Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Kowalski, dr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Akcelerometryczny system badania i analizy choduGait analysis system based on accelerometers / Piotr MAJ, Katarzyna BARCZEWSKA, Aleksandra Drozd, Jakub KOWALSKI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012 : materiały XI sympozjum : Krynica Zdrój, 13–17 maja 2012 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2012. — ISBN: 978-83-61528-32-6. — S. 77–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Bezprzewodowy system akwizycji danychWireless data acquisition system / Jakub KOWALSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 t. 29 z. 1–2, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_01.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar przyspieszenia, LabView, PDA, CORTEX, moduł pomiarowy

  keywords: LabView, acceleration measurement, PDA, CORTEX, DAQ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Didactic approach of bluetooth acquisition card / Jakub KOWALSKI // W: PPEEm 2012 : “Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XV jubileuszowego sympozjum : Gliwice, 11–13 grudnia 2012 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XV jubilee symposium / ed. Marcin Szczygieł ; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice associated with Unesco International Centre for Engineering Education. Monash University. Melbourne. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32). — ISBN: 978-83-935427-1-0. — S. 68–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Heat transfer modeling in ceramic materials using fractional order equations / Anna OBRĄCZKA, Jakub KOWALSKI // W: Advances in the theory and applications of non-integer order systems : 5th conference on Non-integer order calculus and its applications : [4–5 July 2013], Cracow, Poland / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Jerzy Baranowski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2013. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 257). — ISBN: 978-3-319-00932-2 ; e-ISBN: 978-3-319-00933-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.

 • keywords: fractional derivative, fractional order control, heat transfer modeling, fractional model, ceramic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-00933-9_20

7
 • Identification of asymmetry in power system: different case studies / Mohammad Hasanuzzaman SHAWON, Szymon BARCZENTEWICZ, Jakub KOWALSKI // W: PQ 2016 [Dokument elektroniczny] : electric Power Quality and supply reliability conference : August 29–31, 2016 Tallin, Estonia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN: 978-1-5090-1564-1. — e-ISBN: 978-1-5090-1563-4. — S. 37–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40, Abstr.. — W bazie web of Science zakres stron: 36–39 oraz numer ISBN: 978-1-5090-1562-7

 • keywords: power quality, harmonics, asymmetry, negative sequence active power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/PQ.2016.7724086

8
 • Koncepcja wielokanałowego systemu rejestracji danychA concept of a multi-channel data recording system / Jakub KOWALSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 11, s. 1301–1303. — Bibliogr. s. 1303, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/155831.pdf

 • słowa kluczowe: FPGA, akwizycja danych, PXI, pomiar 3 fazowy

  keywords: FPGA, data acquisition, PXI, 3 phase measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Low-cost experimental acquisition card / Jakub KOWALSKI // W: OWD 2012 : XIV international PhD workshop : Wisła, 20–23 October 2012 / ed. Marcin Szczygieł ; Polish Society of Theoretical and Applied Electronics, [et al.]. — [Poland] : Organizing Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2012. — (Conference Archives PTETiS ; vol. 31). — ISBN: 978-83-935427-0-3. — S. 240–241. — Bibliogr. s. 241, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie rozkładu ciepła w materialach ceramicznych przy użyciu równań różniczkowych niecałkowitego rzędu[New approach of heat transfer modelling in ceramic materials using fractional order equations] / Anna OBRĄCZKA, Jakub KOWALSKI // W: PPEEm 2012 : “Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XV jubileuszowego sympozjum : Gliwice, 11–13 grudnia 2012 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XV jubilee symposium / ed. Marcin Szczygieł ; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice associated with Unesco International Centre for Engineering Education. Monash University. Melbourne. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32). — ISBN: 978-83-935427-1-0. — S. 133–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiar mocy i energii biernej licznikami klasy AMI - test porównawczy[Measurement of reactive power and energy with AMI class counters - benchmark] / Jakub KOWALSKI // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. : suplement / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 203–207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pomiar wartości skutecznej z losowym próbkowaniemMeasurement of RMS with random sampling / Jakub KOWALSKI // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle : IX konferencja naukowa : Łagów, 17–20 czerwca 2012 : materiały konferencyjne / Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Metrologii Elektrycznej. — [Zielona Góra] : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. — ISBN: 978-83-7842-007-1. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • ReSys – innowacyjne podejście do bezprzewodowej łączności ratowników górniczych[ReSys innovation approach to mining rescue teams wireless conection systems] / Jakub KOWALSKI, Tadeusz UHL, Stanisław WASILEWSKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozszerzenie pasma pomiaru wartości skutecznej za pomocą losowego próbkowania[Extending of the RMS measurement bandwidth using random sampling] / Jakub KOWALSKI // W: PPEEm 2012 : “Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XV jubileuszowego sympozjum : Gliwice, 11–13 grudnia 2012 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XV jubilee symposium / ed. Marcin Szczygieł ; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice associated with Unesco International Centre for Engineering Education. Monash University. Melbourne. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32). — ISBN: 978-83-935427-1-0. — S. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób i układ do pomiaru wartości skutecznej napięcia, prądu i mocy czynnej[Method and the system for measuring effective value of voltage, current and active power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIEŃ Andrzej, KOWALSKI Jakub. — Int.Cl.: G01R 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406255 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406255 z dn. 2013-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406255A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar, próbkowanie losowe, wartość skuteczna

  keywords: measurement, random sampling, rms value, instrument

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób i układ do pomiaru wartości skutecznej napięcia, prądu i mocy czynnej[Method for measurements and the system for measuring the effective value of voltage, current and active power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej BIEŃ, Jakub KOWALSKI. — Int.Cl.: G01R 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226723 B1 ; Udziel. 2017-03-21 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.406256 z dn. 2013-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226723B1.pdf

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, pomiar, moc, próbkowanie losowe

  keywords: electricity, measure, power, random sampling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób i układ do pomiaru wartości skutecznej napięcia, prądu i mocy czynnej[Method and the system for measuring effective value of voltage, current and active power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej BIEŃ, Jakub KOWALSKI. — Int.Cl.: G01R 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226722 B1 ; Udziel. 2017-03-21 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.406255 z dn. 2013-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226722B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar, próbkowanie losowe, wartość skuteczna

  keywords: measurement, random sampling, rms value, instrument

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego[Method for monitoring the electric device and the supervisor of the electric device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Efekt Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rytwiany ; wynalazca: BIEŃ Andrzej, BORKOWSKI Dariusz, KOWALSKI Jakub, WETULA Andrzej, Czupryna Marcin. — Int.Cl.: G01R 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410735 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410735 z dn. 2014-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410735A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego[Method for monitoring the electric device and the supervisor of the electric device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Nextep Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa ; wynalazca: Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Jakub KOWALSKI, Andrzej WETULA, Marcin Czupryna. — Int.Cl.: G01R 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229798 B1 ; Udziel. 2019-03-07 ; Opubl. 2019-08-30. — Zgłosz. nr P.410735 z dn. 2014-12-22. — Opis patentowy przedrukowano ze względu na zauważone błędy. Decyzja UPRP - Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8/2019. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229798B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób pomiaru i układ do pomiaru wartości skutecznej napięcia, prądu i mocy czynnej[Method for measurements and the system for measuring the effective value of voltage, current and active power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIEŃ Andrzej, KOWALSKI Jakub. — Int.Cl.: G01R 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406256 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406256 z dn. 2013-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406256A1.pdf

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, pomiar, moc, próbkowanie losowe

  keywords: electricity, measure, power, random sampling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Układ monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe[Methane and deformations monitoring system based on multi-walled carbon nanotubes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZBYRAD Paulina, KOWALSKI Jakub, GRABOWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mateusz, WASILEWSKI Stanisław, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: G01B 7/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419726 A1 ; Opubl. 2018-06-18. — Zgłosz. nr P.419726 z dn. 2016-12-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 13, s. 34. — Brak nazwiska autora: Uhl Tadeusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419726A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Uncertainty estimation in noninvasive measurement of harmonic impedance – laboratory studies / D. BORKOWSKI, A. WETULA, J. KOWALSKI // W: ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4799-8416-9. — e-ISBN: 978-1-4799-8415-2. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: uncertainty estimation, grid harmonic impedance, non invasive measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Watomierz z pseudolosowym próbkowaniemWattmeters with pseudorandom sampling / Jakub KOWALSKI, Andrzej BIEŃ // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle : X konferencja naukowa : Łagów, 1–4 czerwca 2014 : materiały konferencyjne / Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Metrologii Elektrycznej. — [Zielona Góra] : Uniwersytet Zielonogórski, 2014. — ISBN: 978-83-7842-127-6. — S. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Właściwości przetwornika A/C mikrokontrolera STM32STM32 A/D converter – metrological parameters / Jakub KOWALSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum = XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011 / pod red. Janusza Gajdy ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2011. — ISBN: 978-83-61528-28-9. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: