Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Wójcik, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4238-7912 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709472878c28a0473bd4a8

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza opłacalności wykorzystania źródeł rezerwowych na podstawie badania rynkowych cen energii elektrycznejAnalysis of the profitability of the use of reserve sources based on the study of market prices of electricity / Edmund CIESIELKA, Paweł DYBOWSKI, Jakub WÓJCIK, Zbigniew HANZELKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 63, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz.. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_63.pdf

 • słowa kluczowe: prognoza opłacalności, Towarowa Giełda Energii, Rynek Bilansujący, źródła rezerwowe

  keywords: Balancing Market, Polish Power Exchange, forecast of profitability, reserve electric energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.63.16

2
3
4
 • Model turbiny wiatrowej dla analizy stanów nieustalonych w środowisku Matlab/Simulink[Model of wind turbine for analysis of transient states in Matlab/Simulink environment] / Zygfryd GŁOWACZ, Jakub WÓJCIK // W: KKEG'2016 : XVI Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej : Szczyrk, 28–30 września 2016 roku : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Wojaczka. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2016. — ISBN: 978-83-61553-60-1. — S. 87–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznejThe possibility of using a power generator as a reserve source for electricity production / Edmund CIESIELKA, Paweł DYBOWSKI, Jakub WÓJCIK, Zbigniew HANZELKA // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646 ; 121. — 2019 nr 1, s. 141–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/121/ref_24.pdf

 • słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, źródło rezerwowe, prognoza opłacalności, Towarowa Giełda Energii, Rynek Bilansujący

  keywords: power generator, reserve electric energy source, Balancing Market, Polish Power Exchange, forecast of profitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Techniki pomiaru przemieszczeń i drgań masztów wiertniczych[Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 6, Geodezyjne systemy pomiarowe / pod red. nauk. Jerzego Kuleszy, Ireneusza Wyczałka. — Warszawa : Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-340-6. — S. 37–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Techniki pomiaru przemieszczeń statycznych i dynamicznych wież wiertniczych poddanych obciążeniom[Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa : konferencja naukowo-techniczna : Warszawa-Serock 26–28 czerwca 2014 : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN [et al.]. — Warszawa : [s. n.], 2014. — ISBN: 978-83-61576-27-3. — S. 41. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The conception and the implementation of a control system for servomotors with the application of a wireless networkKoncepcja i implementacja systemu sterowania serwomechanizmami z zastosowaniem bezprzewodowej sieci komputerowej / Zygfryd GŁOWACZ, Jakub WÓJCIK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 2, s. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/2/36.pdf

 • słowa kluczowe: sieć bezprzewodowa, 802.11, arduino, układ sterowania serwomechanizmami

  keywords: wirless network, 802.11, arduino, control system for servomotors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.02.36

10
 • Układ sterowania serwomechanizmem z zastosowaniem bezprzewodowej sieci komputerowej[Control system of servomotor with application of wireless network] / Zygfryd GŁOWACZ, Jakub WÓJCIK // W: ATI 2013 : Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka : XXXIX konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Zakopane, 30.09.2013–2.10.2013 = Automation, Telecommunication, Informatics / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Gliwice] : nakł. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, [2013]. — ISBN: 978-83-61553-36-6. — S. 193–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Układy wielopulsowe w napędach elektrycznych maszyn wyciągowychMultipulses converters for electric drives of main hoists - analysis of reasonability of use / Tomasz SIOSTRZONEK, Jakub WÓJCIK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Szymon BARCZENTEWICZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, maszyna wyciągowa, układy wielopulsowe

  keywords: power quality, hoisting machine, multi-pulse systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.25

12
 • Winding machine additional overload state indication as supporting solution for mine shaft hoist operatorsDodatkowa sygnalizacja stanów przeciążenia silnika maszyny wyciągowej jako czynnik wspomagający pracę osób obsługujących górniczy wyciąg szybowy / Tomasz SIOSTRZONEK, Piotr Trójca, Jakub WÓJCIK // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2019 no. 1, s. 40–47. — Bibliogr. s. 43, 47. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG-1537_2019-3.pdf

 • słowa kluczowe: górniczy wyciąg szybowy, układ sterowania maszyny wyciągowej, rejestrator

  keywords: mining shaft hoist, winding machine control system, logger

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2019.1.537.40

13
 • Wpływ układów wielopulsowych na wskaźniki jakości dostawy energii elektrycznejThe influence of multi-pulse systems on power quality indicators / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Jakub WÓJCIK, Krzysztof PIECH // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 50. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ układów wielopulsowych na wskaźniki jakości dostawy energii elektrycznejThe influence of multi-pulse systems on power quality indicators / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Jakub WÓJCIK, Krzysztof PIECH // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa = Safety operation of mining transport equipment 2020 / red. nauk. Andrzej Tytko. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Publikacja zawiera materiały z XV międzynarodowej konferencji Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie = Safety operation of mining transport equipment, 6–8 listopada 2019 roku, Wisła. — ISBN: 978-83-66364-56-1. — S. [123]–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów s. 3–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: