Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Matusik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6008-6916 orcid iD

ResearcherID: O-8056-2015

Scopus: 23980263200

PBN: 5e709207878c28a04738ed55

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 198, z ogólnej liczby 202 publikacji Autora


1
 • A comparative photocatalytic study of $TiO_{2}$-loaded nanotubes derived from kaolin group minerals: evaluation of degradation efficiency using dyes as model pollutants / Klaudia DZIEWIĄTKA, Jakub MATUSIK // W: 60\textsuperscript{th} annual meeting The Clay Minerals Society : Austin, May 20-25, 2023 : program and abstracts / The Clay Minerals Society, University of Texas. — [Austin : CMS], [2023]. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A comparative study on the removal of Pb(II), Zn(II), Cd(II) and As(V) by natural, acid activated and calcinated halloysite / Paulina Maziarz, Anna Prokop, Jakub MATUSIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 108–109. — Bibliogr. s. 109. — XVI\textsuperscript{th} international conference of young geologists : Herl'any 2015 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.108.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.1.108

3
4
5
6
 • Al- and Fe-bearing layered double hydroxides as effective adsorbents of aqueous V(V): the effect of brucite-like layer and interlayer chemistry / Karolina RYBKA, Jakub MATUSIK // W: Goldschmidt Conference 2022 [Dokument elektroniczny] : 11-15 July 2022, Hawaii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : European Association of Geochemistry and of the Geochemical Society], [2022]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2022/meetingapp.cgi/Paper/10598 [2022-09-21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aluminosilicate nanotubes derived from kaolinite group minerals / Jakub MATUSIK, Adam GAWEŁ, Elżbieta Bielańska, Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 110. — Bibliogr. s. 110. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of halloysite impregnated with $Fe^{0}$ particles for acid mine drainage water treatment / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // W: 09 MECC : 9th Mid-European Clay Conference : Zagreb, September 17–21, 2018 : conference book : (programme, abstracts book and field trip guide book) / eds. Darko Tibljaš, [et al.]. — Zagreb : Croatian Geological Society [etc.], [2018]. — Opis częśc. wg okł. — Dod.: ISBN 978-953-6923-39-7, ISBN 978-953-6076-46-8. — ISBN: 978-953-6907-71-7. — S. 78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • Badanie skał oraz mechanizmu powstawania laminacji ilastych w warstwach piaskowcowych : abstrakt[Rock examination and mechanism of shale lamination formation in sandstone layers] / Marcin ZYCH, Edyta PUSKARCZYK, Renata STADNIK, Jakub MATUSIK // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 271–272. — Bibliogr. s. 272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
 • BTX sorption on Na-P1 organo-zeolites as a process controlled by the type of surfactant / Barbara SZALA, Tomasz BAJDA, Jakub MATUSIK // W: AMAM 2015 : international conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials : Taranto, Italy, June, 7–12, 2015 / eds. Claudia Belviso, Saverio Fiore. — Bari : Digilabs, cop. 2015. — (Scientific Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2464-9147 ; vol. 4). — ISBN: 978-88-7522-092-1. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Carbonate substitution in hydroxylpyromorphite ${Pb_{5}(PO_{4}){_3}}OH$ : abstract / M. KWAŚNIAK, M. MANECKI, M. Lempart, T. BAJDA, J. MATUSIK // W: EMC 2012 [Dokument elektroniczny] : European Mineralogical Conference : Frankfurt, Germany, 2–6 September 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tryb dostępu: http://meetingorganizer.copernicus.org/EMC2012/EMC2012-723.pdf [2013-02-07]. — Publikacja w ramach: Theme 6 – Mineralogical crystallography : Handling structural complexity: theoretical and experimental methods applied to unravel structural hierarchies

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Characterization of ${CO_{3}^{2-}}$ substitution in hydroxylmimetite ${Pb_{5}(AsO_{4})_{3}OH}$ / M. Lempart, M. KWAŚNIAK-KOMINEK, M. MANECKI, J. MATUSIK, T. BAJDA // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 63–64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Characterization of hydrotalcite/pyroaurite-like anion adsorbents derived from magnesite and dolomite / Karolina RYBKA, Jakub MATUSIK // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Charakterystyka porównawcza zdolności sorpcyjnych haloizytu surowego, kalcynowanego i aktywowanego kwasowo względem Pb(II), Cd(II), Zn(II) oraz As(V)A comparative study of raw, calcined and acid activated halloysite sorption capacity towards Pb(II), Cd(II), Zn(II) and As(V) / Paulina Maziarz, Anna Prokop, Jakub MATUSIK // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 193–211. — Bibliogr. s. 209–211, Streszcz., Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • słowa kluczowe: haloizyt, metale ciężkie, wielkość sorpcji, As(V), mechanizmy sorpcji

  keywords: heavy metals, halloysite, sorption capacity, As(V), sorption mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Charakterystyka strukturalna minerałów z grupy smektytu interkalowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowymStructural characterization of smectite group minerals intercalated with hexadecyltrimethylammonium bromide / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • słowa kluczowe: montmorylonit, interkalacja, beidelit, laponit, bromek heksadecylotrimetyloamonowy

  keywords: intercalation, mont morillonite, beidellite, hexadecyltrimethylammonium bromide, laponite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25