Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Sas, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Bariery rozwoju rynku CNG w Polsce na tle rozwoju CNG na świecie[The barriers for development of CNG market in Poland in comparison to the world] / Jan SAS // W: „Rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce” : VI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2011 : Kielce, 13–14 kwiecień 2011 r. : materiały konferencyjne / Izba Gospodarcza Gazownictwa. — [Warszawa : IGG], [2011]. — S. 52–66. — Publikacja w formie wydruku slajdów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w PolsceBarriers of market development of the compressed natural gas for car refueling in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 527–537. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • CNG wciąż ma przyszłość[CNG still has the future] / Jan SAS // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2006 nr 2, s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determinanty strategii rozwoju NGV w PolsceDeterminants of strategy of NGV development in Poland / Jan SAS // W: Paliwo gazowe CNG [Dokument elektroniczny] : ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo : Kraków 8–9 maja 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania, Polskie Górnictwo i Gazownictwo SA, Izba Gospodarcza Gazownictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dywersyfikacja portfela produktów PGNiG S. A. – substytucja paliw płynnych gazem ziemnym sprężonym[Diversification of Polish Oil and Gas Company product portfolio – substitution of liquid fuels with compressed natural gas] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: 80-lat gazownictwa ziemnego w rozwoju polskiej gospodarki : I małopolska konferencja energetyczna : Tarnów, 4–6 października 2000 r.. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 141–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gaz ziemny dla pojazdów : podręcznik dla użytkowników[Natural gas for vehicles : handbook for the users] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 79, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0125). — Źródła informacji s. 74. — ISBN10: 83-89388-77-4. — Dodatkowo na okł.: Gaz ziemny : źródło przyjaznej energii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV[Natural gas for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0206). — Bibliogr. s. 108–[110]. — ISBN10: 83-7464-058-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Gaz ziemny jako jedno z paliw motoryzacyjnych przyszłościNatural gas – a fuel of the future / Witold Warowny, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 219–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gaz ziemny jako jedno z paliw motoryzacyjnych przyszłościNatural gas – a fuel of the future / Witold Warowny, Jan SAS // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Gaz ziemny jako paliwo w transporcie – oferta dla górskich miejscowości uzdrowiskowych i wypoczynkowych[Development of natural gas as transportation fuel – an offer for mountains spa and resorts] / Jan SAS // W: Activity in the mountains – international partnership [Dokument elektroniczny] : IV Forum Ziem Górskich : 23–25 października 2013 r., Zakopane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1-27]. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Gaz ziemny – niedocenione paliwo do pojazdów : perspektywy i kierunki dalszego rozwoju rynku CNG i NGV[Natural gas – an underestimated fuel for vehicles] / Jan SAS, Grzegorz Wielgus // W: Profesjonalne gazownictwo 2010 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2010]. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gaz ziemny – paliwo do pojazdów[Natural gas as a fuel for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Gaz ziemny – paliwo do pojazdów samochodowych : Warszawa 25 kwietnia 2001. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. 1–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Health and safety at work management system – history, requirement interpretation and operational practice / Antoni Kleniewski, Jan SAS // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 115–135. — Bibliogr. s. 134–135, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Jakość i bezpieczeństwo pojazdów napędzanych gazem ziemnym[Quality and safety of CNG cars] / Jan SAS // Gaz Ziemny : periodyk popularno-naukowy ; ISSN 1733-7828. — 2007 nr 1, dod. Poradnik – jak zaoszczędzić na paliwie?, s. 4–6. — Bibliogr. s. 6. — Na okł. dod.: CNG auto

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kierunki rozwoju rynku gazu : rynek CNG w Polsce[Development trends in CNG : CNG market in Poland] / Jan SAS // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2011 nr 2, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kluczowe czynniki sukcesu rozwoju sektora gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do napędu pojazdów w PolsceKey factors of success compressed natural gas as an alternative fuel for vehicles in Poland / Dominik KOWAL, Bartosz OSTROWSKI, Jan SAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 565–574. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Management : theory and practice : Polish and Kazakh experiencesZarządzanie : teoria i praktyka : doświadczenia polskie i kazachskie / eds. Piotr ŁEBKOWSKI, Jan SAS. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — 255, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-349-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym[Possibilities of application of compressed natural gas in road transport] / Jan SAS // W: „Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego CNG w transporcie drogowym – perspektywy rozwoju” : konferencja : Krosno, 1 czerwca 2011 / PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. — [Krosno : PGNiG], [2011]. — S. 1–26. — Publikacja w formie wydruku slajdów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym[Possibilities of deployment CNG in road transport] / Jan SAS // W: „Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego CNG w transporcie drogowym – perspektywy rozwoju” : konferencja : Rzeszów 29.03.2011 r. / Polskie Górnictwo Nafowe i Gazownictwo SA. — [Rzeszów : PGNiG], [2011]. — Slajdy 1–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • NGV – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?[NGV – where are we, where are we heading for?] / Jan SAS // W: CNG i inne paliwa alternatywne – budowa pozycji na rynku [Dokument elektroniczny] : warsztaty CNG : Kraków 10–12 maja 2007 / Wydział Zarządzania AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2007]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–20. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Oczekiwania i zmiany w systemie kształcenia w zakresie zarządzania na przykładzie WZ AGH [Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej]Expectations and changes in the system of teaching – the case of Management Faculty, University of Mining and Metallurgy / Jan SAS // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 723–732. — Bibliogr. s. 732, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywy dalszego rozwoju rynku CNG[Perspectives of CNG market development] / Jan SAS // W: III Polski Kongres Naftowców i Gazowników : „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w Europejskim systemie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego : Bóbrka, 14–16 maja 2008 : referaty kongresowe / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, [2008]. — ISBN10: 83-915734-7-8. — S. 175–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: