Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kulka, dr inż.

specjalista

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PETTechnical aspects of positron emission tomography (PET) / Elżbieta KOCHANOWICZ, Jan KULKA // Problemy Medycyny Nuklearnej ; ISSN 0860-3405. — 2002 vol. 16, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131–132, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Feasibility study of gamma probe for intraoperative control on the sentinel lymph node in breast cancer / M. WASILEWSKA-RADWAŃSKA, A. HĄC, J. KULKA, K. Herman, J.-F. Chatal, C. Curtet, G. Daniel // Medical & Biological Engineering & Computing : Journal of the International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 0140-0118. — 1999 vol. 37 suppl. 2, s. 964–965. — Bibliogr. s. 965, Abstr.. — EMBEC'99 : proceedings of the European Medical & Biological Engineering Conference : November 4–7, 1999 Vienna, Austria

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Measurement of the entrance dose in the X-ray diagnostic densitometry of lumbar spine with use of thermoluminescence detectors / M. WASILEWSKA-RADWAŃSKA, P. Olko, J. KULKA, M. POMORSKI, B. Marczewska // W: IV Symposium on Medical physics, II International symposium on Medical physics : 13–15 November 2003 Ustroń, Poland : abstracts / eds. Armand Cholewka [et al.]. — [Poland : s. n.], 2003. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości wykorzystania przenośnej sondy gamma do śródoperacyjnej kontroli węzła wartowniczego w raku sutkaPossibility of application of gamma hand-held probe for intraoperative control of the sentinel lymph node in breast cancer / Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Artur Stępień, Jan KULKA, Mirosław Dziekiewicz // Lekarz Wojskowy ; ISSN 0024-0745. — 2001 t. 77 nr 3, s. 147–149. — Bibliogr. s. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwość wykorzystania radioimmunodetekcji do kontroli śródoperacyjnej nowotworów[Possibility of radioimmunodetection application for intraoperative control of tumors] / Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Agnieszka HĄC, Jan KULKA, Krzysztof Herman, Jean-Francois Chatal, Chantal Curtet, Georges Daniel // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XI [jedenasta] krajowa konferencja naukowa : Warszawa, grudzień 1999, T. 1 / pod red. Macieja Nałęcza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej [et al.]. — Warszawa : PAN, 1999. — S. 442–445. — Bibliogr. s. 445, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermograpic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2006 vol. 12 nr 2, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermographic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2005 : materiały VII sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2005 r. = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Półprzewodnikowa, pozycjoczuła sonda promieniowania gamma do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczychSemiconductor, position-sensitive gamma probe to intraoperative sentinel lymph nodes localization / Elżbieta NOWAK, Jan KULKA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 315–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Radioizotopowe i termograficzne obrazowanie obrzęku kończyn dolnych – porównanie technik diagnostycznychRadioisotopic and thermographic imaging of the lower limbs oedema – comparison diagnostic techniques / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 302–308. — Bibliogr. s. 307–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sonda Modelo-2 i możliwości jej wykorzystania w Polsce do kontroli śródoperacyjnej pozostałości nowotworów[Modelo-2 probe and possibility its application to intraoperative control of tumors in Poland] / Jean Francois Chatal, Chantal Curtet, Georges Daniel, Jan KULKA, Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Krzysztof Herman, Jerzy Micherdziński // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały I [pierwszego] sympozjum : Krynica Górska, 19–23 kwietnia 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 1999. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 217–218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Utility assessment of $^{99m}Tc$ labelled human polyclonal immunoglobulin G scintigraphy for the diagnosis of limb lymphoedemaOcena przydatności scyntygrafii ludzką poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną $^{99m}Tc$ w diagnostyce obrzęku limfatycznego kończyn / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Mirosław Dziekiewicz, Janusz Sroga, Tomasz Grądalski, Jan KULKA, Elżbieta NOWAK // Acta Angiologica ; ISSN 1234-950X. — 2003 vol  9 no. 1, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica/article/download/9942/8510

 • słowa kluczowe: limfoscyntygrafia, obrzęk limfatyczny, 99mTc, ludzka poliklonalna immunoglobulina G (IgG)

  keywords: lymphoedema, 99mTc, human polyclonal immunoglobulin G (IgG), lymphoscitigraphy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: