Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Bromowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900367

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Badania geologiczne materiałów kamiennych wczesnośredniowiecznych budowli KrakowaGeological investigations of stonework of early mediaeval buildings in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 425–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Building stones used in early mediaeval edifices of Krakow and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 95–112. — Bibliogr. s. 109–112, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.95.pdf

 • keywords: Pre-Romanesque and Romanesque buildings, Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone

3
4
 • Czesław Peszat 1930–2008[Czesław Peszat 1930–2008: memory] / Jan BROMOWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 vol. 57 nr 10, s. 857–858

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego KrakowaStones used in the early mediaeval Kraków buildings : geological and mining issues / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 62–71. — Bibliogr. s. 71. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniejDecorative and dimension stones from exploited deposits of South-Eastern Poland / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 35–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacjiDecorative and architectural stones in south-eastern Poland – the deposits, their resources and perspectives of exploitation / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–21, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322351733/fulltextPDF/140689FE5D91CE3FF41/1?accountid=48679

 • słowa kluczowe: złoża skał budowlanych, bloczność, dekoracyjność, perspektywy eksploatacji

  keywords: building stone deposits, block divisibility, deco rativeness, perspectives of exploitation

9
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta : [streszczenie]Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city : [abstract] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta[Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 315–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa : ich pochodzenie na tle geologii miastaBuilding stones used in early mediaeval edifices of Krakow : their origin and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0638). — Bibliogr. s. 161–171, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-829-5

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

12
 • Kamienne świadectwo świetności krakowskiego Salwatora we wczesnym średniowieczuThe stone testimony of the Krakow district Salwator magnificence in the early middle ages / Jan BROMOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 42–49. — Bibliogr. s. 49. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kamień romańskich budowli Krakowa[Romanesque building stones in Kraków] / Jan BROMOWICZ // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-5-4. — S. 81–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kamień wczesnośredniowiecznych budowli WaweluStones of early Mediaeval buildings of the Wawel Hill (Cracow, Poland) / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Acta Archeologica Waweliana ; ISSN 1231-1332. — 2009 t. 4, s. 5–[52]. — Bibliogr. s. 49–[52], Summ.. — ISBN: 978-83-88476-94-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Konieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w PolsceThe need for protection of unique decorative limestone deposits in Poland / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 46–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturzeMarble of Blessed Salomea – a variety of Upper Jurassic limestone and its role in small architecture / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2016 t. 64 nr 10, s. 848–860. — Bibliogr. s. 859–860, Abstr.. — XXI konferencja naukowa PIG-PIB i Targów Kielce „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”, Kielce, 08.04.2016. — tekst: https://goo.gl/EBxW9H

 • keywords: Upper Jurassic limestones, physical and mechanical properties, Cracow Upland, block-forming capability, baroque architecture

17
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 3, Opróbowanie złóż kopalin[Methodology of geological reporting of mineral deposits. Pt. 3, Sampling of mineral deposits] / [red. Marek Nieć ; oprac. Jacek MUCHA, Marek Nieć ; przy współudz. Jana BROMOWICZA, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 127, [1] s., [2] k. tabl. kolor., [2] s. tabl. kolor. : il.. — Bibliogr. s. 127–[128]. — ISBN: 978-83-62922-12-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Osady chaotyczne u czoła podjednostki bystrzyckiej między Kamienicą a Bardejovem[Chaotic sediments at the front of the Bystrica Subunit, between Kamienica and Bardejov] / Jan BROMOWICZ, Janusz OLSZAK // W: Kompleksy chaotyczne Karpat polskich : Kraków–Polańczyk, 24.09–27.09.2008. — [Kraków] : Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, [2008]. — K. 10–13. — Bibliogr. k. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Perspektywy zasobowe skał blocznych w Polsce dla rozwoju produkcji elementów foremnych o dużej wartości dodanej[The resource perspective blocks stones in Poland for the development of production of symmetrical components] / Marek STRYSZEWSKI, Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej Witt // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 79–86. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Pochodzenie kamienia z kolumn krypty św. Leonarda na WaweluThe origin of stone from columns in the St. Leonard's crypt (The Wawel Cathedral) / Jan BROMOWICZ // W: Górnictwo i geologia XI = Mining and geology XI / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 125. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 35). — S. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Próba oceny ilościowej zmęczenia skał na podstawie zmian właściwości wapieni jurajskich ze złoża Nielepice koło KrakowaQuantitative evaluation of rocks fatigue degree on the basis of the Jurassic limestone quality changes (Nielepice deposit) / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 16–18 kwietnia 2008 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 121. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 50). — S. 19–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Raport z badań nad zmianami właściwości skał wywołanych zamrozemReport on the investigations of rocks changes caused by freezing / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Górnictwo i geologia XIII = Mining and geology XIII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 130. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 37). — CD-ROM zawiera również informacje oraz spis referatów z konferencji: X lat Konferencji Kruszywa mineralne 2001–2010 : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2010 roku. — S. 41–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Skały blocznych złóż na świecie i w krajach Unii Europejskiej[Block rocks fold in the world and in the countries the European Union] / J. BROMOWICZ, B. FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 15–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Spękania wymuszone i ich wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne w wapieniach złoża Nielepice (Jura Krakowsko-Częstochowska)[Provoked fractures and their influence on the physico-mechanical properties of limestones from the Nielepice deposit (Kraków–Wieluń Upland)] / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych