Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kucharski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Crystallisation of glasses in the $Li_{2}O-MgO-SiO_{2}$ system nucleated with $TiO_{2}$, $WO_{3}$ and $MoO_{3}$ / J. KUCHARSKI, J. WASYLAK, Z. Antosiak // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 926–927. — Bibliogr. s. 927

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Ferromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$ / J. WASYLAK, J. KUCHARSKI, J. KOPROWSKI, T. Zduniewicz, S. Bielecki, M. LISIECKI // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. C4-42–C4-47. — Bibliogr. s. C4-47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ferromagnetyczne tworzywa szklanokrystaliczne z układu $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$[Ferromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$] / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Tomasz Zduniewicz, Sebastian Bielecki, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2001 nr 2, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Krystalizacja szkieł z układu $SiO_{2}-MgO-Li_{2}O$Crystallisation of glasses from $SiO_{2}-MgO-Li_{2}O$ system / J. WASYLAK, J. KUCHARSKI, M. LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 184-189. — Bibliogr. s. 189. Abstr.. — Abstrakt W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Materiały szkło-ceramiczne dla stomatologii[Glass-ceramic materials for stomatology] / M. ŁĄCZKA, J. KUCHARSKI // W: Sympozjum Szklarskie '99 pt. „Badania z zakresu szkła i jego technologii wspomagane przez KBN”, 20–21 października 1999 r. Kraków / Instytut Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie ; Stowarzyszenie Producentów Szkła ; Katedra Szkła i Emalii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Instytut Szkła i Ceramiki, 1999. — S. 180–181. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych w procesie otrzymywania termoizolacyjnego szkła piankowego[Possibilities of utilization of municipal waste combustion ash in the production of heat-insulated foam glass] / Bernadetta PROCYK, Jan KUCHARSKI, Leszek STOCH // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
12
 • Photoinduced phenomena in $Sb_{2}Se_{3}–BaCl_{2}–PbCl_{2}$ glasses / J. WASYLAK, J. KUCHARSKI, E. Golis, B. Sahraoui, I. V. Kityk // W: Optical fibres and their applications VI : 22–24 January 1998 Białowieża / ed. Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk ; Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (Poland) ; Biaglass Company (Poland). — Washington : SPIE, 1999. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 3731). — S. 72–86. — Bibliogr. s. 85–86. — tekst: https://www-1spiedigitallibrary-1org-1h7niromi00f5.wbg2.bg.agh.edu.pl/proceedings/Download?fullDOI=10.1117%2F12.348721

 • keywords: nonlinear optics, amorphous non-oxide glasses, photoinduced optical effects, destruction-crystallization transformations, IR spectroscopy Fourier technique, optical spectra

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.348721

13
 • Piroksenowe tworzywa szklanokrystaliczne otrzymywane z surowców odpadowych[Pyroxene-based glass ceramics obtained from wastes] / Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2003 R. 54 nr 3, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: odpady, tworzywo szklano-krystaliczne, tworzywo piroksenowe

  keywords: waste material, glass-crystalline material, piroxenes material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Possibilities of utilization of municipal waste combustion ash in the production of heat-insulated foam glassMożliwości wykorzystania odpadów komunalnych w procesie otrzymywania termoizolacyjnego szkła piankowego / B. PROCYK, J. KUCHARSKI, L. STOCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 124–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Possibilities of utilizing industrial wastes and by-products in the glass and glass-ceramics / Bernadetta PROCYK, Jan KUCHARSKI, Leszek STOCH // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 955–956. — Bibliogr. s. 956

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola tlenku glinu w szkle i jego surowceThe role of aluminium oxide in glass and its raw materials / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI // W: Zastosowanie surowców kaolinowych i glinokrzemianowych w różnych gałęziach przemysłu : materiały V [piątej] międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Leśna k. Lubania Śląskiego 2003 = Application of kaolin and aluminosilikate raw materials in various branches of industry : papers of the 5\textsuperscript{th} international scientific and technical conference / pod red. P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 76). — ISBN10: 8389541076. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rola tlenku glinu w szkle i surowce wprowadzające[Aluminium oxide and it's raw materials in glasses] / J. WASYLAK, M. ŁĄCZKA, J. KUCHARSKI // W: Aktualne zagadnienia przemysłu ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego – surowce mineralne i trendy technologiczne : międzynarodowe seminarium naukowo-techniczne. Kraków, 5 marzec 1999 r. / Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki [Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie] ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne ; Kauko Metex. — Kraków : AGH, 1999. — ISBN10: 83-7108-054-9. — S. 50–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Szkła gradientowe[The gradient – index glassy] / M. ŁĄCZKA, J. KUCHARSKI, J. Najman // W: Światłowody i ich zastosowania : VII konferencja, Krasnobród 14–16 października 1999 : referaty komunikaty, T. 1 / Pracownia Technologii Światłowodów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Elektroniki Politechniki Lubelskiej. — Lublin : IZT Instytut Zastosowań Techniki, 1999. — ISBN10: 83-911289-2-X. — S. 178–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Szkła i tworzywa szklanokrystaliczne z układu $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$Glasses and glass-ceramics of the system $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98.. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Szkła tellurkowe – synteza i właściwościThe synthesis and preparation of the telluride glasses / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Dominik DOROSZ, Łukasz Fistek // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 99–104. — Bibliogr. s. 104. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 94 [Autorzy: Jan Wasylak, Jan Kucharski, Łukasz Fistek]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • $TeO_{2}-PbO-WO_{3}-(Er^{3+},Tm^{3+})$ glasses for IR luminescence / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Dominik DOROSZ, Ian Kityk, Alain Brenier // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Tworzywa szklanokrystaliczne z układu $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ nukleowane $Cu_{2}O$, $WO_{3}$, $MoO_{3}$The glass-crystalline materials in the $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ system nucleated with $Cu_{2}O$, $WO_{3}$, $MnO_{3}$ / Marcin Drajewicz, Marcin Kindra, Jan KUCHARSKI, Jan WASYLAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 787–794. — Bibliogr. s. 794

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tworzywa szklanokrystaliczne z układu $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ nukleowane $Cu_{2}O$, $WO_{3}$, $MoO_{3}$Glassycrystalline materials in the $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ system nucleated with $Cu_{2}O$, $WO_{3}$, $MoO_{3}$ / Marcin Kindra, Marcin Drajewicz, Jan KUCHARSKI, Jan WASYLAK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Use of industrial wastes and by-products in the manufacturing of glass / B. PROCYK, J. KUCHARSKI, B. KUCZEK, L. STOCH // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — A6 : Ecological aspects. — S. A6-38–A6-43. — Bibliogr. s. A6-43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: