Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Siemek, prof. zw. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8627-3357

ResearcherID: brak

Scopus: 6603576737

PBN: 901188

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122, z ogólnej liczby 130 publikacji Autora


1
 • 45-letnia historia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967–2012)[45th anniversary of the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology, Kraków (1967–2012)] / Andrzej GONET, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Stanisław STRYCZEK // Wiek Nafty ; ISSN 1425-5537. — 2012 R. 21 nr 2, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • 45th anniversary of the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology, Kraków (1967–2012)45-letnia historia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967–2012) / Andrzej GONET, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Stanisław STRYCZEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 257–281. — Bibliogr. s. 268, 281. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • 50 lat minęło - tradycja i nowoczesność[50 years has passed - tradition and modernity] / Rafał WIŚNIOWSKI, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Stanisław RYCHLICKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2017 nr 116–117, s. 14–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • 50 lat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967–2017)[50 years of Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Rafał WIŚNIOWSKI, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Stanisław RYCHLICKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 943–948. — Bibliogr. s. 948. — Afiliacja autorów: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • 50 lat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967–2017)[50 years of Drilling, Oil an Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Krakow (1967–2017)] / Rafał WIŚNIOWSKI, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Stanisław RYCHLICKI // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 26–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji EuropejskiejLiberalization process analysis of the natural gas market in Czech Republic, Denmark, Germany and Slovakia versus the liberalization of the Polish natural gas market with references and requirements of the European Union policies and directives / Jakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 445–455. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Summ.. — Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analytical model of water flow in coal with active matrixAnalityczny model przepływu wody w węglu z uwzględnieniem wpływu matrycy węglowej / Jakub SIEMEK, Jerzy STOPA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 4, s. 1077–1086. — Bibliogr. s. 1086

 • słowa kluczowe: węgiel, model matematyczny, przepływ dwu-fazowy, siły kapilarne, rozwiązanie analityczne

  keywords: mathematical modeling, coal, two-phase flow, imbibition, analytical solution

8
 • Application of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs / S. NAGY, J. SIEMEK, R. WIŚNIOWSKI // W: ICEER2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International Conference on Engineering Education and Research : 21–24 November 2016, Sydney, Australia / eds. Ataur Rahman, Vojislav Ilic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : School of Computing, Engineering and Mathematics, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-646-95724-1. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: engineering education, e-learning, students, online delivery, unconvetional gas extraction

9
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2014. — vol. 59 no. 1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2015. — vol. 60 iss. 1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2008. — vol. 53 iss. 1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 2010 vol. 55 iss. 1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2011. — vol. 56 iss. 1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2012. — vol. 57 iss. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001Archiwum Górnictwa / ed.-in-chief Jakub SIEMEK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2013. — vol. 58 iss. 1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych[Safety problems of $CO_{2}$ storage in geological brine structures] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla odbiorców w Polsce[Security of natural gas delivery to customers in Poland] / Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // W: I Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego : „Kierunki rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce” : 16–18 kwietnia 2008, Wisła : materiały kongresowe. — [Warszawa : Izba Gospodarcza Gazownictwa], [2008] + CD-ROM. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Bezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnegoSafe sequestration of carbon dioxide in aquifers & natural gas reservoirs / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Geologia, hydrogeologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i energetyki : II konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce-Podlesice, 4–7 października 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Challenges for sustainable development: the case of shale gas exploitation in PolandWyzwania dla rozwoju zrównoważonego: przypadek eksploatacji gazu łupkowego w Polsce / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Paweł Siemek // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2013 vol. 8 no. 1, s. 91–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona energia, gaz łupkowy, energetyka gazowa

  keywords: sustainable development, sustainable energy, oil shale, gaseous energy industry

21
 • Confined phase envelope of gas-condensate system in shale rocksKrzywa nasycenia układów gazowo-kondensatowych w nanoporowych skałach / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 4, s. 1005–1022. — Bibliogr. s. 1018–1022

 • słowa kluczowe: adsorpcja, gaz niekonwencjonalny, gaz z łupków, Blue Gas, gaz kondensatowy, kondensacja kapilarna, krzywa nasycenia

  keywords: shale gas, adsorption, unconventional natural gas, gas condensate, capillary condensation, phase envelope, nanopores, Blue Gas

22
 • Effect of drilling for shale gas on the quality of atmospheric airWpływ prac wiertniczych prowadzonych za gazem ziemnym w łupkach na jakość powietrza atmosferycznego / Jan MACUDA, Marek BOGACKI, Jakub SIEMEK // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2017 vol. 12 no. 1, s. 91–100. — Bibliogr. s. 99–100, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: gaz z łupków, zanieczyszczenie powietrza, modelowanie matematyczne, emisja zanieczyszczeń, jakość powietrza, prace wiertnicze, łupki, zanieczyszczenie pyłowie i gazowe

  keywords: shale gas, mathematical modeling, air quality, emission of pollutants, shales, drilling works, dust and gaseous pollutants, contamination of air

23
 • Energy carriers use in the world: natural gas – conventional and unconventional gas resourcesWykorzystanie nośników energii w świecie: zasoby gazu ziemnego w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 283–312. — Bibliogr. s. 311–312

 • keywords: unconventional gas resources, technology acceptance by nurses, energy, natural gas, resources and reserves, conventional

24
 • Estymacje kosztów otworów poszukiwawczych i wydobywczych dla złóż ropy i gazu w basenach geologicznych w PolsceEstimations of exploration and production costs for natural gas and oil deposits in geological basins in Poland / Maciej KALISKI, Marcin Krupa, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Andrzej P. SIKORA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 3, s. 167–178. — Bibliogr. s. 177–178, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty, odwiert, basen geologiczny, benchmark, przegląd, kategoria, procedura, efektywność

  keywords: review, efficiency, cost, well, geological basin, benchmark, category, procedure

25
 • Evaluation of environmental hazard during shale gas exploration process in Poland in the years 2012–2014Ocena zagrożenia środowiska podczas poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w latach 2012–2014 / Monika Konieczyńska, Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2016 vol. 23 iss. 4, s. 571–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, environment, natural gas, noise, groundwater monitoring, fracturing fluid, exploration boreholes, spent fracturing fluid, unconvetional deposits, reserve groundwater resources