red., oprac. graf.: Monika Wolska. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2004. — ISBN10: 83-89008-72-6. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne[Electrical power overhead lines] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–8. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektroenergetyka : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci : poradnik[Electrical power engineering] / Jan STROJNY, Jan STRZAŁKA. — Kraków : TARBONUS Sp. z o. o., 2008 + CD-ROM: Energetyka z bieżącą aktualizacją. — 259 s.. — Bibliogr. s. 253–257. — ISBN: 978-83-7394-217-2. — Opis częśc. wg. okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektryczne urządzenia napędowe[Electrical drives] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–10. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energetyka z bieżącą aktualizacją [Dokument elektroniczny][Power engineering with current updating] / Tadeusz Chmielniak, Stanisław GUMUŁA, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, [et al.], Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX” Sp. z o. o.], 2005. — 1 dysk optyczny. — T. 1, 3–4, Przepisy prawne, T. 2, Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. — Stan prawny na dzień 15 stycznia 2005 r. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energetyka z bieżącą aktualizacją. T. 2, Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci[Power engineering with current updating. Vol. 2 : Service and exploitation of plants, installations and networks] / Tadeusz Chmielniak, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Bogusław Maludziński, Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r. — [Numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Instalacje elektroenergetyczne[Electrical power engineering systems] / Jan STRZAŁKA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 523–542. — Bibliogr. s. 541–542

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Instalacje elektryczne[Electrical installations] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–14. — Nieciągła paginacja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jakość energii elektrycznej w instalacjach elektrycznych[Electric power quality in electrical installations] / Zbigniew HANZELKA, Jan STRZAŁKA // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2003 nr 22, s. 3–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Jakość energii elektrycznej w instalacjach komunalnych i przemysłowych[Electric power quality in household and industrial installations] / Zbigniew HANZELKA, Jan STRZAŁKA // W: Inżynieria elektryczna w budownictwie : II. konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 28 listopada 2003 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : SEP. Oddział, 2003. — ISBN10: 83-910689-6-X. — S. 18–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych[Classification, general principles of construction and operating conditions of electrical power devices] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–6. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Marcin Chechelski, Marcin Włodarczyk, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Robert JAROCHA, Jan STRZAŁKA, Marek ROGÓŻ // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Chechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., JAROCHA R., STRZAŁKA J., Rogoż M. // W: CIRED 2003 : 17\textsuperscript{th} international conference and exhibition on Electricity distribution : Barcelona 12–15 May 2003. Session 2, Power quality and EMC : technical reports. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Chechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., JAROCHA R., Rogoż M., STRZAŁKA J. // W: Fault and disturbance analysis conference : May 5–6, 2003 Atlanta, Georgia / Georgia Tech Professional Education. — [USA : s. n.], [2003]. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Monitoring jakości energii elektrycznej w sieciach oświetlenia ulicznego[Power quality monitoring in street-lightning] / Artur GANCARZ, Jan STRZAŁKA, Tadeusz WOJSZNIS // W: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 25 października 2007 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Sekcja Instalacji Urządzeń Elektrycznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. — Kraków : SEP, [2007]. — ISBN10: 83-923567-5-6. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości zwiększenia obciążalności prądowej kabli elektroenergetycznych ułożonych w grunciePossibilities of the load capacity increase of power cables laid in the ground / Andrzej R. KACZMARCZYK, Jan STRZAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowe rozwiązania techniczne i propozycje prowadzenia eksploatacji obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięciaNew technical solutions and proposals of exploitation for high voltage electrical power objects / Sławomir Samek, Jan STRZAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3, s. 206–211. — Bibliogr. s. 210–211, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ochrona przeciwporażeniowa[Electric shock protection] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–30 [numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ochrona przeciwporażeniowa[Electric shock protection] / Jan STRZAŁKA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 567–585. — Bibliogr. s. 585

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych[General principles of exploitation of electrical power installations and devices] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–4 [numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Określenie wartości wskaźników jakości energii elektrycznej w punktach zasilania sieci rozdzielczej 110 kVVoltage dips and short supply interruptions in contracts for the electric power supply from high voltage transmission systems / Chechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., STRZAŁKA J., Rogóż M. // W: APE 2003 : Aktualne problemy w elektroenergetyce : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 11–13 czerwca 2003. T. 2, Automatyka i pomiary: sterowanie i regulacja, zabezpieczenia, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowanie informatyki = APE 2003 : Present-day problems of power engineering / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2003]. — ISBN10: 83-909885-2-6. — S. 189–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: