Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Głownia, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 104 publikacji Autora


1
 • Badania morfologii zgorzelin utworzonych na powierzchni monokryształów stopów Fe-17Cr-5Al podczas ich utlenianiaInvestigations of the scale morphology grown on the single crystals of the Fe-17Cr-5Al alloys during oxidation / G. FURGAŁ, J. GŁOWNIA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 530–534. — Bibliogr. s. 534, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie mikrostruktury staliwa $Cr-Ni-Nb$ z mikrododatkami przeznaczonego na rury dla instalacji petrochemicznych[Microstructural investigations of $Cr-Ni-Nb$ cast steel with microelements used as tubes for petrochemical installations] / Renata ZAPAŁA, Jan GŁOWNIA, Wiktoria RATUSZEK, Grzegorz TĘCZA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Charakterystyka korozyjna i strukturalna staliwa duplex z podwyższoną zawartością azotu[Corrosion and structural characterization of duplex cast steels with higher nitrogen content] / J. GŁOWNIA, B. KALANDYK, J. BANAŚ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 373–378. — Bibliogr. s. 378, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka odlewów ze stali stopowych : laboratorium[Characterization of high alloyed castings : laboratory] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Grzegorz FURGAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 108 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1569). — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka stali na odlewy[Characterization of steel for castings] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1718). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa $Cr25-Ni32-Nb$ modyfikowanego $Ti, Zr$, i $Ce$, odlewanego metodą odśrodkową[Yield strenght and structural characterization of $Cr25-Ni32-Nb$ steel modified by $Ti, Zr, Ce$ and cast by centrifugal method] / Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Corrosion and passivity behaviour of duplex stainless steels with high nitrogen content / Jacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Barbara STYPUŁA // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 235–240. — Bibliogr. 239–240, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Delta ferrite predictions for cast duplex steels with high nitrogen content / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Krzysztof Hübner // Materials Characterization : an International Journal on Materials Structure and Behavior ; ISSN 1044-5803. — 2001 vol. 47 iss. 2, s. 149–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S1044-5803(01)00163-2

10
 • Dobór staliwa na odlewy odporne na zużycie w różnych warunkach pracy[Cast steel selection for the wear resistance casting in the different work conditions] / T. Bogacz, A. CHOJECKI, J. GŁOWNIA // W: XX [Dwudziesta] Konferencja Odlewników Staliwa : Raba Niżna 17–19 kwiecień 1997. Sekcja Staliwa. — [Raba Niżna : s. n.], [1997]. — S. 15–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of boron addition on globular microstructure formation in hadfiled and H18 steels for thixoforming processes / Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, J. GŁOWNIA // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of inoculation on high temperature plastic properties of the centrifugally cast $Cr-Ni-Nb$ steel / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Helebl

 • keywords: centrifugal casting, columnar and equiaxial structure, austenitic Cr-Ni-Nb cast steel, high temperature mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Evaluation of cast GX40CrNiSiNb24-24 steel after-service conditions / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metalografia, odporność termiczna, staliwo Cr-Ni, węgliki

  keywords: microstructure, carbides, metallography, heat resistance Cr-Ni cast steel, high temperature degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • High temperature sulphidation of cast austenitic alloy Cr25-Ni32-Nb with microadditives Ti, Zr and Ce / Renata ZAPAŁA, Zbigniew Żurek, Jan GŁOWNIA // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2008 vol. 27 iss. 2, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Identyfikacja zażużleń w odlewach ze staliwa węglowego i niskostopowego[Identification of slag inclusions in carbon and low alloyed steel castings] / Barbara KALANDYK, Jan GŁOWNIA, Ewa OLEJNIK // W: XXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-60958-03-2. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Impact toughness of cast steels microalloyed by vanadium additionsUdarność staliwa z mikrododatkiem wanadu / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: udarność, niskie temperatury, staliwa z mikrododatkami, modyfikatory V+Nb

  keywords: impact toughness, microalloyed cast steels, V+Nb additions, minus temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Industrial application of two numerical models of a concasting slab / Karel Stransky, Jana Dobrovska, Frantisek Kavicka, Josef Stetina, Bohumil Sekanina, Jiri Bazan, Jan GŁOWNIA, Ireneusz Telejko // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kierunki badań naukowych Katedry Odlewnictwa StaliwaTrends of scientific investigations in the Chair of Cast Steel Foundry Engineering / Ireneusz TELEJKO, Jan GŁOWNIA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 332–334. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Konstrukcyjne staliwo manganowo-niklowe o podwyższonej granicy plastycznościConstructional manganese-nickel cast steel of elevated yield point / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Lech Młynarczyk // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 1999 R. 58 nr 4, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Korozja wybranych materiałów konstrukcyjnych i wydzielanie się osadów w wodach geotermalnychCorrosion of construction materials and precipitation of sediments in geothermal waters / Jacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara STYPUŁA // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 217–229. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kryteria oceny inżynierów – systemy akredytacji międzynarodowejCriteria of assessment of the engineers' qualifications – systems of international accreditation / Jan GŁOWNIA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 1, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Melting of Hadfield steel scrap using oxygen blowing / Petr Levíček, Jan GŁOWNIA, Karel Stránský // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 279. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2001 z. 72, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116. — Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Struktura a vlasnosti konstrukčnich materiálů : XVI międzynarodowe sympozjum = XVI mezinárodní sympozium : Opole–Komorní Lhotka 11–13 XII 2001 r. / PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metallurgy and technology of steel castings / Jan GŁOWNIA. — Sharjah : Bentham Science Publishers, cop. 2017. — [4], II, 318 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-1-68108-571-5 ; e-ISBN: 978-1-68108-570-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25