Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Gocał, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • 50 lat działalności Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[50 years activity of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering of the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow] / Józef BELUCH, Jan GOCAŁ, Jerzy TATARCZYK, Józef WĘDZONY // W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — Na okł. tytuł: 50 lat Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1951-2001. — ISBN10: 8391179958. — S. 32–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A network of GPS reference points on the territory of the town of Piekary Śląskie as geodetic control for a region of intensive mining exploitation / Jan GOCAŁ, Edward Markowski, Jan PIELOK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 577–582. — Bibliogr. s. 580

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Accuracy analysis of the special railway control networkAnaliza dokładności kolejowej osnowy specjalnej / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr. Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adjusting the railway track axis in the horizontal plane using the analytical-numeric methodRegulacja osi torów w płaszczyźnie poziomej przy zastosowaniu metody analityczno-numerycznej / Jan GOCAŁ, Roman Kadaj // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 5–19. — Bibliogr. s. 18, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An initial assessment of RTK GPS method as applied to monitoring of railway track geometryWstępna ocena przydatności metody RTK GPS w pomiarach inwentaryzacyjnych torów kolejowych / Jan GOCAŁ, Michał STRACH // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2001 t. 50 z. 2, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie ruchów osuwiskowych metodami geodezyjnymi z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych GPS[Examination of landslide movements by geodetic methods with application of GPS] / Adam BAŁUT, Jan GOCAŁ, Józef GORCZYCA // W: Ekologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — ISBN10: 83-86286-25-3. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych na wyniki pomiarów GPSInvestigation of influence of power lines on results of GPS measurements / Jan GOCAŁ, Marian SOŁTYS, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka dokładnościowa zintegrowanej osnowy kolejowejAccuracy characteristics of an integrated control network for railways / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Determination of the shape of a rail course on the basis of changes of longitudinal inclination observed continuouslyWyznaczanie kształtu toków szyn w oparciu o zmiany nachyleń podłużnych obserwowanych w sposób ciągły / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Doświadczalne badania dokładności tyczenia punktów z wykorzystaniem tachymetrów elektronicznych i odbiorników satelitarnychExperimental examination of positional accuracy of points set out with total stations and RTK GPS receivers / Jan GOCAŁ, Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 71–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa od 1951 r. do 2001 r.[Scientific and didactic activities of the Department of Engineering Surveys and Building in years from 1951 to 2001]] / Jan GOCAŁ // W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — Na okł. tytuł: 50 lat Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1951-2001. — ISBN10: 8391179958. — S. 72–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Działalność naukowo-badawcza Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa[Scientific and research activities of the Department of Engineering Surveys and Building] / Jan GOCAŁ, Stanisław BARYCZ // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 47–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS methodEksperymentalne pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych metodą RTK GPS / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA, Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — 92 s.. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Edward POPIOŁEK ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — 124, [8] s.. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; 43). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 1[Engineering and industrial surveys, Pt. 1] / Jan GOCAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 203, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1583). — Bibliogr. s. 203–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 2[Engineering and industrial surveys. Pt. 2] / Jan GOCAŁ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 339, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0165). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-025-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 2[Engineering and industrial surveys, Pt. 2] / Jan GOCAŁ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 339, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0331). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-225-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 3[Engineering and industrial surveying, Pt. 3] / Jan GOCAŁ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 375, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0377). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-327-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Instrument set for georadar antenna positioning using GPS or robotized total stationZestaw konstrukcyjny do określania lokalizacji anteny georadaru metodą GPS oraz zrobotyzowanym tachymetrem / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 5–14. — Bibliogr. s. 12, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Jubileusz 50-lecia utworzenia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieThe jubilee of the 50th anniversary of establishment of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering at the University of Mining and Metallurgy in Krakow / Józef BELUCH, Jan GOCAŁ // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2001 t. 50 z. 4, s. 201–226. — Bibliogr. s. 224–225, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kompleksowe badania kinematyki wpływów eksploatacji górniczej dla dużego zespołu urbanistycznego na podstawie pomiarów satelitarnych na przykładzie miasta Piekary ŚląskieComplex research on mining influence kinematics for a big urban aggregate based on satelite survey : Piekary Śląskie town is taken as an example / Bogdan DŻEGNIUK, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Józef Stanoszek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 5, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Summ., Zsfassung., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Methodology of terminally guided georadar-tacheometer surveying kit exploitation in the process of localisation of underground elements and completion of thematic maps' contentMetodyka wykorzystania zestawu pomiarowego georadar-tachymetr samonaprowadzający w procesie lokalizacji elementów podziemnych i uzupełnienia treści map tematycznych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS, Piotr Wąsik // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 5–17, [2]. — Bibliogr. s. 15, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena dokładności metod RS i RTK w aspekcie ich przydatności w pomiarach realizacyjnychAn assessment of applicability of rapid static and real time kinematic GPS measurements to project surveying / Jan GOCAŁ, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: