Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Osika, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process / J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 661–666. — Bibliogr. s. 666, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering processBadania przemieszczeń i odkształceń w procesie walcowania na zimno rur w walcarce pielgrzymowej / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 269–276. — Bibliogr. s. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badanie wpływu odkształcania na strukturę i teksturę rur mosiężnych pielgrzymowanych na zimnoExamination of the influence of the deformation state on structure and texture of brass pipes, cold-pilger processed / Jan OSIKA, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 540–545. — Bibliogr. s. 545, Streszcz., Abstr.. — Rury'2000 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : 22–24 listopada 2000 r., Niedzica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • FEM analysis of new pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA // W: KU KDM 2012 : fifth ACC Cyfronet AGH user's conference : Zakopane, March 07–09, 2012 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-05-7. — S. 14–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • KALIBER $3.0$ – system komputerowego wspomagania projektowania narzędzi do walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychKALIBER $3.0$ – system for computer-aided tool design for cold rolling of tubes in pilger process System for project of tools (dies and mandrels) of tube cold rolling on pilger mill) / J. OSIKA // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie fizyczne procesu pielgrzymowania rur na zimno[Physical modelling of the tubes cold rolling pilgering process] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Pietrzak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — Konferencja zorganizowana w 40-lecie Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — ISBN10:  8391882004. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, pole odkształcenia, pielgrzymowanie rur na zimno

  keywords: physical modelling, field of deformation, cold pilgering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji[Physical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modernizacja technologii produkcji miedzianych rur instalacyjnych : wybrane aspekty badawczeModernization of technology for the installation copper tubes manufacture : selected research aspects / Ludwik Ciura, Witold Malec, Łukasz Marchewka, JAN OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Jan Łatka // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 488–492. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nadzorowanie jednostkowych procesów wytwarzania rur : działania zapobiegawczeSupervising of single processes of tubes manufacture : protective measures / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Łukasz KARAŚ, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 635–641. — Bibliogr. s. 641. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • słowa kluczowe: jakość wyrobu, walcowanie pielgrzymowe na zimno, rury z miedzi i jej stopów

  keywords: quality of products, cold pilger process, copper and copper alloy tubess

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New non-metallic model material and its application to simulation of tubes production using cold pilgering process / K. ŚWIĄTKOWSKI, J. OSIKA // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 667–672. — Bibliogr. s. 672, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowa koncepcja procesu walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychNew concept of a cold pilger rolling process / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena jakości instalacyjnych rur miedzianych gatunku Cu-DHPAssessment of the quality of installation copper tubes of the kind Cu-DHP / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 743–748. — Bibliogr. s. 748. — Na okł. dod.: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, wymagania jakościowe, rury miedziane instalacyjne, narzędzia SPC

  keywords: research, quality, FMEA, copper tubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odkształcalność graniczna w procesie pielgrzymowania rur na zimnoLimiting formability in cold pilger-processing of tubes / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 11, s. 520–527. — Bibliogr. s. 527, Summ.. — IV Konferencja "Odkształcalność Metali i Stopów", Łańcut - Zamek 19-22 Listopada 2001

 • słowa kluczowe: walcowanie na zimno, rura, odkształcalność, odkształcalność graniczna, pielgrzymowanie rur na zimno, odkształcanie rur

  keywords: formability, tube, limiting formability, processing of tubes, cold pilger, cold rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optymalizacja procesu ciągnienia rur na korku swobodnym z materiałów trudno odkształcalnychOptimum conditions for drawing of pipes, from hard-deformable materials, on free plug / Antoni PASIERB, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 520–527. — Bibliogr. s. 527, Streszcz., Summ.. — Rury 2000 : XI konferencja naukowo-techniczna "Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych" : Niedzica 22-24 listopada 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Optymalizacja procesu pielgrzymowania na zimno rur z miedzi i jej stopówOptimization of the process of cold pilger rolling of tubes from copper and its alloys / Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 500–505. — Bibliogr. s. 505. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Optymalizacja procesu wytwarzania rur na zimno z miedzi i jej stopów w walcarce pielgrzymowej KPW75VMRKOptimisation of the process of cold rolling of tubes from copper and its alloys using the KPW75VMRK pilger mill / Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Anna MARASZEWSKA, Artur RĘKAS, Antoni Woźnicki, Andrzej Pietrzak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6, s. 269–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, walcowanie na zimno, rura, walcarka pielgrzymowa, stop miedzi, rura miedziana, rura miedzianoniklowa

  keywords: copper, copper alloy, tube, pipe, pilger mill, copper tube, copper-nickel tube, cold rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prototypowy system pomiaru odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimnoThe prototype strain measurement system in the cold pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Marcin MROCZKOWSKI, Bożena BORYCZKO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30. — ISBN: 978-83-7814-098-6. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — FIMM 2013 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próby i badania nad technologią produkcji miedzianych rur instalacyjnych z wsadu w postaci tulei odlewanych metodą ciągłąTests and study of the technology for installation copper tubes production from a charge in a form of sleeves cast by the continuous method / Ludwik Ciura, Witold Malec, Łukasz Marchewka, Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Maciej Krywult, Edward Kałuża, Władysław Jarosiński, Jan Łatka // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 494–500. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Siły walcowania podczas pielgrzymowania na zimno rur miedzianychForce parameters during cold pilger rolling of copper tubes / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Jan Sendal, Roman Perlega, Łukasz KARAŚ, Czesław Boberek, Władysław Jarosiński, Mirosław Repeła, Jan Łatka, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 9, s. 518–524. — Bibliogr. s. 524

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe na zimno, rury miedziane, parametry siłowe

  keywords: copper tubes, cold pilger process, force parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei odlewanej w sposób ciągły[Method for the determination of ability to further plastic working of charge - continuously cast sleeve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Jan OSIKA. — Int.Cl.: B22D 2/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207583 B1 ; Udziel. 2010-08-11 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.374063 z dn. 2005-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207583B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stereofotogrametryczna metoda wyznaczania pól przemieszczeń w walcowaniu pielgrzymowym rur na zimnoStereofotogrammetric method used in displacement field calculation in tube pilger cold rolling / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA, Marzena Piwowarska // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 3, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, metoda stereofotogrametryczna, pole przemieszczeń, pole odkształceń

  keywords: stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, displacement field, deformation field

  cyfrowy identyfikator dokumentu: