Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Lech Lewandowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • Analiza metod oceny regenerowalności zużytych mas formierskich i rdzeniowych ze szczególnym uwzględnieniem metod ruchowych[Evaluation methods analysis of waste core and moulding sand ability for reclamation with particular taking into consideration industrial methods] / Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: „Postęp techniczny w odlewniach” : III konferencja odlewnicza TECHNICAL 2000 : Nowa Sól 11.05–12.05.2000 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2000]. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dobór składu masy samoutwardzalnej z żywicą syntetyczną z uwzględnieniem czynników technologicznych i ekologicznychEstimation of the self-setting sand composition based on synthetic resin with regard to the technological and ecological factors / DAŃKO J., HOLTZER M., LEWANDOWSKI J. L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 81–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dwuwarstwowe formy z mas samoutwardzalnychCompound moulds made of self-hardening mixtures / Tadeusz Bogacz, Jan Lech LEWANDOWSKI, Zbigniew Maniowski // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 6, s. 223–226. — Bibliogr. s. 226. Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dyplom, który daje pracęDiploma assuring job / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 nr 4, s. 342–344. — V Kongres Polskiego Odlewnictwa : Drawski Młyn, Piła, 14 maja 2004. — Katowice : Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of the Poland's foundry industry on environment / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 50–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekologiczna charakterystyka masy stosowanej w fenolowym procesie $CO_{2}$Ecological characteristic of core sand used in phenol $CO_{2}$ / SOLARSKI W., ZAWADA J., LEWANDOWSKI J. L., DAŃKO J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekologiczna masa formierskaEcological foundry sand / Tadeusz Bogacz, Jan Lech LEWANDOWSKI, Zbigniew Maniowski // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formowanie się wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w masach klasycznych[Determination of the quantity of polycyclic aromatic hydrocarbons] / Jan Lech LEWANDOWSKI, Wojciech SOLARSKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • GIFA 99 : materiały i urządzenia do produkcji rdzeni z mas wiązanych chemicznieGIFA 99 : materials and installations for the production of cores from the chemically bonded mixtures / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 1, s. 13–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • GIFA 99 – ochrona środowiska i warunków pracyGIFA 99 – protection of environment and work conditions / Mariusz HOLTZER, Małgorzata Hosiawa, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 4, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inauguracyjna sesja XXIII Kongresu Techników PolskichInauguration session of XXIII Congress of the Polish Technicians / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 1, s. 6–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: Kongres Techników Polskich

  keywords: XXIII Congress of the Polish Technicians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Kierunki rozwoju procesów zimnej rdzennicy (cold box)Development trends of cold-box processes / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 4, s. 134–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Losy zawodowe rocznika 2008 absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej[Professional destinies of the AGH University of Science and Technology's students] / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 5–6, s. 226–227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Masy zużyte, charakterystyka i klasyfikacjaUsed foundry sands, characteristic and classification / J. L. LEWANDOWSKI, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Moja kariera – ranking szkół wyższych 2004My career – university ranking 2004 / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 5, s. 426–427

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości aplikacyjne krajowych iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych[Polish clinoptilolite-montmorillonite clays – perspective applications] / Krystyna Bobrowska-Krajewska, Hanna Dufaj-Zemła, Andrzej MANECKI, Zenon KŁAPYTA, Jan L. LEWANDOWSKI, Lucyna CZEKAJ, Jacek RAJCHEL, Zbigniew Pomorski, Adam Stec // W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. — Gliwice : Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej : Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 2000. — W przedm.: Zamieszczone w książce prace będą prezentowane w ustnej formie na nadchodzącym III Kongresie Technologii Chemicznej w Gliwicach, we wrześniu 2000 r.. — Nazwa drugiego wyd. na podst. ISBN BN online. — ISBN10: 83-913676-2-2. — S. 497–500. — Bibliogr. s. 500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nośniki węgla błyszczącegoBright coal carriers / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 10, s. 384–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena wpływu odlewni staliwa na środowiskoEstimation of the effect of cast steel foundry onto the environment / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1996 R. 30 nr 6, s. 191–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Summ., Soder\v{z.}, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Postęp w zakresie szybkiego prototypowaniaProgress in rapid prototyping / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 3, s. 116–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, metoda szybkiego prototypowania, metoda szybkiego wykonywania oprzyrządowania

  keywords: rapid tooling, foundry practice, rapid prototyping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Procesy, w których stosuje się masę bez materiału wiążącegoProcesses in which moulding sands without any bonding materials are used / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 6, s. 235. — Bibliogr. s. 235, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ranking szkół wyższych 2005Ranking of universities / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 5, s. 336–337. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ranking szkół wyższych 2007 rokuRanking of universities 2007 / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 6, s. 308–310. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Regenerowalność i oddziaływanie na otoczenie mas z żywicą, stosowaną w fenolowym procesie ${CO_{2}}$The reclaimability and environmental impact of sands with resin used in a phenolic ${CO_{2}}$ process / Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 11–12, s. 400–404. — Bibliogr. s. 403–404, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: regeneracja, odlewnictwo, wytrzymałość materiałów

  keywords: foundry, regeneration, resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: