Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Kompozyty ceramiczne uzyskiwane techniką półogniowej konsolidacjiRefractory composite ceramic materials made by semi-hot consolidation (SHC) technique / Jan GRUSZCZYŃSKI, Ewa DRYGALSKA // W: Materiały kompozytowe – właściwości, wytwarzanie, zastosowanie : III [trzecia] konferencja naukowo-techniczna = Composites materials. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 80. Konferencje ; ISSN 0324-9883 ; 29). — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe kompozytowe tworzywa ceramiczne zwłaszcza ogniotrwałe[New composites of ceramics and refractory materials] / J. GRUSZCZYŃSKI, E. DRYGALSKA, S. JONAS, A. KLOSKA // W: Polska Ceramika 2000 : materiały I międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Polska Ceramika 2000” : Spała 2000 / pod red. J. Lisa. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 60). — ISBN10: 83-7108-074-3. — S. 245–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.. — Abstrakt W: Polska Ceramika 2000 = Polish Ceramics 2000 : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = the international conference : Opoczno–Spała 29–31 maja 2000 r. : streszczenia = abstracts / Opoczno S. A. ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowe ogniotrwałe tworzywa monolityczne do procesów hutniczychNew monolithic refractory materials for steel-works processes / Jan GRUSZCZYŃSKI, Andrzej KLOSKA // W: Iron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce II: Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 225–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkierowej na materiały ogniotrwałe z układu $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$Liquid phase of the portland-cement clinker attack on refractories of the system $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$ / Ewa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1113–1118. — Bibliogr. s. 1118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkieru cementowego na materiały ogniotrwałe z układu M-C-Z-SLiquid phase of the portland-cement clinker attack on refractories of the system $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$ / Ewa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Półempiryczna metoda oceny szybkości zużywania się obmurzy ogniotrwałych narażonych na korozję żużlowąA semi-empirical method of the evaluation of wear rate refractory linings exposed to slag corrosion / Jan GRUSZCZYŃSKI // W: Iron and steelmaking : X. international scientific conference : Szczyrk 18–20. 10. 2000. T. 2, Materiały / Politechnika Śląska (Katowice). Katedra Metalurgii ; Technická univerzita (Košice). Katedra metalurgie želaza a zlievárenstva ; Vysoká Škola Báňská. Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — [Katowice : PŚ], [2000]. — ISBN całości 83-913330-1-9. — ISBN10: 83-913330-3-7. — S. 248–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Półempiryczny model korozji żużlowej materiałów ogniotrwałychA semi-empirical model of slag corrosion of refractories / Jan GRUSZCZYŃSKI // Ceramika Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2001 R. 53 nr 3, s. 84–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problemy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w instalacjach ciągłego odlewania staliSome problems of refractory wear in continuous casting installations / Ewa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 7, s. 347–351. — Bibliogr. s. 351. — Opis częśc. wg okł.. — XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Produkcja i Zarządzanie w hutnictwie” : Szczyrk, 28. 06–1. 07. 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.] — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przegląd niekonwencjonalnych technologii materiałów ogniotrwałych w aspekcie ich wykorzystania w hutnictwieA review of the non-conventional refractory technologies in the case of using in metallurgy / DRYGALSKA E., GRUSZCZYŃSKI J., JONAS S. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 499–504. — Bibliogr. s. 504, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Study of modification of microstructure and selected properties by refractory materials by CVD impregnation : [poster] / Jan GRUSZCZYŃSKI, Stanisława JONAS, Edward WALASEK // W: VII Polish-German seminar : Zakopane, 17–18 September 1997 : program. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. SP4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Tworzywa ogniotrwałe z równomiernym rozmieszczeniem fazy węglowejRefractory materials with uniform distribution of carbon phase / Jan GRUSZCZYŃSKI, Andrzej KLOSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 309–316. — Bibliogr. s. 315–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Tworzywa ogniotrwałe z równomiernym rozmieszczeniem fazy węglowej[Refractory materials with uniform distribution of carbon phase] / Jan GRUSZCZYŃSKI, Andrzej KLOSKA // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane aspekty zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w procesach hutniczychSelected aspects of refractory linnings durability at steel work processes / DRYGALSKA E., GRUSZCZYŃSKI J., PIECH J. // W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zjawiska nieciągłego zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w procesach hutniczychDiscontinuous refractory lining wear in metallurgical processes / Jan GRUSZCZYŃSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: