Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Migdalski, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1179-1779 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6602183945

PBN: 5e70920b878c28a04738efe0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 162, z ogólnej liczby 167 publikacji Autora


1
2
3
 • 3D-printed manifold integrating solid contact ion-selective electrodes for multiplexed ion concentration measurements in urine / Marek Dębosz, József Kozma, Radosław PORADA, Marcin Wieczorek, Justyna Paluch, Róbert E. Gyurcsányi, Jan MIGDALSKI, Paweł Kościelniak // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2021 vol. 232 art. no. 122491, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-04. — tekst: https://tiny.pl/rv88m

  orcid iD
 • keywords: 3D printing, potentiometry, flow analysis, solid contact ion selective electrode, urine analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.talanta.2021.122491

4
 • A breakthrough application of a cross-linked polystyrene anion-exchange membrane for a hydrogencarbonate ion-selective electrode / Sylwia DĄBROWSKA, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2019 vol. 19 iss. 6 art. no. 1268, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/6/1268/pdf

  orcid iD
 • keywords: direct potentiometry, simplex optimization, anion exchange membrane, polystyrene matrix, bicarbonate ion-selective electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s19061268

5
6
 • A rapid and simple method for the determination of heavy metals content in hydroxyapatite by atomic absorption spectroscopy and anodic stripping voltammetry / Anna Kowalska, Jan MIGDALSKI, Władysław KUBIAK // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 1999 vol. 44 no. 1, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Analityczne wykorzystanie polimerów przewodzącychConducting polymer based electrochemical sensors (Application of the conducting polymers in analysis) / Beata PACZOSA, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 509–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analityczne zastosowania elektrody rtęciowej o kontrolowanym wzroście powierzchni[Analytical applications of the Controlled-Growth Mercury Electrode (CGME)] / Jan MIGDALSKI, Zygmunt KOWALSKI // W: XL Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 22–26 września 1997 roku : streszczenia. — Gdańsk : Wydawnictwo Centrum Książki, 1997. — ISBN10: 83-90703-7-8. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of current-time relationship recorded on the controlled growth mercury drop electrode for determination of trace surfactants / Jan MIGDALSKI, Zygmunt KOWALSKI // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 1999 vol. 44 no. 3B, s. 635–645. — Bibliogr. s. 645, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for determination of selected ions in pharmaceutical samples : [poster presentation] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 7th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : Szczyrk, Poland, 22–25 March, 2009. — [Poland] : ISE, [2009]. — S. 237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skomputeryzowanego zestawu pomiarowegoAutomation of the potentiometric measurements process with use the multichannel computerized set / Marian BANAŚ, Jan MIGDALSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 3, s. 271–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie czasowych zmian potencjału błon biologicznych – wykorzystanie polimerów przewodzących jako modelowych membran[Conducting polymer films as model biological membranes and its application for investigation of the potential – time dependencies] / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 51, P 10. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie elektrochemicznych właściwości bezobsługowych elektrod odniesienia typu solid-contactMeasuring electrochemical properties of solid-contact type maintenance-free reference electrodes / Paulina Długosz, Jan MIGDALSKI // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Studenckie Spotkania Chemiczne 2016. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/18_Dlugosz_Paulina_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: elektrody odniesienia, potencjometria, elektrody odniesienia typu solid-contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie właściwości metrologicznych elektrod jonoselektywnych typu solid contact z wybranymi warstwami mediacyjnymiInvestigation of the metrological parameters of the solid contact ion selective electrodes (SC-ISE) with different solid contacts as ion to electron transducers / Dominika Trela, MIGDALSKI Jan // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Studenckie Spotkania Chemiczne 2016. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/19_Trela_Dominika_Analit_2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie właściwości metrologicznych wieloelektrodowych mikro-ogniw potencjometrycznychStudy of metrological properties of potentiometric multielectrode microcells / Martyna Kozioł, Jan MIGDALSKI // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Studenckie Spotkania Chemiczne 2016. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/15_Koziol_Martyna_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: elektrody jonoselektywne, potencjometria, mikro-ogniwa, wieloelektroda

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bezobsługowe czujniki potencjometryczne jonów $Pb^{+2}$ wykorzystujące polimery przewodzące : [abstrakt][Maintenance free, solid contact type $Pb^{+2}$ sensitive potentiometric sensors : abstract] / T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 582. — Bibliogr. s. 582

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bezobsługowe czujniki potencjometryczne wykorzystujące polimery przewodzące oraz przykłady ich zastosowań do oznaczania zawartości wapnia i magnezu w wodach mineralnych[Maintenance-free, conducting polymer based potentiometric sensors and their application for calcium and magnesium ions determination in mineral water samples] / Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bezobsługowe, nie wymagające kalibracji elektrody jonoselektywne typu 'solid contact' z dwoma membranami na bazie plastyfikowanego PCV[Maintenance-free, non-calibrated, "solid contact" ion selective electrodes with two plasticized PVC membranes] / Jan MIGDALSKI, Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-2 S09WS03. — Bibliogr. s. S09-2. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezobsługowe ogniwa potencjometryczne i przykłady ich zastosowań praktycznych[Maintenance free potentiometric cells and examples of their practical application] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 255, S7.7-PS1-38. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Biomimetic membranes as a tool to study competitive ion-exchange processes on biologically active sites / Beata PACZOSA-BATOR, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Advances in biomimetics / ed. Anne George. — Rijeka : InTech, cop. 2011. — ISBN: 978-953-307-191-6. — S. 277–296. — Bibliogr. s. 294–296. — Andrzej Lewenstam – dodatkowa afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology 'ProSens', Process Chemistry Centre, Åbo Akademi University, Turku, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Biomimetic membranes based on conducting polymer films doped with ATP, ADP and AMP ligands / Justyna KUPIS, Ulriika Mattinen, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 9\textsuperscript{th} Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. — Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. — S. 140. — Bibliogr. s. 140. — Dodatkowa afiliacja dla A. Lewenstama: Abo Akademi University, Turku, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Biomimetic membranes made of conducting polymers doped with adenosine diphosphate (ADP) : [abstract] / U. Mattinen, J. KUPIS, A. Kisiel, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: BIOSENSORS 2010 : 20th anniversary world congress on Biosensors : Scottish exhibition and conference : 26–28 May 2010 Glasgow, UK. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]. — Dla Autora: A. Lewenstama dodatkowo podano afiliację: {\AA}bo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25