Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Kolecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2150-3454 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56707457600

PBN: 5e709207878c28a04738edd6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of automatic distortion correctionOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2015 vol. 64 no. 1, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/1FWqPj

 • keywords: camera calibration, radial distortion, distortion correction, accuracy analysis, bundle adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2015-0002

2
 • Accuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study / Jakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 15–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 16

 • keywords: mobile mapping, bundle adjustment, ego-motion estimation, image sequences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Accuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study / Jakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 8–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/5R08T5

 • keywords: mobile mapping, motion analysis, bundle adjustment, image sequences, image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.11

4
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLABAutomatic identification of the AGH test-field targets using MATLAB software / Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 135–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLABAutomatic identification of the AGH test-field targets using MATLAB software / Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/pGD4OE

 • słowa kluczowe: automatyzacja, fotogrametria, pole testowe, sygnały kodowane, identyfikacja sygnałów

  keywords: automation, photogrammetry, targets identification, coded targets, test-field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczna rekonstrukcja trajektorii na podstawie danych obrazowych – doświadczenia z opracowaniem i implementacją algorytmu[Automatic estimation of the trajectory parameters using image data – experiences with the development and implementation of the algorithm] / Jakub KOLECKI // Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich ; ISSN 1509-8001. — 2017 nr 27, s. 39. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — II akademia kartografii i geoinformatyki : konferencja kończąca projekt enviDMS : Wrocław, 28 marca 2017 r. ; Redakcja cyfrowych map tematycznych – nauka i praktyka : Wrocław, 29 marca 2017 ; IX ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : mapy tematyczne środowiska przyrodniczego : Wrocław, 29–31 marca 2017. — tekst: http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP/images/dokumenty/biuletynskp_2017.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Calibration of industrial cameras for aerial photogrammetric mapping / Jakub KOLECKI, Przemysław KURAS, Elżbieta Pastucha, Krystian PYKA, Maciej Sierka // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 19 art. no. 3130, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-23. — E. Pastucha - afiliacja: University of Southern Denmark, Odense, Denmark. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/19/3130/pdf

 • keywords: test field, camera calibration, bundle adjustment, precise survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12193130

8
 • Charakterystyka metod automatycznej identyfikacji sygnałów kodowanych stosowanych w pomiarach fotogrametrycznychThe description of the automatic identification of the coded targets used in photogrammetric measurement / Jakub KOLECKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 14, s. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów IX edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Combined bundle adjustment with distances and GPS observationsZintegrowane wyrównanie sieci zdjęć z odległościami oraz obserwacjami GPS / Jakub KOLECKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 1, s. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.1/geom.2015.9.1.51.pdf

 • słowa kluczowe: GPS, zintegrowane wyrównanie sieci zdjęć, georeferencja wprost, mobilne kartowanie

  keywords: GPS, direct geo referencing, integrated bundle adjustment, mobile mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.1.51

10
 • Developing tool for image-based stocktaking : Palace Pena case study / Jakub KOLECKI // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 55–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 56

 • keywords: bundle adjustment, architectural stocktaking, close range photogrammetry, stereo digitization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Developing tools for image-based 3D reconstruction: Palace Pena case study / Jakub KOLECKI // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 101–105. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 105, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/eTE5yP

 • keywords: architecture, stereo vision, stereo image processing, digital photography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.27

12
 • Low cost attitude and heading sensors in terrestrial photogrammetry – calibration and testing / Jakub KOLECKI, Przemysław KURAS // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 249–260. — Bibliogr. s. 259–260, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Low-cost attitude and heading sensors in terrestrial photogrammetry – calibration and testing / Jakub KOLECKI, Przemysław KURAS // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena dokładności automatycznej korekcji dystorsji[Accuracy analysis of automatic distortion correction] / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena przydatności programu Photosynth do modelowania rzeźby terenuEvaluation of Photosynth application for digital relief modeling / Natalia Kolecka, Jakub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 169–177. — Bibliogr. s. 176–177, Streszcz., Summ.. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Określanie grubości pokrywy śnieżnej na podstawie fotogrametrycznych zdjęć naziemnychDetermination of snow depth using terrestrial photogrammetric images / Jakub KOLECKI, Natalia Kolecka // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 85–93. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: chmura punktów, zdjęcia naziemne, modele powierzchni terenu, pokrywa śnieżna, modelowanie 3D

  keywords: point cloud, digital surface models, terrestrial images, snow cover

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Performance of the automatic bundle adjustment in the virtualized environment / Mariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 181–186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 185–186, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/52GnZS

 • keywords: Linux, photoscan, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation, image matching, platform virtualization, software performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.40

18
 • Performance of the automatic bundle block adjustment in the virtualized environment / Mariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]

 • keywords: Linux, virtualization, photoscan, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowegoComparison of 3D models of an engineering object using terrestrial photogrammetry and laser scanning / Beata HEJMANOWSKA, Jakub KOLECKI, Piotr Kramarczyk, Małgorzata SŁOTA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznychReview of methods of texturing 3D object models obtained through terrestrial laser scanning and photogrammetric techniques / Regina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Sławomir MIKRUT, Jakub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 367–381. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Redukcja efektu plamkowania na obrazach radarowych z wykorzystaniem propagacyjno-separacyjnego algorytmu metody największej wiarygodnościDespeckling of synthetic aperture radar images using propagation-separation approach for local likelihood estimation / Jakub KOLECKI, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 251–261. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://goo.gl/uEaBZP

 • słowa kluczowe: filtry adaptacyjne, SAR, TerraSAR-X, speckle

  keywords: SAR, TerraSAR-X, adaptive filter, speckle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwiązania analityczne związane z obsługą procesu orientacji zdjęć oraz wykonywaniem opracowań wektorowych w programie BundlabAnalytical approaches to image orientation and stereo digitization applied in the budnlab software / Jakub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2015 vol. 27, s. 61–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.. — tekst: http://ptfit-1sgp-1geodezja-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/wydawnictwa/vol27_2015/afkit.2015.004.pdf

 • słowa kluczowe: stereodigitalizacja, RANSAC, algorytm Horna, orientacja bezwzględna, orientacja wzajemna

  keywords: RANSAC, Horn algorithm, absolute orientation, relative orientation, stereo digitization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2015.004

23
 • Sensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboruVision sensors in railway clearance measurement systems and analysis of their selection methods / Regina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Jukub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 429–441. — Bibliogr. s. 440, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Small and low-cost mobile mapping systemsMałe i niedrogie mobilne systemy fotogrametryczne / Jakub KOLECKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 43–53. — Bibliogr. s. 52–53, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-02/Geomatics_2011_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: GPS, fotogrametria naziemna, system mobilny, INS, kompas elektroniczny

  keywords: GPS, direct geo referencing, mobile mapping, IMU, digital compass sensor fusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Teksturowanie modeli obiektów o złożonej geometrii na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowegoComplex objects texturing based on terrestrial laser scanner data / Jakub KOLECKI, Małgorzata SŁOTA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 145–154. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: