Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pietrzyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza wydzieleń węglików w stalach niskowęglowych[Analysis of carbides precipitates in low-carbon steels] / W. OSUCH, G. MICHTA, J. PIETRZYK, A. KRUK // W: AMME'99 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international scientific confernce : Gliwice–Rydzyna–Pawłowice–Rokosowo, October 24–27, 1999 / Polish Academy of Sciences. Materials Science Committee, Silesian University of Technology in Gliwice. Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Association of Polish Mechanical Engineers. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-908916-5-4. — S. 443–446. — Bibliogr. s. 446

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of magnetometric and internal friction measurement methods for determination of thermal stability of retained austenite in low-carbon steels utilising the TRIP effectZastosowanie pomiarów magnetycznych i tarcia wewnętrznego do określenia stabilności termicznej austenitu resztkowego w stalach niskowęglowych wykazujących efekt TRIP / Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Jan PIETRZYK, Władysław OSUCH // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 368–373. — Bibliogr. s. 373, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determination of $M_{s}$ temperature and the decomposition of retained austenite in low-carbon 0.2C/1.5Mn/1.5 Si steelOkreślanie temperatury $M_{s}$ i rozpadu austenitu resztkowego w stali niskowęglowej 0,2C/1,5Mn/1,5 Si / G. MICHTA, J. PIETRZYK, W. OSUCH, A. KRUK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 981–994. — Bibliogr. s. 994

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa[Lamellar tearing] / pod red. Artura BLUMA i Tadeusza Niezgodzińskiego ; [zespół aut.]: Artur BLUM, Adam KRUK, [et al.], Stanisław DZIK, [et al.], Jan PIETRZYK, [et al.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — 203 s.. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7204-613-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stabilność powstającego przy niskich temperaturach austenitu resztkowego w stalach niskowęglowych z miedzią wykorzystujących efekt TRIPGlow discharge nitriding of titanium and ${Ti-6Al-4V}$ alloy at 843 temperature / Grzegorz MICHTA, Jan PIETRZYK, Władysław OSUCH, Adam KRUK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 339–342. — Bibliogr. s. 342, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II [druga] krajowa konferencja = II [second] domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003 / pod red. Jerzego Nowackiego i Mieczysława Wysieckiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2003

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, austenit, azotowanie jarzeniowe, przemiana bainityczna, pomiary magnetometryczne, rozpad, austenit resztkowy, niska temperatura

  keywords: mechanical properties, retained austenite, decomposition, austenite deformation, low temperature, glow discharge nitriding, magnetometric measurement, bainite transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stale niskowęglowe z efektem TRIPLow carbon steels with TRIP effect / Jan PIETRZYK, Grzegorz MICHTA, Władysław OSUCH, Adam KRUK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 4, s. 154–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Struktura i własności niskowęglowej stali bainitycznej[Structure and properties of low-carbon bainitic steel] / W. OSUCH, A. KRUK, G. MICHTA, J. PIETRZYK // W: AMME'2001 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 10th jubilee international scientific conference : Gliwice–Cracow–Zakopane, Poland, December 9–13, 2001 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2001. — ISBN10: 8391445844. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stali niskowęglowych z manganem i krzemem[Influence of heat treatment on the low carbon silicon manganese steels properties] / Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Władysław OSUCH, Jan PIETRZYK // W: Własności metali po obróbce cieplnej : seminarium : Gdańsk, 24–25. 02. 1999 r. : streszczenia referatów z sesji plakatowej : opracownie zbiorowe / red. nauk. Aleksander Nakonieczny ; Instytut Mechaniki Precyzyjnej. — [Polska : s. n.], 1999. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie cyfrowej analizy sygnału ultradźwiękowego do oceny wad wewnętrznych w blachach stalowychApplication of digital ultrasonic signals analysis for determination of flow in steel sheets / Adam KRUK, Jan PIETRZYK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 1, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: jakość, cyfrowa analiza sygnału ultradźwiękowego, wady wewnętrzne, blacha stalowa, degradacja struktury, nieciągłości wewnętrzne, dyskretne przekształcenie Fouriera, sygnał echa

  keywords: quality, flow, discrete fourier transform, steel sheets, digital ultrasonic signals analysis, structure degradation, internal imperfections, signal echo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie metod magnetycznych do pomiaru termicznej stabilności austenitu resztkowego w bainitycznych stalach niskowęglowych[Application of magnetic methods for thermal stability of retained austenite in low-carbon bainitic steels] / G. MICHTA, W. OSUCH, A. KRUK, J. PIETRZYK // W: AMME'2001 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 10th jubilee international scientific conference : Gliwice–Cracow–Zakopane, Poland, December 9–13, 2001 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2001. — ISBN10: 8391445844. — S. 351–356. — Bibliogr. s. 356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie metody indukcyjnej i transformaty Hilberta w wyznaczaniu krytycznych temperatur rozpadu przechłodzonego austenitu w stalach[Application of induction methods and Hilbert transformation for determination of critical temperatures of undercooled austenite in steel] / A. KRUK, G. MICHTA, W. OSUCH, J. PIETRZYK // W: AMME'2000 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 9th international scientific conference : Gliwice–Sopot–Gdańsk, Poland, October 11–14, 2000 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000. — ISBN10: 83-914458-0-1. — S. 333–336. — Bibliogr. s. 336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie nowoczesnych defektoskopów ultradźwiękowych do oceny wad wewnętrznych występujących w blachach stalowych stosowanych na konstrukcje dźwigarów mostów suwnicowychApplication of modern defectoscope for flow detection in steel sheets using for construction of crane bridge girder / A. KRUK, J. PIETRZYK, A. BLUM // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zmęczeniowa analiza pęknięcia katastroficznego dźwigara skrzynkowego suwnicy pomostowejAfatigue analysis of the catastrophic break down of the travelling crane box girder / Artur BLUM, Michał MAZIARZ, Jan PIETRZYK // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: