Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Gocał, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of the special railway control networkAnaliza dokładności kolejowej osnowy specjalnej / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr. Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adjusting the railway track axis in the horizontal plane using the analytical-numeric methodRegulacja osi torów w płaszczyźnie poziomej przy zastosowaniu metody analityczno-numerycznej / Jan GOCAŁ, Roman Kadaj // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 5–19. — Bibliogr. s. 18, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Determination of the shape of a rail course on the basis of changes of longitudinal inclination observed continuouslyWyznaczanie kształtu toków szyn w oparciu o zmiany nachyleń podłużnych obserwowanych w sposób ciągły / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doświadczalne badania dokładności tyczenia punktów z wykorzystaniem tachymetrów elektronicznych i odbiorników satelitarnychExperimental examination of positional accuracy of points set out with total stations and RTK GPS receivers / Jan GOCAŁ, Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 71–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS methodEksperymentalne pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych metodą RTK GPS / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA, Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — 92 s.. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Edward POPIOŁEK ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — 124, [8] s.. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; 43). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 2[Engineering and industrial surveys. Pt. 2] / Jan GOCAŁ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 339, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0165). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-025-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 2[Engineering and industrial surveys, Pt. 2] / Jan GOCAŁ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 339, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0331). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-225-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 3[Engineering and industrial surveying, Pt. 3] / Jan GOCAŁ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 375, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0377). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-327-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Instrument set for georadar antenna positioning using GPS or robotized total stationZestaw konstrukcyjny do określania lokalizacji anteny georadaru metodą GPS oraz zrobotyzowanym tachymetrem / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 5–14. — Bibliogr. s. 12, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Methodology of terminally guided georadar-tacheometer surveying kit exploitation in the process of localisation of underground elements and completion of thematic maps' contentMetodyka wykorzystania zestawu pomiarowego georadar-tachymetr samonaprowadzający w procesie lokalizacji elementów podziemnych i uzupełnienia treści map tematycznych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS, Piotr Wąsik // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 5–17, [2]. — Bibliogr. s. 15, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena dokładności metod RS i RTK w aspekcie ich przydatności w pomiarach realizacyjnychAn assessment of applicability of rapid static and real time kinematic GPS measurements to project surveying / Jan GOCAŁ, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odbiorniki GPS na torach[GPS receivers on railway track lines] / Jan GOCAŁ, Michał STRACH // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2004 nr 5, s. 20–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Precyzyjne pomiary drgań budowli przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznegoPrecise structure vibration measurement using a ground-based interferometric radar / Jan GOCAŁ, Adam BAŁUT, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Agata Rączka, Michał STRACH, Robert Szpyra // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 123–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: interferometria radarowa, monitoring drgań, kominy, mosty i wiadukty, wieże, wibracje konstrukcji

  keywords: radar interferometry, vibration monitoring, bridges and viaducts, chimneys, towers, construction vibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Preliminary results of the comparison of displacement measuring systems / Jan GOCAŁ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Tadeusz SZCZUTKO, Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Processing of images recorded by the radar method, aimed at construction of metric 3D models of subsurface objects and structuresPrzetwarzanie obrazów rejestrowanych metodą radarową w procesie tworzenia numerycznego modelu 3D obiektów i struktur podpowierzchniowych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2006 vol. 55 no. 1, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Promocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego[Adam Chrzanowski doctor honoris causa promotion] / autorzy wystąpień: Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Adam Chrzanowski. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 50 s.. — (Geodezja ; ISSN 1234-6608 ; t. 11 z. 1). — Bibliogr. s. 23–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Researching the accuracy of point positioning using the RTK GPS technique in the vicinity of terrain obstructionsBadanie dokładności pozycjonowania punktów metotodą RTK GPS w pobliżu przeszkód terenowych / Jan GOCAŁ, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 31–46. — Bibliogr. s. 45, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The investigation of selected factors that influence the situational accuracy of georadar measurementsBadanie wybranych czynników kształtujących sytuacyjną dokładność pomiarów georadarowych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 31–41. — Bibliogr. s. 39, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wyznaczanie poprawek dodawania wybranych tachymetrów elektronicznych przy zastosowaniu kulistych folii odblaskowychDetermination of the additive constant for chosen electronic total stations and spherical retro-tape targets / Jan GOCAŁ, Bogusław GABRYŚ, Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 91–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: