Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Jakubowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4736-4763

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909454

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza schematów kotwienia tunelu metodą stochastycznej symulacji stateczności blokówComparative analysis of rockbolt pattern in tunnel by stochastic simulation of blocks stability / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A predictive model of daily seismic activity induced by mining, developed with data mining methodsModel predykcyjny dobowej aktywności sejsmicznej indukowanej eksploatacją, zbudowany metodami data mining / Jacek JAKUBOWSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — tekst: http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/gein.2014.13.issue-1/gein-2014-0001/gein-2014-0001.xml

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, data mining, wstrząsy górnicze, hazard sejsmiczny, zagrożenie tąpaniami, drzewa wzmacniane, regresja logistyczna, modele prognostyczne, modele klasyfikacyjne, eksploatacja ścianowa

  keywords: neural networks, data mining, mining tremors, induced seismicity, seismic hazard, rockburst hazard, boosted trees, logistic regression, predictive models, classification models, longwall mining, sejsmiczność indukowana eksploatacją, seismicity induced by mining

3
 • Code calculations for local stability of shaft guides / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 nr 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 10–15

 • keywords: mine hoists, shaft steelwork, corrosion loss, local buckling

4
 • Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • keywords: image processing, self-healing, cracks in concrete, crack width measurement

5
 • Metoda oceny zmian rozwartości rys w kompozytach cementowych z zastosowaniem komputerowego przetwarzania i analizy obrazu[Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis] / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Multivariate linear regression and CART regression analysis of TBM performance at Abu Hamour phase-I tunnelAnaliza wskaźników wydajności drążenia tarczami TBM dla tunelu Abu Hamour etap I, z zastosowaniem wielorakiej regresji liniowej i regresji CART / J. JAKUBOWSKI, J. B. Stypulkowski, F. G. Bernardeau // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 4, s. 825–841. — Bibliogr. s. 840–841. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1083/789

 • słowa kluczowe: regresja wieloraka, EPB TBM, wydajność TBM, prędkość drążenia, polowy wskaźnik drążenia, drzewa CART, uczenie maszyn

  keywords: machine learning, multivariate regression, EPB TBM, TBM performance, penetration rate, field penetration index, CART trees

7
8
 • Platform for data integration and analysis, and publishing medical knowledge as done in a large hospital / Jacek JAKUBOWSKI, Lesław Kułach, Piotr Murawski, // W: Practical predictive analytics and decisioning systems for medicine : informatics accuracy and cost-effectiveness for healthcare administration and delivery including medical research / [eds.] Linda A. Winters-Miner, [et al.]. — Amsterdam, [etc.] : Academic Press, cop. 2015. — ISBN: 978-0-12-411643-6. — S. 1019–1029. — Bibliogr. s. 1029

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Pomiary i estymacja wskaźników zagęszczenia nieciągłości w kołowych oknach pomiarowychDiscontinuities density and intensity parameters estimated from circular sampling windows / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 315–324. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_31.pdf

 • słowa kluczowe: nieciągły masyw skalny, zespoły nieciągłości, pomiary i kartowania geologiczne, wskaźniki zagęszczenia nieciągłości, mechanika skał, symulacja stochastyczna, stochastyczne modele sieci nieciągłości, kołowe okna pomiarowe

  keywords: rock mechanics, stochastic simulation, jointed rock mass, joint sets, geological surveys, stochastic joint network models, circular sampling window

10
 • Predictive regression models of monthly seismic energy emissions induced by longwall miningRegresyjne modele predykcyjne miesięcznej emisji energii sejsmicznej indukowanej eksploatacją w ścianie / Jacek JAKUBOWSKI, Antoni TAJDUŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 705–720. — Bibliogr. s. 719–720

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, data mining, wstrząsy górnicze, sejsmiczność indukowana, drzewa wzmacniane, zagrożenie tapaniami, eksploatacja ścianowa, modele regresyjne, modele predykcyjne

  keywords: neural networks, data mining, mining tremors, induced seismicity, rockburst hazard, boosted trees, predictive models, longwall mining, regression models

