Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Lech Lewandowski, prof. zw. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dyplom, który daje pracęDiploma assuring job / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 nr 4, s. 342–344. — V Kongres Polskiego Odlewnictwa : Drawski Młyn, Piła, 14 maja 2004. — Katowice : Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of the Poland's foundry industry on environment / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 50–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekologiczna charakterystyka masy stosowanej w fenolowym procesie $CO_{2}$Ecological characteristic of core sand used in phenol $CO_{2}$ / SOLARSKI W., ZAWADA J., LEWANDOWSKI J. L., DAŃKO J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Inauguracyjna sesja XXIII Kongresu Techników PolskichInauguration session of XXIII Congress of the Polish Technicians / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 1, s. 6–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: Kongres Techników Polskich

  keywords: XXIII Congress of the Polish Technicians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Losy zawodowe rocznika 2008 absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej[Professional destinies of the AGH University of Science and Technology's students] / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 5–6, s. 226–227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Masy zużyte, charakterystyka i klasyfikacjaUsed foundry sands, characteristic and classification / J. L. LEWANDOWSKI, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Moja kariera – ranking szkół wyższych 2004My career – university ranking 2004 / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 5, s. 426–427

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ranking szkół wyższych 2005Ranking of universities / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 5, s. 336–337. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ranking szkół wyższych 2007 rokuRanking of universities 2007 / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 6, s. 308–310. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Regenerowalność i oddziaływanie na otoczenie mas z żywicą, stosowaną w fenolowym procesie ${CO_{2}}$The reclaimability and environmental impact of sands with resin used in a phenolic ${CO_{2}}$ process / Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 11–12, s. 400–404. — Bibliogr. s. 403–404, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: regeneracja, odlewnictwo, wytrzymałość materiałów

  keywords: foundry, regeneration, resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Selekcja mas zużytych w Odlewniach Polskich SA w StarachowicachSelection of waste sand at the Odlewnie Polskie SA Foundry in Starachowice / Jan Lech LEWANDOWSKI, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 2, s. 120–126. — Bibliogr. s. 126, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa zużyta, Odlewnie Polskie SA w Starachowicach

  keywords: used moulding sand, foundry practice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Selekcja mas zużytych w Zakładzie Odlewnie Polskie S. A. w Starachowicach[Selection of waste sand at the Odlewnie Polskie S. A. Foundry in Starachowice] / Jan L. LEWANDOWSKI, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających się z materiałów technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych i hutniczych[Station for research of the volume and harmfulness of gases compounds from the materials used in foundry and metallurgical processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, LEWANDOWSKI Jan Lech, SOLARSKI Wojciech, DAŃKO Rafał, GRABOWSKA Beata, BOBROWSKI Artur, ŻYMANKOWSKA-KUMON Sylwia, SROCZYŃSKI Adam, RÓŻYCKI Andrzej, SKRZYŃSKI Mateusz. — Int.Cl.: G01N 7/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398709 A1 ; Opubl. 2013-10-14. — Zgłosz. nr P.398709 z dn. 2012-04-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 21, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398709A1.pdf

 • słowa kluczowe: odlewnictwo metali, metalurgia, WWA, BTEX, szkodliwość gazów

  keywords: BTEX, metallurgy, PAHs, metal casting, harmfulness of gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Stan w zakresie stosowania spoiw nieorganicznychApplication of inorganic binders. State of affairs / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 10, s. 373–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: recykling, odlewnictwo, spoiwo, szkło wodne, odlewnictwo precyzyjne

  keywords: recycling, foundry, water glass, binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Uczelnie wyższe w ocenie tygodnika „Wprost”Estimation of universities performed by the weekly magazine “Wprost” / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 6, s. 402–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: ranking szkół wyższych

  keywords: ranking of high schools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ temperatury na właściwości wybranych spoiw formierskichInfluence of temperature on the properties of selected binders used in core and moulding sand / B. HUTERA, J. L. LEWANDOWSKI, K. SMYKSY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 20, s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane aspekty oznaczania zwilżalności osnowy przez materiały wiążące stosowane w masach formierskichSelected aspects of evaluation of sand grain wettability by binding agents used in moulding sands / Barbara HUTERA, Krzysztof SMYKSY, Jan Lech LEWANDOWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2003 vol. 23 nr 1, s. 63–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, zwilżalność osnowy przez spoiwo

  keywords: moulding sand, foundry, wettability of sand grain by binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wybrane aspekty teoretyczne wytrzymałości mas oraz znaczenie niektórych parametrów osnowy i żywicy dla tej właściwości[Some theoretical aspects of moulding sand strength and selected parameters significance of grain matrix and resin binder for this property] / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI, Krzysztof SMYKSY // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwaLeaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr. 10–11, s. 870–874. — Bibliogr. s. 874. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, masa rdzeniowa

  keywords: core sand, foundry practice, mouldings sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Znaczenie lepkości i zwilżalności dla praktyki mas formierskich[Importance of viscosity and wettability for moulding sands practice] / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Znaczenie lepkości spoiwa i zwilżalności kwarcu przez spoiwo dla wytrzymałości masyThe sand strength versus binder viscosity and silica wettability by the binder / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 7–8, s. 582–590. — Bibliogr. s. 590, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst polsko-ang.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, spoiwo, kwarc

  keywords: quartz, binder, foundry practice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Znaczenie temperatury dla właściwości używanej masy wiązanej bentonitemThe importance of temperature for the properties of the used moulding sand bonded with bentonite / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 4, s. 130–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: