Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Szydłowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6232-0291 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c31a1b9543c72336543d05

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Długoterminowe właściwości spoiw, zawierających odpadowe, mielone szkło, dojrzewających w różnych warunkach termicznych w porównaniu do spoiw klasycznychLong-term properties of binders containing waste glass powder, hydrating under different thermal conditions compared to typical binders / Jakub SZYDŁOWSKI // W: XV KSD : XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : Toruń, 20–22 czerwca 2022 / red. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Aleksandra Ścigała. — [Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 2022. — S. 64

 • słowa kluczowe: recykling, hydratacja, cement, ekologia, materiały pucolanowe, dodatki do cementu, podwyższona temperatura dojrzewania, odpady szklane, ASR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mielona stłuczka szklana jako niskoemisyjny, nieklinkierowy składnik cementu – porównanie z pyłem krzemionkowymGround glass cullet as a low-emission non-clinker cement component - comparison with silica dust / SZYDŁOWSKI J. // W: XLVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 23-24 IX 2021 : materiały konferencyjne / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej], [2021]. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sim.agh.edu.pl/Materia%C5%82y_Konferencyjne_SIM2021.pdf [2021-10-01]. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwość zastosowania cyfrowej analizy obrazu narażonego na dystorsje do badań karbonatyzacji : [streszczenie][Ability to apply digital analysis of the image exposed to distortion, for carbonation depth investigation : abstract] / Jakub SZYDŁOWSKI // W: XIV KSD : XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : Toruń, 20–22 września 2021 / red. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski. — [Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 2021. — S. 61. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: karbonatyzacja, cyfrowa analiza obrazu, dystorsja, zniekształcenie obrazu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porównanie długoterminowych właściwości spoiw cementowych z dodatkiem odpadowego szkła i mielonego, granulowanego żużla wielkopiecowego, dojrzewających w różnych temperaturach[Comparison of long-term properties of cement binders containing waste glass and ground granulated blast furnace slag, hydrating at different temperatures] / Jakub SZYDŁOWSKI // W: TYGIEL 2022 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XIV interdyscyplinarna konferencja naukowa : 24-27 marca 2022 r., [Lublin] : abstrakty / red. Paulina Pomajda, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2022. — ISBN: 978-83-67194-30-3. — S. 187. — Dostęp również online: {https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/716/XIV%20Interdyscyplinarna%20Konferencja%20Naukowa%20TYGIEL%202022.pdf} [2022-04-11]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowyEffect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag / Jakub SZYDŁOWSKI, Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2021 vol. 26 iss. 4, s. 264-278. — Bibliogr. s. 276-278. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://cementwapnobeton.pl/pdf/2021/2021_4/264_278_01_Szydlowski.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: recykling, wytrzymałość na ściskanie, autoklawizacja, właściwości pucolanowe, dodatkowe materiały wiążące, dojrzewanie w podwyższonej temperaturze, ekspansja, reakcja z krzemionką

  keywords: expansion, compressive strength, waste utilization, ASR, autoclaving, pozzolanic material, elevated temperature, supplementary cementitious materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2021.26.4.1