Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pielok, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A network of GPS reference points on the territory of the town of Piekary Śląskie as geodetic control for a region of intensive mining exploitation / Jan GOCAŁ, Edward Markowski, Jan PIELOK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 577–582. — Bibliogr. s. 580

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of geodetic surveying / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2006-1). — S. 184–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą[Investigations of deformation on area and rock mass caused by mining exploitation] / Jan PIELOK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2002. — 138, [1] s.. — Bibliogr. s. 128–[139]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania metodami geodezyjnymi deformacji budowli inżynierskich wzdłuż rzek i potoków na terenach górniczychGeodetic methods research on deformation of civil engineering structures alongside riviers and streams on mining areas / Jan PIELOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 4, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Summ., Zsfassung, Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław[Non-mining, mining and post-mining causes of terrain surface deformations on the example of 130 years history of salt mining in Inowrocław] / J. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI // W: 3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 3-7739-5989-3. — S. 409–414. — Bibliogr. s. 414, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bestimmung Kinematischer einwirkungen eines bruchabbaus an der Tagesoberfläche bei anwendung der GPS-technologieInvestigating the kinematics of impacts upon the area of longwall mining with self-filling, using satellite techniques / Jan PIELOK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 583–592. — Bibliogr. s. 586, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determining deformation of a wall of a residential building, located in the influence area of mining exploitations on the basis of geodesic rosettes measurement / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Displacement field of points in the strata affected by earlier longwall mining with pneumatic filling / Krzysztof Musz, Jan PIELOK, Wiesław PIWOWARSKI // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 187–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna związana z kierunkiem „ Górnictwo i Geologia” i specjalnością „Geodezja Górnicza”[Scientific and didactic activities bounding with the discipline „ Mining and Geology” and the specialization „Mining Surveying”] / Jan PIELOK, Edward POPIOŁEK // W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — Na okł. tytuł: 50 lat Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1951-2001. — ISBN10: 8391179958. — S. 82–99. — Bibliogr. s. 96–99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen[Completing project of geodesic monitoring of post-flotation waste reservoirs by the horizontal deformations determining] / Władysław BOROWIEC, Jan PIELOK, Edward PREWEDA, Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 140–156. — Bibliogr. s. 156, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Genauigkeit der Azimutbestimmungen bei anwendung von kreiselgeräten GAK-1 und GIB.. aus praktischen erfahrungen des Betriebes für Markscheidemessungen (PMG) in KatowiceAccuracy of determining gyro-azimuths using GAK-1 and GIB... devices, in the light of experience of Mine Survey Company in Katowice / Tomasz Białożyt, Jan PIELOK, Andrzej Sławicki // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 399–405. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geodetic measurements of surface deformations with the use of tansometry methods / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2004 Jg. 111 nr. 3, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych[Geodetic investigation of fore field deformations on the “Koźmin” area of KWB “Adamów” resulting from ground water cone of depression] / Andrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 65–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Giromat 2000 : szybki i dokładny pomiar azymutu[Gyro-compass 2000] / Anna SZAFARCZYK, Marek Szafarczyk, Jan PIELOK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2003 nr 1, s. 48–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompleksowe badania deformacji terenów górniczychComplex investigations of deformation on mining areas / Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 367–379. — Bibliogr. s. 378–379, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kompleksowe badania kinematyki wpływów eksploatacji górniczej dla dużego zespołu urbanistycznego na podstawie pomiarów satelitarnych na przykładzie miasta Piekary ŚląskieComplex research on mining influence kinematics for a big urban aggregate based on satelite survey : Piekary Śląskie town is taken as an example / Bogdan DŻEGNIUK, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Józef Stanoszek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 5, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Summ., Zsfassung., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Monitoring dynamicznych wychyleń budowli wieżowych technologią GPSMonitoring of tower structure dynamic deflections by means of GPS technology / Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 9, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, szkody górnicze, budowle wieżowe

  keywords: survey, mining damage, tower structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Monitorowanie dynamicznych wychyleń wieży kozłowej szybu II KWK „Staszic”The monitoring of dynamic deflections of trestle-type headframe of the “Staszic” Colliery's shaft II / Jan PIELOK, Jerzy Kluka, Tomasz LIPECKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2001 nr 11, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości wyznaczania powierzchniowego tensora deformacji dla oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego[Possibilities of estimation of the surface deformation tensor for determination a mining exploitation influence on mining areas] / Jan PIELOK, Wiesława Pielok // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 359–372. — Bibliogr. s. 370, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nieliniowe efekty kształtowania się pogórniczych deformacji powierzchni i górotworu w świetle wyników pomiarowychNon-linear effects of formation of post-mining surface rock mass deformation in the light of measurement results / Jan PIELOK, Wiesław PIWOWARSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 4, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Summ., Zsfassung, Rez., Rés., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowoczesne technologie pomiarowe i kartograficzne opracowane i stosowane w Zakładzie Geodezji Górniczej AGHNew survey and cartographic technologies elaboration and their use in Department of Mine Surveying UMM / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK // W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — ISBN10: 8391446328. — S. 155–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numerical modelling to research on the rock mass deformations using a set of professional programs / Jan PIELOK, Krzysztof PIETRUSZKA, Wiesław PIWOWARSKI // W: Proceedings of the Scientific sessions in Ustroń-Poland (No.XVIII, 1995) and Balatongyörök-Hungary (No.XIX, 1996) : Ustroń-Poland (XVIII\textsuperscript{th}), 24–28. 09. 1995 ; Balatongyörök-Hungary (XIX\textsuperscript{th}), 11–14. 09. 1996 / International Society for Mine Surveying. 4\textsuperscript{th} Commission: Rockmass movements and mining damage. — Katowice : Establishment of Mine Surveying, 1997. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 135–150. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczeniaEstimation of the possibility of using chosen measure technologies for appointment of construction objects deformations and surroundings / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505. — Bibliogr. s. 505, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowo interpretacyjnych w celu monitoringu geokinematyki terenu górniczego[Estimation of modern surveying methods application for geokinematic monitoring of mine area] / Jan PIELOK, Tomasz Białożyt // W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — ISBN10: 8391446328. — S. 353–363. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: