Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Soboń, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7256-5622 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738ed83

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • Anomalnie wysokie ciśnienia złożowe w utworach dolomitu głównego północno-zachodniej PolskiAbnormally high reservoir pressures in the Main Dolomite strata of the North-Western Poland / Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech GÓRECKI, Jan SOBOŃ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 213, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Badania koncentracji metanu i bakterii utleniających węglowodory gazowe w aspekcie interpretacji pułapek naftowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego – rejon Munina Wielka–Morawsko[Testing the concentrations of methane and bacteria that oxidize gaseous hydrocarbons from the point of view of interpretation of petroleum traps in the Miocene strata of the eastern Carpathian Foredeep (the Munina Wielka–Morawsko area)] / Wojciech GÓRECKI, Jan SOBOŃ, Piotr Kapusta // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 151–155. — Bibliogr. s. 154–155. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geological, hydrogeological and technological conditions of application of production-injection systems for Lower Jurassic reservoir horizons in the Polish Lowlands : selected aspects of sustainable development of microregions / Jan A. SOBOŃ // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]

 • keywords: geothermal water exploitation, geothermal reservoir, geothermal installation, characterization of Lower Jurassic complex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geological, hydrogeological and technological conditions of the use of production-injection systems in the Lower Jurassic (Liassic) reservoir horizons of the Polish Lowland / Jan Adam SOBOŃ // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2018 : [June 20-22, 2018, Krynica, Poland] / eds. Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk. — Cham : Springer Nature Switzerland, 2020. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-030-13887-5 ; e-ISBN: 978-3-030-13888-2. — S. 611–624. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-17

 • keywords: geothermal water exploitation, Polish Lowland, geothermal installations, geothermal reservoir, Lower Jurassic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-13888-2_60

8
 • Geothermal waters reinjection into sandstones and carbonate reservoir rocksPowtórne zatłaczanie wód geotermalnych do warstw piaskowców i węglanowych skał zbiornikowych / Stanisław NAGY, Jan SOBOŃ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 347–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/LWUR8a

 • słowa kluczowe: eksploatacja, wody geotermalne, powtórne zatłaczanie

  keywords: exploitation, geothermal waters, reinjection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hydrodynamiczne warunki akumulacji węglowodorów w podcechsztyńskich kompleksach strukturalnych Pomorza ZachodniegoHydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation in sub-Zechstein structural complexes of Western Pomerania / Wojciech GÓRECKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Jan SOBOŃ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 223–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Interpretacja lekkich węglowodorów w gazie podglebowym nad złożem gazu Palikówka (południowa część zapadliska przedkarpackiego, NE Polska) w odniesieniu do struktury geologicznej i lokalizacji nowych otworówInterpretation of light hydrocarbons in subsoil gases above the Palikówka gas field (Southern Carpathian Foredeep, NE Poland) in relation to the geological structure and location of new wells / Jan SOBOŃ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 88. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powierzchniowe badania geochemiczne, lekkie alkany, geologiczne struktury gazonośne, złoża gazu w zapadlisku przedkarpackim

  keywords: surface geochemical survey, soil gas, gaz glebowy, light alkanes, geological gas structures, gas fields of the Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Interpretacja wybranych czynników geologiczno-złożowych na podstawie przypowierzchniowych koncentracji metanu w brzeżnej strefie nasunięcia karpackiego[Interpretation of selected geological and reservoir factors on the basis of near-surface methane concentrations in the marginal part of the Carpathian Overthrust] / Jan SOBOŃ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7\textsuperscript{th}, 2003 and April 1\textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 133–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcje jednootworowych systemów eksploatacyjno-zatłaczających dla hydrotermalnych poziomów zbiornikowychConcepts of one well exploitation-injection system for the hydrogeothermal aquifers / Jan SOBOŃ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 383–385. — Bibliogr. s. 385, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Soil gas surveys over petroleum areas in Lublin Trough and Fore Sudetic Monocline / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Jan SOBOŃ // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss. for the 61st Conference & Technical Exhibition, Helsinki 7–11 June 1999, s. 55–62. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Studies of light hydrocarbons over the natural gas deposits in the identification of structures with a deep source of methane and using them as a source of geothermal energy / Jan A. SOBOŃ, Paweł KOSAKOWSKI // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [46]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: geothermal energy, source rock, gas deposits, surface geochemical surveys, geothermal structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wody formacyjne poziomu dolomitu głównego w PolsceFormation waters of the Zechstein Main Dolomite in Poland / Wacław BURZEWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Jan SOBOŃ, Adam ZUBRZYCKI // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 203–205. — Bibliogr. s. 205, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybrane problemy wiercenia otworów geotermalnych : warunki geologiczne wydobycia oraz koncepcje systemów eksploatacyjno-zatłaczających złóż geotermalnychSelected problems of geothermal wells drilling, geological conditions of exploitation and concepts of exploitation-injection systems for the geothermal aquifers / Jan SOBOŃ // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 186–213. — Teskt pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie metod geochemii powierzchniowej dla interpretacji wgłębnej budowy geologicznej, pułapek naftowych i konturów złożowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego[Application of surface-geochemistry methods to interpretation of the subsurface geologic structure, petroleum traps and boundaries of hydrocarbon deposits in the Miocene strata of the eastern Carpathian Foredeep] / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Jan SOBOŃ // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 145–149. — Bibliogr. s. 149. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji]. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: