Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Jamróz, dr

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909673

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Application of multidimensional data visualization by means of self-organizing Kohonen maps to evaluate classification possibilities of various coal typesZastosowanie wizualizacji wielowymiarowych danych za pomocą sieci Kohonena do oceny możliwości klasyfikacji różnych typów węgla / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 49–50

 • słowa kluczowe: sieci Kohonena, analiza materiału uziarnionego, dane wielowymiarowe, metody wizualizacji wielowymiarowej

  keywords: coal, Kohonen maps, grained material analysis, multidimensional data, multidimensional visualization methods

2
 • Application of multidimensional data visualization in creation of pattern recognition systems / Dariusz JAMRÓZ // W: Man-machine interactions 3 : [ICMMI 2013 : 3rd International Conference on Man-Machine Interactions : Brenna, October 22nd–25th, 2013] / eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 242). — ISBN: 978-3-319-02308-3 ; e-ISBN: 978-3-319-02309-0. — S. 443–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • keywords: pattern recognition, multidimensional visualization

3
 • Application of multidimensional scaling to classification of various types of coalZastosowanie skalowania wielowymiarowego do klasyfikacji różnych typów węgli / Dariusz JAMRÓZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 413–425. — Bibliogr. s. 424–425

 • słowa kluczowe: węgiel, rozpoznawanie obrazów, skalowanie wielowymiarowe, MDS, wizualizacja danych wielowymiarowych, identyfikacja danych, statystyczne metody graficzne

  keywords: pattern recognition, coal, multidimensional scaling, identification of data, MDS, multidimensional data visualization, statistical graphics methods

4
 • Application of multi-parameter data visualization by means of autoassociative neural networks to evaluate classification possibilities of various coal types / Dariusz JAMRÓZ // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 2, s. 719–734. — Bibliogr. s. 732–734, Abstr.

 • keywords: neural networks, pattern recognition, multidimensional visualization, autoassociative neural networks, coal types, multi-parameter, identification of data

5
 • Application of multi-parameter data visualization by means of autoassociative neural networks to evaluate classification possibilities of various coal types / Dariusz JAMRÓZ // W: Proceedings of the Mineral Engineering Conference MEC2014 : 15–18 September 2014, Istebna, Poland = Konferencja Inżynierii Mineralnej MEC2014 : 15–18 września 2014, Istebna, Polska : materiały konferencyjne / eds. Marcin Lutyński, Tomasz Suponik. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2014. — ISBN: 978-83-60837-83-2. — S. 38–50. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: neural networks, pattern recognition, autoassociative neural networks, coal types, identification of data, multi-parameter visualization

6
 • Application of multi-parameter data visualization by means of multidimensional scaling to evaluate possibility of coal gasificationWykorzystanie wizualizacji wielowymiarowych danych przy użyciu skalowania wielowymiarowego do oceny możliwości zgazowania węgla / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Roman Szostek, Mirosław GAJER // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 3, s. 445–457. — Bibliogr. s. 455–457. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1056/767

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, skalowanie wielowymiarowe, MDS, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach, wielowymiarowe dane

  keywords: coal gasification, multidimensional scaling, multidimensional visualization, MDS, jigging, multidimensional data

7
 • Application of relevance maps method to evaluate the suitability of coal samples to fluidal gasification process / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 45

 • keywords: multidimensional visualization, coal types, relevance maps, particle fractions

8
 • Application of relevance maps method to evaluate the suitability of coal samples to fluidal gasification process / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00065, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/z8cdVp [2016-12-15]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Application of the observational tunnels method to select a set of features sufficient to identify a type of coal / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 1, s. 185–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • keywords: coal, multidimensional statistical analysis, observational tunnels method, image visualization, energetic materials

10
 • Comparison of selected methods of multi-parameter data visualization used for classification of coals / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2015 vol. 51 iss. 2, s. 769–784. — Bibliogr. s. 782–784, Abstr.

 • keywords: coal, PCA, observational tunnels method, multidimensional scaling, multidimensional visualization, principal component analysis, autoassociative neural networks, MDS, relevance maps, Kohonen maps, parallel coordinates method, grained material

11
 • Methods of determining crucial properties to identify the type of coal / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Dariusz JAMRÓZ // W: Proceedings of XVI Balkan mineral processing congress : Belgrade, Serbia, June 17–19, 2015, Vol. 1 / ed. by Nadežda Ćalić, [et al.] ; Mining Institute Belgrade, Academy of Engineering Science of Serbia, University of Belgrade. — Belgrade : Mining Institute Belgrade, Academy of Engineering Science of Serbia, University of Belgrade, 2015. — ISBN: 978-86-82673-10-1. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • keywords: coal, multidimensional analysis, observational tunnels method, particle size fractions, separation of material

12
 • Multidimensional labyrinth – multidimensional virtual reality / Dariusz JAMRÓZ // W: Man-Machine Interactions : [International Conference ICMMI 2009 : September 25-27, 2009, The Beskids – Kocierz Pass, Poland] / eds. Krzysztof A. Cyran [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867-5662). — ISBN: 978-3-642-00562-6. — S. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Multidimensional statistical and visualization methods in description of grained materials / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA, Agnieszka SUROWIAK, Dariusz JAMRÓZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 8 art. no. 01036, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Mineral Engineering Conference MEC2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych[Non classical statistical and calculation methods in mineral processing description] / Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — [125] s.. — Bibliogr. s. 121–[125]. — ISBN: 978-83-60195-62-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Cz. 1, Właściwości algorytmu szeregującegoScheduling and allocation of periodic task in heterogeneous multiprocessor systems with the use of evolutionary computing. Pt. 1, Properties of scheduling algorithm / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER, Dariusz JAMRÓZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 3, s. 91–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy czasu rzeczywistego, szeregowanie i alokacja zadań, szeregowanie monotonicznego tempa

  keywords: real-time systems, rate monotonic scheduling, tasks scheduling and allocation

16
 • Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Cz. 2, Wyniki obliczeń ewolucyjnychScheduling and allocation of periodic task in heterogeneous multiprocessor systems with the use of evolutionary computing. Pt. 2, Results of evolutionary computations / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER, Dariusz JAMRÓZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 4, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy czasu rzeczywistego, szeregowanie i alokacja zadań, szeregowanie monotonicznego tempa

  keywords: real-time systems, rate monotonic scheduling, tasks scheduling and allocation

17
 • The perspective-based observational tunnels method: a new method of multidimensional data visualization / Dariusz JAMRÓZ // Information Visualization ; ISSN 1473-8716. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 346–360. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-24

 • keywords: pattern recognition, observational tunnels method, multidimensional scaling, multidimensional visualization, parallel coordinates, principal component analysis, multidimensional perspective

18
 • The use of the visualization of multidimensional data using PCA to evaluate possibilities of the division of coal samples space due to their suitability for fluidised gasificationZastosowanie wizualizacji wielowymiarowych danych za pomocą PCA do oceny możliwości podziału próbek węgla ze względu na ich przydatność do zgazowania / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 523–535. — Bibliogr. s. 533–535. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/834/702

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, analiza PCA, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach

  keywords: coal gasification, multidimensional visualization, jigging, Principal Component Analysis

19
 • Visualization of multidimensional data in purpose of qualitative classification of various types of coalWizualizacja wielowymiarowych danych w celu klasyfikacji jakościowej różnych typów węgla / Tomasz NIEDOBA, Dariusz JAMRÓZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1317–1331. — Bibliogr. s. 1330–1331

 • słowa kluczowe: węgiel, analiza wielowymiarowa, tunele obserwacyjne, osie równoległe, przeróbka surowców mineralnych, energia z węgla

  keywords: mineral processing, coal, multidimensional analysis, observational tunnels, parallel coordinates, coal energy

20
 • Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej na przykładzie zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznymImplementation of evolutionary algorithms for multi-objective optimization on the example of economic dispatch problem in energetic system / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER, Dariusz JAMRÓZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 2, s. 101–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, optymalizacja wielokryterialna, ekonomiczny rozdział obciążeń

  keywords: evolutionary algorithms, multi-objective optimization, economic dispatch problem

21
 • Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w zagadnieniach związanych z analizą sieci hydraulicznychAnalysis of hydraulic networks with the use of evolutionary computations / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER, Dariusz JAMRÓZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 1, s. 56–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sieci hydrauliczne, obliczenia ewolucyjne, funkcja dopasowania, równania nieliniowe

  keywords: evolutionary computations, non-linear equations, hydraulic networks, fitness function