Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Bromowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Badania geologiczne materiałów kamiennych wczesnośredniowiecznych budowli KrakowaGeological investigations of stonework of early mediaeval buildings in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 425–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: Krakow, stonework, Romanesque architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Building stones used in early mediaeval edifices of Krakow and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 95–112. — Bibliogr. s. 109–112, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.95.pdf

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.2.95

3
4
5
 • Dekoracyjność kamienia naturalnego (próba standaryzacji)Udecorativnes of natural stone (a standardization approach) / Jan BROMOWICZ, Andrzej KARWACKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.. — Na okł. dod.: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowychDecorativeness – an important criterion of the evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r. / kom. nauk. Ryszard Uberman, [et al.] ; Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, [et al.]. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskichGeological interpretation of variability in petrophysical parameters in the Eastern part of the Polish Carpathians / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 147–156. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego KrakowaStones used in the early mediaeval Kraków buildings : geological and mining issues / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 62–71. — Bibliogr. s. 71. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowychMain criteria of evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 3–15. — Bibliogr. s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznychMountainous regions of Asiatic part of the Commonwealth of Independent States – reconnaissance of objects and routes for geotourism / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s.. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniejDecorative and dimension stones from exploited deposits of South-Eastern Poland / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 35–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacjiDecorative and architectural stones in south-eastern Poland – the deposits, their resources and perspectives of exploitation / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–21, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96950-29973?filename=Decorative%20and.pdf

 • słowa kluczowe: złoża skał budowlanych, bloczność, dekoracyjność, perspektywy eksploatacji

  keywords: building stone deposits, block divisibility, deco rativeness, perspectives of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0023-1

15
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta : [streszczenie]Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city : [abstract] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta[Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 315–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa : ich pochodzenie na tle geologii miastaBuilding stones used in early mediaeval edifices of Krakow : their origin and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0638). — Bibliogr. s. 161–171, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-829-5

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kamienne świadectwo świetności krakowskiego Salwatora we wczesnym średniowieczuThe stone testimony of the Krakow district Salwator magnificence in the early middle ages / Jan BROMOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 42–49. — Bibliogr. s. 49. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kamień romańskich budowli Krakowa[Romanesque building stones in Kraków] / Jan BROMOWICZ // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-5-4. — S. 81–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kamień w budowlach krakowskich BenedyktynówBuilding stones in the Benedictine abbey Tyniec in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 119. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 48). — S. 13–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kamień wczesnośredniowiecznych budowli WaweluStones of early Mediaeval buildings of the Wawel Hill (Cracow, Poland) / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Acta Archeologica Waweliana ; ISSN 1231-1332. — 2009 t. 4, s. 5–[52]. — Bibliogr. s. 49–[52], Summ.. — ISBN: 978-83-88476-94-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Konieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w PolsceThe need for protection of unique decorative limestone deposits in Poland / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 46–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kruszywa łamane w \emph {Naturze 2000}Natural crushed aggregates and European Ecological Network \emph {Natura 2000} / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 26–28 kwietnia 2006 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — S. 3–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Materiał kamienny wnętrza Kaplicy Zygmuntowskiej[Stones inside the Sigismund Chapel (Wawel Royal Castle, Kraków)] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kamień architektoniczny i dekoracyjny : materiały konferencji naukowej : Kraków, 23–24 września 2003 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Złóż Surowców Skalnych. — Kraków : AGH WGGiOŚ ZZSS, 2003. — ISBN10: 8388927051. — S. 5–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: