Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Golonka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9671-5809 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6701312166

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 370, z ogólnej liczby 388 publikacji Autora


1
 • A plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts / Jan BARMUTA, Jan GOLONKA, Maria BARMUTA // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Achievements of scientific-research cooperations between AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, and Vietnam Academy of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam, in the field of geosciences in the period 1990–2014 / Nguyen van Giang, Tadeusz SŁOMKA, Jadwiga JARZYNA, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jan GOLONKA, Jerzy ZIĘTEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 11–15. — Tekst ang.-wietn.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Agglutinated foraminifera from changing oxygen conditions in Paleocene turbidities (Outer Carpathians, Poland) – preliminary results / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Grzegorz MACHOWSKI // W: Tenth international workshop on Agglutinated foraminifera : Smolenice, Slovakia, April 19–23, 2017 : abstract volume / eds. J. Soták, M A. Kaminski, K. Fekete, J. Kowal-Kasprzyk. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; No. 23). — ISBN: 978-83-941956-2-5. — S. 88–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ammonite Coquina as palaeontological miracle in the Rogoźnik Klippen – forgotten geotouristic object in the Pieniny Klippen belt (Polish Carpathians) / KROBICKI M., GOLONKA J. // W: Proceedings of the international conference on Geoheritage and geotourism : 14 to 17 October 2010, Lisbon / eds. Maria Luísa Rodrigues, Maria Elisabete Freire. — Lisbon : Associação Portuguesa de Geoturismo (APGeotur) ; Centro de Estudos Geográficos (CEG) of the Lisbon University, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-972-636-201-2. — S. 53–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnychAnalysis of tectonic subsidence and sediment deposition rate for the sedimentary basins of the Western Outer Carpathians / Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA, Jan GOLONKA // W: Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego = Paleotectonic evolution of the Outer Carpathian and Pieniny Klippen Belt Basin / red. Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ewa Malata. — Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — ISBN10: 83-912870-2-5. — S. 179–199. — Bibliogr. s. 194–199, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowychTectonic activity of sediment source areas for the Western Outer Carpathians basins – constraints from analysis of sediment deposition rate / Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2006 t. 54 nr 10, s. 878–887. — Bibliogr. s. 886–887, Summ.. — tekst: https://goo.gl/8ewocW

 • keywords: Mesozoic, Western Outer Carpathians, deposition rate, sediment source area, Cainozoic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Atrakcje geoturystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieGeotouristic attractions of Europe – field training for students of Geotourism at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH-University of Science and Technology in Kraków / Marek DOKTOR, Jan GOLONKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 4, s. 39–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Attractions of inanimate nature of the northern Vietnam as a basis for tourism development / Jakub PAJĄK, Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Tadeusz SŁOMKA, Nguyen Van Giang, Witold Zuchiewicz // W: GEOTOUR 2006 : 5th international conference on Perspectives of rural tourism in the New Europe : 5–7 October 2006 Košice, Slovakia : proceedings / Technical University of Košice. BERG Faculty. Institute of Business and Tourism. Dept. of Geotourism, SACR Bratislava. — [Košice : Editorial Dept., BERG Faculty TU], [2006]. — ISBN10: 80-8073-717-7. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Attractions of unanimated nature of the northern Vietnam as a basis for tourist developmentAtrakcje przyrody nieożywionej północnego Wietnamu jako podstawa dla rozwoju turystyki / Jakub PAJĄK, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 1, s. 5–26. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: geoturystyka, Wietnam, mniejszości etniczne, regiony krasowe, zjawiska geologiczne

  keywords: geotourism, Vietnam, ethnic minorities, karst regions, geological phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Beloveža Formation in the Rača Unit, Magura nappe in Hańczowa Mts. (Polish Flysch Carpathians) and adjacent part of Slovakia and remarks on the Beloveža Formation – Hieroglyphic Beds controversy / A. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník, s. 519–520. — ESSE WECA : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians = Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát : conference : Bratislava, 2.–3.12.2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Beloveža Formation versus Hieroglyphic beds in the Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland / GOLONKA Jan, WAŚKOWSKA Anna // W: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — ISBN: 978-83-7538-975-3. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Biohermy jurajskie w globalnych bazach danychJurassic bioherms in the global databases / Jan GOLONKA, Wolfgang Kiessling, Lisa Gahagan, Larry Lawver // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 7–8, s. 288–293. — Bibliogr. s. 293

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Biohermy jurajskie w globalnych bazach danych[Jurassic bioherms in the global databases] / Jan GOLONKA, Wolfgang Kiessling, Lisa Gahagan, Larry Lawver // W: Biohermy górnojurajskie Polski południowej i obszarów przyległych : seminarium naukowe : 5 maja 2005 r. Kraków : informacja końcowa / red. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Irena Irlik. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu, 2005. — Na s. tyt. dod.: Seminarium Jurajskie. — K. 3–5. — Bibliogr. k. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Biostratigraphy of the organic rich deposits within the Hieroglyphic beds of the Silesian Nappe (Outer Carpathians) / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Rafał Chodyń, Marek Cieszkowski, Renata STADNIK // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 80-81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Black Eocene in the Silesian Nappe – post-MECO event in deep water environment? / A. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA, G. MACHOWSKI // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — ISBN: 978-83-7863-666-3. — S. 96. — Bibliogr. s. 96. — Dostęp również online: {https://goo.gl/hMn6mY} [2016-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bryozoan-lithothamnium Szydłowiec Sandstones from the Subsilesian Nappe (Outer Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA // Berichte der Geologischen Bundesanstalt ; ISSN 1017-8880. — 2011 Bericht 85, s. 54. — CBEP 2011 : Climate & Biota of the Early Paleogene : 5th–8th June, 2011, Salzburg, Austria : conference program and abstracts / ed. Hans Egger. — [Wien] : Geologische Bundesanstalt, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe)Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 155–201, [1] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 194–200, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Budowa geologiczna zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych[Geological structure of western part of the Polish Outer Carpathians] / Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA, Michał KROBICKI, Marek Cieszkowski // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 11–61. — Bibliogr. s. 51–61. — Dod. afiliacja M. Krobickiego: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Budowle małżowe wczesnej jury marokańskiego Atlasu Wysokiego[Early Jurassic bivalve buildups in the High Atlas (Morocco)] / Michał KROBICKI, Driss Sadki, Jan GOLONKA, Anna Plonka, Urszula Predki, Anna Rusin // W: “Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni” : XXI konferencja naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Żarki–Letnisko, 13–16 września 2010 r. : materiały konferencyjne / red. Michał Zatoń [et al.] ; Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego, Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. — Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2010. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ / Uniwersytet Śląski. Studenckie Koło Naukowe Geografów, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec ; ISSN 1895-6777 ; nr 64). — ISBN: 978-83-61644-12-5. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Bukowina Tatrzańska (Podhale Paleogene Flysch, geotermy) : figs 40-47 / Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Józef Chowaniec // W: 6\textsuperscript{th} International symposium of the international geoscience programme (IGCP) project-589 : development of the Asian Tethyan Realm: genesis, process and outcomes : Western Tethys meets Eastern Tethys : Kraków (Poland), 29 September-5 October 2017 : abstract volume & field trip guidebook / ed. Michał Krobicki. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7863-770-7. — S. 104–115. — Toż w: {https://goo.gl/VoAEBK}. — M. Krobicki - dod. afiliacja: Polish Geological Institute – National Research Institute, Carpathian Branch

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Calcareous algae in the deep-water flysch deposits: The northern Carpathians case study / Jacek RAJCHEL, Jan GOLONKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: