Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Michalik, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6019-3532 orcid iD

ResearcherID: B-3905-2010

Scopus: 24080582000

PBN: 5e70942b878c28a0473b7850

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Airborne magnetic technoparticles in soils as a record of Anthropocene / Wanda Wilczyńska-Michalik, Jan M. MICHALIK, Czesław KAPUSTA, Marek Michalik // Atmosphere [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4433. — 2020 vol. 11 iss. 1 art. no. 44, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4433/11/1/44/pdf

  orcid iD
 • keywords: Mossbauer spectroscopy, soil pollution, magnetometry, airborne magnetic technoparticles, record of Anthropocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/atmos11010044

3
4
5
 • Cobalt substitution effects on critical current, inter-grain full penetration field, and critical temperature study for $Tl_{2}Ba_{2}Ca_{2}Cu_{3-x}Co_{x}O_{y}$ bulk superconductor, where x is from 0.005 to 0.050 / M. GIEBUŁTOWSKI, R. ZALECKI, M. RAJSKA, W. TOKARZ, J. M. MICHALIK, M. KOWALIK, Ł. GONDEK, M. W. WOCH // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2021 vol. 47 iss. 13, s. 18998–19006. — Bibliogr. s. 19005–19006, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-28. — M. Kowalik – dod. afiliacja: Rzeszów University of Technology. — tekst: https://tiny.pl/rzl6w

  orcid iD
 • keywords: critical temperature, critical current, high temperature superconductivity, cuprates, thallium-based superconductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2021.03.244

6
7
8
 • Effects of the lanthanide addition to the $Sr_{2}CrReO_{6}$ double perovskite / J. Blasco, J. M. MICHALIK, J. García, G. Subías, J. M. De Teresa // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2007 vol. 76 iss. 14 art. no. 144402, s. 144402-1–144402-10. — Bibliogr. s. 144402-10. — Publikacja dostępna online od: 2007-10-01. — J. M. Michalik - pierwsza afiliacja: Universidad de Zaragoza, Spain. — tekst: http://journals-1aps-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.76.144402

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.76.144402

9
 • Field-induced magnetostructural phase transition in double perovskite $Ca_{2}FeReO_{6}$ studied via x-ray magnetic circular dichroism / M. SIKORA, O. Mathon, P. van der Linden, J. M. MICHALIK, J. M. de Teresa, Cz. KAPUSTA, S. Pascarelli // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2009 vol. 79 iss. 22, s. 220402-1–220402-4. — Bibliogr. s. 220402-4. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.79.220402

 • keywords: magnetisation, iron compounds, magnetic circular dichroism, magnetic moments, calcium compounds, magnetic transitions, spin-orbit interactions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.79.220402

10
 • Focused-Electron-Beam-Induced-Etching of graphene with water / A. SZKUDLAREK, P. Ozga, Cz. KAPUSTA, J. MICHALIK // W: Grafen i inne materiały 2D [Dokument elektroniczny] : II krajowa konferencja : 12–14 września 2016 r., Szczecin = 2\textsuperscript{nd} Polish conference "Graphene and 2D materials" / red. Ewa Mijowska, Beata Zielińska, Wojciech Kukułka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WTiICH Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016. — e-ISBN: 978-83-7663-217-9. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://grafen2d.zut.edu.pl/fileadmin/rok2016/downloads2016/Grafen2D-2016.pdf [2016-09-24]. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • High resolution maskless and resistless nanolithography of graphene monolayers / J. M. MICHALIK, A. SZKUDLAREK, I. Serrano, J. M. de Teresa, Cz. KAPUSTA // W: Nano conference 2015 : 7\textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24\textsuperscript{th} – 27\textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts = 7 krajowa konferencja nanotechnologii. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Hybrid graphene-superconductor and graphene-magnetic metal devices fabricated with FEBID/FIBID / J. M. MICHALIK, R. Córdoba, L. Casado, I. Serrano, J. M. de Teresa // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of Y-123 foam morphology on their superconducting properties / P. Pęczkowski, P. Zachariasz, R. ZALECKI, J. Piętosa, J. M. MICHALIK, C. Jastrzębski, M. Ziętala, M. Zając, Ł. GONDEK // W: 48. Zjazd Fizyków Polskich [Dokument elektroniczny] : Gdańsk, 1-7 września 2023 r. : streszczenia referatów konferencyjnych / red. Jarosław Rybicki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2023. — e-ISBN: 978-83-962260-9-9. — S. 376-377, P51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1-LLCN_CtA28kzfBBgdc-asnKTkqd1ouJ/view [2023-09-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Magnetic fraction of the atmospheric dust in Kraków - physicochemical characteristics and possible environmental impact / Jan M. MICHALIK, Wanda Wilczyńska-Michalik, Łukasz GONDEK, Waldemar TOKARZ, Jan ŻUKROWSKI, Marta GAJEWSKA, Marek Michalik // W: A tribute to Stanisław Hałas 1945.07.09-2017.05.03 and 30\textsuperscript{th} anniversary of Laboratory of Isotope Geology and Geoecology 1992.05.03 : international conference : 9–11 May 2023, Wrocław : the book of abstracts / ed. M. O. Jędrysek ; Uniwersytet Wrocławski. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2023]. — ISBN: 978-83-61933-96-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Magnetic microparicles form industrial pollution sources in soils / J. M. MICHALIK, Cz. KAPUSTA, W. Wilczyńska-Michalik, M. Michalik // W: ICFPM19 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Fine Particle Magnetism : 26\textsuperscript{th} to 31\textsuperscript{st} May 2019, Gijón, Spain / eds. Montserrat Rivas, Jesús A. Blanco, Pedro Gorria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : University of Oviedo], [2019]. — e-ISBN: 978-84-09-12039-0. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icfpm2019.org/wp-content/uploads/2019/05/AbstractsBook_ICFPM.pdf [2020-01-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Magnetic moments in transition metal oxides investigated by hard X-ray spectroscopy / M. SIKORA, Cz. KAPUSTA, J. M. DeTeresa, K. Knížek, J. MICHALIK, O. Mathon, P. Glatzel // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference proceedings / Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH Univeristy of Science and Technology. — [Kraków : AGH FPACS], [2009]. — S. 50–51. — Bibliogr. s. 50. — Abstract W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference programme & abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — [Kraków : AGH, 2009]. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Magnetic technoparticles in soil as a record of Anthropocene / Wanda Wilczyńska-Michalik, Jan MICHALIK, Agata Zimirska, Angelika Kuca, Agata Dietrich, Marek Michalik // W: Goldschmidt2017 [Dokument elektroniczny] : Paris, France, August 13–18, 2017 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris : s. n.], [2017]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goldschmidtabstracts.info/abstracts/abstractView?id=2017003506 [2020-01-24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Properties of metal doped graphene flakes obtained by three-electrode electrochemical method / Kamil GOC, Agnieszka RADZISZEWSKA, Jan M. MICHALIK, Janusz PRZEWOŹNIK, Czesław KAPUSTA // W: NAP-2021 [Dokument elektroniczny] : 2021 IEEE 11\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Odesa, Ukraine, September 5–11, 2021 : abstracts / Ministry of Education and Science of Ukraine, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021. — S. [29] NSS-A-13. — Tryb dostępu: https://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2021/paper/view/3718 [2022-05-27]. — Bibliogr. s. [29]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25