Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kazanecki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, * Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • 3D FEM analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater, Jarosław Bartnicki // W: ECCM-2006 : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : book of abstracts / eds. C. A. Mota Soares [et al.] ; ECCOMAS. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 140. — Bibliogr. s. 140. — Pełny tekst W: ECCM-2006 [Dokument elektroniczny] : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : ECCM, cop. 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 3D FEM analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Z. Pater, J. Bartnicki, J. KAZANECKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 421, poz. 60. — SHMD'2012 : 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society = 10. medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy = materijali i metalurgija : Šibenik, Croatia, June 17–21, 2012 : summaries of lecture = sažeci predavanja / Croatian Metallurgical Society. — Zagreb : CMS, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego odkuwki przegubu hydrokinetycznegoNumerical analysis of hydrokinetic joint forming by means of rotary extrusion process / Jarosław Bartnicki, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania kul w walcarce skośnejThermo-mechanical analysis of balls rolling process in a skew rolling mill / Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Jarosław Bartnicki, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce skośnejThermomechanical analysis of the rolling process of rings in a 3-rolls skew rolling mill / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 861–866. — Bibliogr. s. 865–866. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: MES, pierścień, walcowanie skośne

  keywords: FEM, ring, skew rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce skośnej[Thermomechanical analysis of the rolling process of rings in a 3-rolls skew rolling mill] / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania doświadczalne procesu dziurowania półwyrobów ze stali 100Cr6Experimental study of piercing of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Jan GRZESIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 576–581. — Bibliogr. s. 581

 • słowa kluczowe: parametry odkształcenia przy walcowaniu dziurującym, walcowanie skośne półwyrobów rurowych, gniot graniczny, stale łożyskowe

  keywords: deformation limit, deformation parameters in piercing process, skew rolling of tube blanks, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania doświadczalne procesu walcowania poprzeczno-klinowegoEmpirical testing of cross-wedge rolling / Zbigniew Pater, Wiesław S. Weroński, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 2, s. 62–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania doświadczalne wpływu technologii odkształcania na parametry skręcania zewnętrznych warstw metalu przy skośnym walcowaniu tulei rurowychExperimental research of deformation effect on torsion parameters of external metal layers during skew rolling of tube hollows / Jerzy KAJTOCH, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 10, s. 462–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6Metallographic examination of 100Cr6 steel semi-products / Tadeusz SKOWRONEK, Kurt WIENCEK, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 12, s. 668–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, sferoidyt, odwęglenie tulei wstępnych, walcowanie cieplnoplastyczne, stal łożyskowa

  keywords: microstructure, microhardness, spheroidite, thermomechanical rolling, bearing steel, decarburization of tube blanks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania plastometryczne półwyrobów ze stali 100Cr6Study of plastometric tests of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 525–529. — Bibliogr. s. 529

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcalność graniczna, stale łożyskowe

  keywords: flow stress, torsion test, deformation limit, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowychExperimental tests of the ball shaping operation in helical rolls / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Jarosław Bartnicki, Piotr CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 11, s. 927–931. — Bibliogr. s. 931

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Complex numerical analysis of the tube forming process using Diescher millKompleksowa analiza numeryczna procesu walcowania tulei w walcarce Dieschera / Z. Pater, J. KAZANECKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 717–724. — Bibliogr. s. 723–724

 • keywords: experiment, FEM analysis, tube piercing, Diescher mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0060

15
 • Experimental and numerical investigation of hydroforming of a Y-shape branch / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 309–315. — Bibliogr. s. 314–315, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 1 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: hydroforming, loading path, Y-shape branch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gniot graniczny przy skośnym walcowaniu dziurującym[Limiting reduction in the rotary piercing process] / Jerzy KAJTOCH, Jan KAZANECKI // W: Forming 2002 : mezinárodní vědecká konference na téma Plasticita materiálů : Luhačovice, Česká republika, 18. 9. – 21. 9. 2002 : sborník referátů / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita, Ostrava. Katedra tváření materiálu ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra tvárnenia MtF, Trnava. — Katowice : KMiTPP PŚ ; Ostrava : VŠB - TUO, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Helical-wedge rolling of steel balls / Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Janusz Tomczak // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Investigation of hydroforming of the Y-shape branchBadania procesu rozpęczania hydromechanicznego trójnika skośnego / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur01.pdf

 • słowa kluczowe: rozpęczanie hydromechaniczne, droga obciążenia, króciec

  keywords: hydroforming, loading path, Y-shape branch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kształtowanie hydromechaniczne elementów rurowychTube hydroforming / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 394–401. — Bibliogr. s. 401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu dziurowania półwyrobów ze stali C45Physical and numerical modelling of semi-finished products piercing process of steel c45 / Piotr CHYŁA, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie procesu walcowania rur w walcarce redukującej z naciągiemModelling of pipe rolling process in stretch reducing mill / Mirosław GŁOWACKI, Jan KAZANECKI, Maciej PIETRZYK, Krzysztof DUDEK, Roman Kuziak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 2, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, modelowanie walcowania rur, uogólniony piaski stan odkształcenia

  keywords: finite element method, generalized plane strain method, modelling of pipe reduction rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rurThe new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669

 • słowa kluczowe: walcarki ciągłe z trzpieniem sterowanym, trójwalcowe klatki walcownicze typu PQF i FQM, nowe generacje walcowni ciągłych, systemy sterowania i kontroli procesu

  keywords: continuous mills with the steerable mandrel, PQF and FQM type 3-roll rolling stands, new generation of the continuous mills, steering and control systems of the process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Numeryczny model indukcyjnego nagrzewania rurNumerical model of inductive pipe heating / Z. MALINOWSKI, J. KAZANECKI, A. BUCZEK, T. TELEJKO, J. GIEŁŻECKI // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VII konferencji KomPlastTech '2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-067-0. — S. 255–262. — Bibliogr. s. 262, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Obliczenia numeryczne kalibrowania półwyrobu i przebijania w prasachNumerical analysis of sizing extruded blank and press punching / Jan KAZANECKI, Jan SIŃCZAK, Rafał STADNIK, Wiesław Drozda // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 2, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: