Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Bazarnik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Application of microanalyses in coal formation studies: an example of carbonates and sulphides in sphaerosiderites from the Lublin Formation (Lublin Coal Basin, Poland) / Jakub BAZARNIK // W: 9\textsuperscript{th} EMU School : nanoscopic approaches in Earth and planetary sciences : Munich 12.–17. August 2007 : program ; abstracts ; general information / EMU [European Mineralogical Union], LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. — [Germany : s. n.], [2007]. — S. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of muscovite geobarometer to greenshist facies metapelites from West Spitsbergen / Jakub BAZARNIK, Maciej MANECKI, Jerzy CZERNY, Adam GAWEŁ // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2004 z. 24, s. 99–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.. — 11th meeting of The Petrology Group of The Mineralogical Society of Poland : “hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians” : Ustroń, October 14–17, 2004 / red. zesz. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk ; Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mineralogiczna „syderytowej” septarii z Lubelskiego Zagłębia WęglowegoMineralogical characterization of a “siderite” septarium from the Lublin Coal Basin / Jakub BAZARNIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 325–334. — Bibliogr. s. 333, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemical composition of some sphaerosiderites from Lublin Coal Basin / J. BAZARNIK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 4. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Constraints of phase changes during heating of serpentinites from Nasławice (Sudetic ophiolite) / Bartosz Budzyń, Grzegorz RZEPA, Jakub BAZARNIK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46., Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy możliwe jest wykorzystanie karbońskich utworów syderytowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego?Is it possible to use the carboniferous siderite rocks from the Lublin Coal Basin? / Jakub BAZARNIK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 7, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ferrugineous concentrations in sandstones near Dobczyce (Silesian Unit, the Western Polish Carpathians) – prelimenary results / RZEPA G., BAZARNIK J., MUSZYŃSKI M., GAWEŁ A. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2006 vol. 5, s. 105. — Bibliogr. s. 105. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geochemical changes in siderites from the Lublin Coal Basin – preliminary results / BAZARNIK J. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2006 vol. 5, s. 10. — Bibliogr. s. 10. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geotermobarometria : możliwości i zastosowania[Geothermobarometry : possibilities and applications] / Jarosław MAJKA, Bartosz Budzyń, Jakub BAZARNIK // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2004 R. 122 t. 105 nr 10–12, s. 227–232

 • słowa kluczowe: zastosowanie, geobarometr muskowitowy, geotermobarometria, geotermometr granat-biotyt, geobarometr GASP, geotermometr grafitowy, przyrządy pomiarowe, Geologia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Graphite geothermometry of Elveflya black shales, Wedel Jarlsberg Land, West Spitsbergen / Jakub BAZARNIK, Maciej MANECKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2003 Roč. 35 č. 3–4 dod.: Geovestník, s. 3. — Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 24. a 25. apríla 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mineral composition of boxwork-like concretions from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / Grzegorz RZEPA, Jakub BAZARNIK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 187–189. — Bibliogr. s. 189. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mineral composition of ferruginous concentrations from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / G. RZEPA, J. BAZARNIK, A. GAWEŁ, M. MUSZYŃSKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, s. 10 [różna numeracja stron]. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mineralizacja syderytowo-siarczkowa w aspekcie wykorzystania skał przywęglowych w KWK „Bogdanka”An impact of the siderite-sulphide mineralization of utilization of roof and bottom rocks from the “Bogdanka” Coal Mine / Tadeusz RATAJCZAK, Lucjan Gazda, Tadeusz Janik, Wojciech Franus, Jakub BAZARNIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 203–213. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mineralogical characterization of millerite from the Lublin Coal Basin (Poland) / Jakub BAZARNIK, Lucjan Gazda // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modification of FSM-16 mesoporous materials structure – preliminary results / Małgorzata Zimowska, Mirosława BAZARNIK, Jakub BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 190. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Petrography of Middle-Jurassic carbonate concretions from the Kardan valley (northern slopes of the Caucasus) : preliminary results / D. SALA, J. BAZARNIK, J. CZERNY, A. GAWEŁ // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 16. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rekonstrukcja warunków metamorfizmu skał formacji Elveflya (Ziemia Wedel Jarlsberga, Spitsbergen Zachodni) na podstawie geotermobarometriiThe reconstruction of metamorphic conditions of Elveflya formation rocks (Wedel Jarlsberg Land, Western Spitsbergen) based on geothermobarometry / Jakub BAZARNIK, Maciej MANECKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 5, s. 27–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Summ.. — Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Results of the mineralogical investigation of the pottery from Pitten (Austria) / Maciej PAWLIKOWSKI, Jakub BAZARNIK // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 172–174. — Bibliogr. s. 173–174. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska : (na przkładzie powiatu chrzanowskiego) : poradnik metodyczny[Role of mineral deposits and row material waste accumulations in environmental protection : (Chrzanów country case study)] / autorzy wiodący: Tadeusz RATAJCZAK, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA ; zespół aut.: Jakub BAZARNIK, Witold Korona, Mariusz KRZAK, Grzegorz RZEPA, Roman SEMYRKA, Stanisław Stolarski, Tadeusz SZYDŁAK, Ewa WISŁA ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : MŚ ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — 51 s.. — Bibliogr. s. 49–51. — ISBN: 978-83-60958-01-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sferolity syderytowe z liasowych iłów kaolinitowych (Lubelskie Zagłębie Węglowe)Spherulitic siderites in liassic kaolinite clays from the Lublin Coal Basin (Poland) / Jakub BAZARNIK, Wojciech Franus, Lucjan Gazda, Bartosz Budzyń // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 335–345. — Bibliogr. s. 344, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • The sulphides and sulphates in sphaerosiderites from the Lublin formation (Lublin Coal Basin: Westphalian B) / Jakub BAZARNIK // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2007 vol. 31, s. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — “Orogenic and platform granitoids” : 14\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Bukowina Tatrzańska, October 18–21, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • ${Th-U}$-total Pb chronology of detrital monazite from the Lublin formation (the Lublin Coal Basin, eastern Poland) – preliminary results / Jakub BAZARNIK, Bartosz Budzyń // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • ${Th-U}$-total Pb chronology of detrital monazite from the Lublin formation (the Lublin Coal Basin, Eastern Poland): preliminary results / J. BAZARNIK, B. Budzyń // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 256. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Warunki i wiek metamorfizmu skał podłoża krystalicznego południowej części Ziemi Wedel Jarlsberga na SpitsbergenieMetamorphism of the crystalline basement and its age in S part of the Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen) / Andrzej MANECKI, Jerzy CZERNY, Maciej MANECKI, Jarosław MAJKA, Jakub BAZARNIK, Paweł Grochowski [et al.] // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 115–122. — Bibliogr. s. 120–122, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: