Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Szymiczek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8650-0396 orcid iD

ResearcherID: DYD-3814-2022

Scopus: 57221679127

PBN: 5e709299878c28a047398be9

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Air density measuring device - innovative design, calibration and exemplary results / Jakub SZYMICZEK // Instrumentation Mesure Métrologie ; ISSN 1631-4670. — 2020 vol. 19 no. 6, s. 413–419. — Bibliogr. s. 419, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-29. — tekst: http://www.iieta.org/download/file/fid/46111

  orcid iD
 • keywords: moist air density, humidity calibration, saturated salt solutions, air density measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18280/i2m.190602

2
 • Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnymAnalysis of the heat source selection in a single-family building / Jakub SZYMICZEK // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2019 nr 3, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, analiza kosztów, źródło ciepła

  keywords: heat pump, heat source, expense analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC OławaTechnical and economical analysis of geothermal heat utilization in Oława’s heating plant / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 31–39. — Bibliogr. s. 37–39, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka, P. Michalak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — J. Zimny – dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownia geotermalna, studium wykonalności, samowystarczalność energetyczna, LCoH, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, feasibility study, geothermal heating plant, high power compressor heat pumps, LCoH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnegoAnalysis of impact application of renewable energy sources on energy characteristics of a single-family building / Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 21–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia pierwotna, charakterystyka energetyczna, energia końcowa, energia użytkowa

  keywords: renewable energy sources, energy performance, primary energy, final energy, utility energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of a flying robot (drone) in the search and analysis of air pollution sources / Michał Bełzak, Jakub SZYMICZEK, Robert Taube // W: SGEM 2021 [Dokument elektroniczny] : 21st international Scientific GeoConference SGEM 2021 : 7–10 December 2021, Albena, Bulgaria, Vol. 21 book number 4.2 / eds. Oleksandr Trofymchuk, Baiba Rivza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : SGEM, [2021]. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — e-ISBN: 978-619-7603-34-7. — S. 189–194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sgem.org/index.php/peer-review-and-metrics/jresearch?view=publication&task=show&id=8344 [2022-06-13]. — Bibliogr. s. 193–194, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: UAV, air pollution, particulate matter, inspection, drone, smog

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2021V/4.2/s19.18

6
7
 • Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznejResearch of thermodynamic parameters of air compressor heat pump to improve energy efficiency / Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Piotr MICHALAK, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 2, s. 54–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego ; K. Szczotka, J. Zimny, P. Michalak, J. Szymiczek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pompy ciepła, COP, efektywność energetyczna, obiegi termodynamiczne

  keywords: heat pumps, energy efficiency, COP, thermodynamic cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Efficiency of a compressor heat pump system in different cycle designs: a simulation study for low-enthalpy geothermal resources / Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Marian BANAŚ, Przemysław Jura // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 15 art. no. 5546, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5546/pdf?version=1659173130

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, geothermal energy, heat pump, COP, low enthalpy geothermal, Ebsilon, thermodynamic cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15155546

9
 • Energy effectiveness or economic profitability? : a case study of thermal modernization of a school building / Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1973, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1973/pdf

  orcid iD
 • keywords: primary energy, life span, thermal modernization, energy audit, SPBT, usable energy, air pollutants emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14071973

10
 • Improving the energy efficiency of public utility buildings in Poland through thermomodernization and renewable energy sources — a case study / Anna Barwińska-Małajowicz, Radosław Pyrek, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Teresa Piecuch // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 10 art. no. 4021, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/10/4021/pdf?version=1683781431

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, energy efficiency, case study, thermomodernization, desk research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16104021