11
 • Predykcyjny model dobowej emisji energii sejsmicznej indukowanej eksploatacją górniczą[Predictive model of the daily release of seismic energy induced by mining] / Jacek JAKUBOWSKI, Łukasz Lenart, Łukasz Ożóg // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Predykcyjny model dobowej emisji energii sejsmicznej indukowanej eksploatacją górnicząPredictive model of the daily release of seismic energy induced by mining / Jacek JAKUBOWSKI, Łukasz Lenart, Łukasz Ożóg // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 18–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, wstrząsy górnicze, sejsmiczność indukowana, hazard sejsmiczny, zagrożenie tąpaniami, drzewa wzmacniane, regresja logistyczna, modele prognostyczne, modele klasyfikacyjne

  keywords: neural networks, data mining, mining tremors, induced seismicity, seismic hazard, rockburst hazard, boosted trees, logistic regression, predictive models, classification models

13
 • Probabilistic stability analysis od a tunnel in a fracture zoneProbabilistyczna analiza stateczności tunelu w strefie spękań / Jacek JAKUBOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 3, s. 405–413. — Bibliogr. s. 413

 • keywords: rock mechanics, block theory, stability of rock excavations, stochastic simulation, probabilistic methods in rock mechanics

14
 • Rock ledge support design : a deterministic and stochastic approach / J. JAKUBOWSKI, J. B. Stypulkowski // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 813–818. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 818, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — W bazie Web of Science także wersja drukowana ISBN: 978-1-4822-2907-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Stateczność lokalna w obliczeniach prowadników zbrojenia szybu[Local stability code calculations for shaft guides] / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Statystyka[Statistics] / Stanisław M. Kot, Jacek JAKUBOWSKI, Andrzej Sokołowski. — Wyd. 2 popr.. — Warszawa : Difin SA, cop. 2011. — 526 s.. — Bibliogr. s. 521, Indeks. — ISBN: 978-83-7641-349-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Stochastyczna symulacja stateczności wyrobisk w nieciągłym masywie skalnymStochastic simulation of excavation stability in the discontinuous rock mass / Jacek JAKUBOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 326 [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 216). — Bibliogr. s. 289–[327], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-333-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • The Poland medical bundle / Jacek JAKUBOWSKI, Michał Kusy, Grzegorz Migut // W: Practical predictive analytics and decisioning systems for medicine : informatics accuracy and cost-effectiveness for healthcare administration and delivery including medical research / [eds.] Linda A. Winters-Miner, [et al.]. — Amsterdam, [etc.] : Academic Press, cop. 2015. — ISBN: 978-0-12-411643-6. — S. 697–725. — Bibliogr. s. 725. — J. Jakubowski – dod. afiliacja: StatSoft Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The stochastic block stability simulation method and other probabilistic extensions of block theoryMetoda stochastycznej symulacji stateczności bloków i inne probabilistyczne rozwinięcia teorii bloków / Jacek JAKUBOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 2, s. 223–238. — Bibliogr. s. 236–238

 • keywords: rock mechanics, block theory, stability of rock excavations, stochastic simulation, probabilistic methods in rock mechanics

20
 • Top of rock investigations for secant piles at the Bronx shaft / J. JAKUBOWSKI, J. B. Stypułkowski // W: Underground infrastructure of Urban Areas 2 / eds. Cezary Madryas, Beata Nienartowicz, Arkadiusz Szot. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/ Balkema, cop. 2012 + CD-ROM. — ISBN: 978-0-415-68394-4. — S. 55–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Uogólnienia metody elementów skończonych w inżynierskich symulacjach numerycznych ośrodka nieciągłego i dyskretnegoFinite element metod generalizations applied to numerical simulations of discontinuous and discret solid models / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 325–340. — Bibliogr. s. 338–340, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_32.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Współpraca obudowy kotwowej z silnie spękanym masywem skalnym w świetle eksperymentu fizycznego i numerycznego[Rock bolt and rock mass interaction shown in physical and numerical experiment] / Katarzyna Brochowska, Jacek JAKUBOWSKI // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 3[Statistical methods applications in scientific research. Pt. 3] / red. nauk. Jacek JAKUBOWSKI, Janusz Wątroba. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. — 446 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-88724-38-1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 4[The applications of statistical methods for scientific research, [Pt.] 4] / red. nauk. Jacek JAKUBOWSKI, Janusz Wątroba. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2012. — 476 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-88724-64-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 5[The applications of statistical methods for scientific research, [Pt.] 5] / red. nauk. Jacek JAKUBOWSKI. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. — 179 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-88724-74-9. — J. Jakubowski - dod. afiliacja: StatSoft Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych