Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57196275904

PBN: 5e709472878c28a0473bd422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • A plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts / Jan BARMUTA, Jan GOLONKA, Maria BARMUTA // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A possible mechanism of normal faulting in the western part of the Polish Outer Carpathian revealed by seismic data and surface geology / Jan BARMUTA, Krzysztof STARZEC, Wojciech Schnabel // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 1, s. 148–149. — Bibliogr. s. 149. — CETEG 2018 : 16\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups : Rytro, Poland, 18–21 April 2018. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4y04b5.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2018.44.1/geol.2018.44.1.145.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An evaluation of the impact of shot and receiver lines spacing on seismic data quality – the Wierzbica 3D AGH seismic experiment / Jan BARMUTA, Monika Korbecka, Piotr HADRO, Krzysztof PIENIĄDZ, Michał STEFANIUK, Krzysztof Dzwinel, Arkadiusz Buniak // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2020 vol. 46 no. 2, s. 93–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-31. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3628/2517

  orcid iD
 • keywords: seismic attributes, signal-to-noise ratio, seismic data interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2020.46.2.93

4
 • Application of geochemical logging while drilling (Glwd) survey on exploratory well drilled in Outer Carpathians / J. Hejnar, M. Wojtowicz, A. Wronka, J. BARMUTA, M. KĘPIŃSKI // W: 83rd EAGE Annual Conference & Exhibition [Dokument elektroniczny] : June 6-9, 2022, Madrid, Spain, online. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Madrid] : European Association of Geoscientists & Engineers, [2022]. — e-ISBN: 978-171385931-4. — S.[1–5]. — Tryb dostępu: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202210296#abstract_content [2022-08-23]. — Bibliogr., Summ.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu. — W bazie Scopus numery stron: 1148–1152. — J. Barmuta - dod. afiliacja: Wellfield Geoscience. — M. Kępiński - dod. afiliacja: Polish Oil and Gas Company

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3997/2214-4609.202210296

5
 • Application of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole informationWykorzystanie prostych modelowań sejsmicznych do interpretacji małych obiektów rafowych w przypadku niskorozdzielczych danych sejsmicznych i ubogich danych otworowych / Jan BARMUTA, Kaja PIETSCH // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 481–501. — Bibliogr. s. 500-501, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: interpretacja sejsmiczna, modelowanie sejsmiczne, dolomit główny (Ca2), struktury rafowe

  keywords: seismic interpretation, seismic modeling, Main Dolomite (Ca2), reef structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessing the influence of the seismic acquisition parameters on seismic data quality - the Wierzbica 3D AGH seismic experiment / Jan BARMUTA, Monika Korbecka, Justyna SOWIŃSKA-BOTOR, Wojciech MASTEJ, Krzysztof Dzwinel, Arkadiusz Buniak // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/3%20Applied%20Geophysics/Barmuta%20et%20al.pdf [2019-09-11]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 73-74. - Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Depth-to-basement study for the western Polish Outer Carpathians from three-dimensional joint inversion of gravity and magnetic data / Mateusz Mikołajczak, Jan BARMUTA, Małgorzata Ponikowska, Stanisław Mazur, Krzysztof STARZEC // Journal of Geosciences ; ISSN 1802-6222. — 2021 vol. 66 iss. 1, s. 15–36. — Bibliogr. s. 34–36. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-07. — tekst: http://www.jgeosci.org/content/jgeosci.317_Mikolajczak.pdf

  orcid iD
 • keywords: joint inversion, Outer Western Carpathians, gravity and magnetic data, Precambrian basement, Brunovistulian terrane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3190/jgeosci.317

9
 • Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1][The Sudetic Geostrada Trail : geological guide, Vol. 1] / red. Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI, Jan BARMUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 406 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0700). — Bibliogr. s. 359–382. — ISBN: 978-83-66016-15-6

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Karpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych[The Carpathian map of adventure – an example of a description of geologic sites] / Maria BARMUTA, Jan BARMUTA // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 7. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Magmatyzm wczesnopaleozoiczny[Early Palaeozoic magmatism] / Maria Barmuta, Jan BARMUTA // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1] / red. Tomasz Bartuś, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0700). — ISBN: 978-83-66016-15-6. — S. 39–62. — Bibliogr. dla całej książki s. 359–382

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metamorfik Rudaw Janowickich[The Rudawy Janickie Metamorphic Unit] / Jan BARMUTA // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0701). — ISBN: 978-83-66016-16-3. — S. 142–153. — Bibliogr. dla całej książki na s. 361–382

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D[Methodology of natural fracture identification based on seismic attributes analysis and geomechanical modeling - the Wierzbica 3D case study] / Jan BARMUTA, Krzysztof Dzwinel, Michał STEFANIUK // W: Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 11–12. — J. Barmuta, M. Stefaniuk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: sejsmika, modelowanie agromechaniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • OGT-13: Kamieniołom wapieni krystalicznych pod przełęczą Kapella w Dziwiszowie[OGT-13: Crystalline limestone quarry at the Kapella Pass near Dziwiszów] / Jan BARMUTA // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0701). — ISBN: 978-83-66016-16-3. — S. 118–125. — Bibliogr. dla całej książki na s. 361–382

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • OGT-28: Dolina Dzikiej Orlicy[OGT-28: The Wild Orlica (Dzika Orlica) River Valley] / Jan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0702). — ISBN: 978-83-66016-17-0. — S. 53–67. — Bibliogr. dla całej książki na s. 277–298

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Olistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains / GOLONKA Jan, BARMUTA Jan, BARMUTA Maria, KROBICKI Michał, Cieszkowski Marek, ŚLĄCZKA Andrzej // W: Central European meeting of sedimentary geology : an international conference : Olomouc, Czech Republic, June 9 to 13, 2014 : abstracts / eds.: Ondřej Bábek, Tomáš Matys Grygar, David Uličný. — Olomouc : Palacký University, cop. 2014. — ISBN: 978-80-244-4098-9. — S. 26–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland / Jan GOLONKA, Maria BARMUTA, Jan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK // W: AAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Anna WAŚKOWSKA, [et al.], Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK, Szczepan J. PORĘBSKI, Maria BARMUTA, Justyna NOSAL, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, [et al.] // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 36-37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Plate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software / Maria BARMUTA, Jan BARMUTA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 69–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25