11
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORCPossibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of district heating system in town of Rogóźno / Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 4, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — J. Szymiczek, K. Szczotka, J. Zimny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: dublet geotermalny, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, elektrociepłownia geotermalna, obieg ORC

  keywords: geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta BukPossibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 3, s. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce - modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego TomyślaPossibilities for use of geothermal energy in Greater Poland province - modernization of the Nowy Tomyśl heating system / Jakub SZYMICZEK // W: Young scientists in power engineering [Dokument elektroniczny] : the II edition of the XII conference : KME : [9–11.12.2020, Wrocław] : book of abstracts = [Konferencja "Młodzi w Energetyce"] / red. zesz. Artur Machalski, Maciej Cholewiński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2020]. — S. 54–55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kme.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/ksiazka_streszczen_kme_2020ed2-2.pdf [2021-01-04]. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce - modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego TomyślaPossibilities for use of geothermal energy in Greater Poland province - modernization of the Nowy Tomyśl heating system / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Wojciech Kowalski, Jakub SZYMICZEK, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 1, s. 26-37. — Bibliogr. s. 36-37, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, dublet geotermalny, studium wykonalności, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, feasibility study, high power compressor heat pumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Obliczenia skraplacza pompy ciepła - studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWtCalculations of heat pump condenser - case study of 5 MWt compressor heat pump / Antoni KALUKIEWICZ, Piotr GOSPODARCZYK, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Grzegorz STOPKA, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 6, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: proces skraplania, równania kryterialne, miejski system ciepłowniczy, sprężarkowa pompa ciepła

  keywords: compressor heat pump, district heating system, condensation, criterial equations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proponowane przykłady zamiany spalania kopalin na wysokowydajne i efektywne energetycznie geotermalne systemy ciepłownicze gmin Polski z wykorzystaniem lokalnych OZE[Proposed examples of combustion heating elimination and switch to high-efficency geothermal district heating systems in Polish municipalities] / Mieczysław Struś, Jacek Zimny, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // W: VIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — e-ISBN: 978-83-65874-06-1. — S. 44–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2023/11/8-OKG-Ksiazka-Abstraktow.pdf [2023-12-08]. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: zasoby geotermalne, ciepłownictwo sieciowe, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta OławaProposal for use of geothermal energy in Greater Poland province – modernization of the Oława city heating system / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Marek Gmiterek, Krzysztof SZCZOTKA, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 4, s. 39–51. — Bibliogr. s. 49–51, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka, P. Michalak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownia geotermalna, studium wykonalności, samowystarczalność energetyczna, LCoH, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, feasibility study, geothermal heating plant, high power compressor heat pumps, energy selfsufficiency, LCoH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznejThermomodernization as mechanism for improving energy and ecological efficiency / Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 4, s. 36–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.. — K. Szczotka, J. Szymiczek, J. Zimny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, termomodernizacja, audyt energetyczny, energia końcowa, energia użytkowa

  keywords: energy efficiency, thermal modernization, energy audit, usable energy, final energy, non renewable primary energy, emission of air pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Thermomodernization as a mechanism for improving energy efficiency and reducing emissions of pollutants into the atmosphere in a public utility building / Krzysztof SZCZOTKA, Anna Barwińska-Małajowicz, Jakub SZYMICZEK, Radosław Pyrek // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 13 art. no. 5026, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/13/5026/pdf?version=1687959531

  orcid iD
 • keywords: energy efficiency, CO2 emissions, thermal modernization, energy audit, usable energy, final energy, non renewable primary energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16135026

21
22
23
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w mieście BukThe use of geothermal energy in the city of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9361. — 2023 vol. 12 iss. 1, s. 129–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.stegroup.pl/attachments/category/46/12_%20%E2%80%94%20kopia.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w mieście BukThe use of geothermal energy in the city of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // W: Energy, environment, intelligent use of minerals: management and sustainable development : 22–24.05.2023 r., Politechnika Śląska CKU w Rybniku = [8 edycja międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój"]. — Warszawa : STE Group, 2023. — ISBN: 978-83-952420-7-6. — S. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.. — Przedruk artykułu z czasopisma: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. - 2023 vol. 12 iss. 1 s. 129–136. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: