Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Jakóbiec, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196349511

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • Aplikacyjne metody badań jednostek napędowych pojazdów samochodowych i pozadrogowych sektora rolnegoApplicable methods of research on cars and non-road vehicle power units in agriculture / Aleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC, Paweł KRZACZEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 373–379. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 378–379, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1. — J. Jakóbiec - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applicable methods of research on cars and non-road vehicle power units in agriculture / Mazanek Aleksander, JAKÓBIEC Janusz // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 50

 • keywords: agricultural vehicles, toxic compounds emission tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of particulate matter filter regeneration under traction conditions / Janusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek // W: Diesel engines – new challenges / ed. Wiesław Piekarski. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2010. — ISBN: 978-83-928882-7-7. — S. 21–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of the effectiveness of using of biocomponents in terms of requirements of meeting GHG emission reduction in the 2020 year / Rogowska Delfina, JAKÓBIEC Janusz, Mazanek Aleksander // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad technologią mającą na celu poprawę parametrów niskotemperaturowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych[Researches on technology to improve the parameters of low-temperature of fatty acid methyl esters] / Zygmunt Burnus, Stefan Ptak, Janusz JAKÓBIEC // W: Współczesne problemy inżynierii produkcji : przemysł rolno-spożywczy – transport – energia i środowisko : konferencja naukowa 16–18 maja 2018, Gawrych–Ruda : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2018. — S. 11. — Janusz Jakóbiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania oleju napędowego zawierającego 7\% (v/v) FAME i dodatek cetanowy w zakresie oceny użytkowej i czystości wtryskiwaczy czopikowychStudy of diesel oil containing 7\% (v/v) of FAME and cetane boost additive for the assessment its utility and purity of injectors / Winicjusz Stanik, Aleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2015 R. 44 no. 3 dod.: CD, s. 933–943. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 942–943. — Abstrakt w j. ang. w zeszycie drukowanym s. 149–150

 • słowa kluczowe: biopaliwo, ocena wtryskiwaczy, dodatek cetanowy

  keywords: biofuel, injectors evaluation, cetane booster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania silnikowe dotyczące zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZSEngine tests for the contamination and coking of modern multipoint injectors in high pressure fuel supply system of diesel engines / Stanik Winicjusz, JAKÓBIEC Janusz, Mazanek Aleksander // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5777-5787. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5787, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: paliwo, silnik, wtryskiwacz

  keywords: fuel, engine, injector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania stanowiskowe i laboratoryjne oleju rzepakowego pod katem zawartości kwasów tłuszczowychLaboratory studies of rapeseed oil for determination of fatty acids content / JAKÓBIEC Janusz, WĄDRZYK Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4731–4738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 4738, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania właściwości smarnych olejów napędowych niskosiarkowych wg metody CEC F-06.AAnalysis of lubricating properties of low sulfur diesel fuels according to the method CEC F-06.A / Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 1414–1418. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1418, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania właściwości użytkowych benzyny silnikowej E10The study of performance of E10 engine petrol / Martynika Pałuchowska, Janusz JAKÓBIEC // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2011 R. 67 nr 12, s. 929–932. — Bibliogr. s. 932, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania wpływu alkoholi pod kątem prężności par, hydroskopijności i rozdziału faz benzyn silnikowychEffect of alcohol addition to motor gasoline on vapour pressure, hygroscopicity and phase separation / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Aleksander Mazanek // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 86–94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznegoEffect of pyrolysis temperature on the chemical composition of biooils obtained from microalgae biomass / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087. — Bibliogr. s. 2087

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.2083

13
 • Bariery rozwoju rynku samochodów napędzanych gazem ziemnym w PolsceLimiting factors in development of natural-gas fueled car engines in Poland / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // W: Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska : XIII słupskie forum motoryzacji : praca zbiorowa, T. 13 / pod. red. Leona Kukiełki ; Polska Akademia Nauk – Komisja Budowy Maszyn etc.. — Słupsk : Starostwo Powiatowe, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60228-30-2. — S. 61–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bioetanol jako paliwo alternatywne do silników samochodowych[Bioethanol as a alternative fuel for motor engines] / Janusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek // W: MOTROL : motoryzacja i energetyka rolnictwa = motorization and power industry in agriculture, T. 11 / Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. Oddział w Lublinie, [et al.]. — Lublin : [KMiER PAN], 2009. — S. 88–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Biogas as engine fuelBiogaz jako paliwo silnikowe / Wojciech Gis, Janusz JAKÓBIEC, Andrzej Żółtowski // Silniki Spalinowe = Combustion Engines ; ISSN 0138-0346. — 2012 R. 51 nr 1, s. 97. — Pełny tekst W: Baltic Biogas Bus : Baltic Sea Region : programme 2007–2013 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bielsko-Biała : Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 40–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Biogaz jako źródło energii odnawialnejBiogas as a source of renewable energy / Janusz JAKÓBIEC // W: Perspektywy zasilania biogazem silników spalinowych : 21–23 kwiecień 2009 r. : konferencja naukowa / Fundacja: Instytut Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 17–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bio-oil derived from microalgae as a potential source of energy / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC // Bioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems ; ISSN 2391-9140. — 2014 no. 1, s. 173–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr.. — [CIGR 2013] : international scientific conference : September 16–18, 2013, Kraków, Poland

 • keywords: energy, pyrolysis, microalgae, bio-oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Charakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwaHeat release analysis in engine with multistage injection / Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Janusz JAKÓBIEC, Piotr Łagowski // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2011 nr 12 dod.: CD, s. 33–42. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Abstr.. — Problemy eksploatacji i zarządzania zrównoważonym transportem [Dokument elektroniczny] : [III międzynarodowa konferencja naukowa : Korytnica k/Szydłowca 2011 / Politechnika Świętokrzyska]. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Comparative assessment of SL/CF SAE 5W/30 lubricating oil service in engines fuelled by 95 hydrocarbon gasoline and gasoline with 5\% (V/V) ethanol additiveOcena eksploatacyjna porównawcza oleju smarowego SL/CF SAE 5W/30 w silnikach zasilanych benzyną węglowodorową 95 i benzyną z dodatkiem 5\% (V/V) etanolu / Janusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2009 vol. 9, s. 99–113. — Bibliogr. s. 112–113, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot9/Jakobiec.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja, benchmark, olej silnikowy, benzyna z dodatkiem 5% (V/V) etanolu

  keywords: lubricating oil, gasoline with 5%(v/v) ethanol additive, hydrocarbon gasoline, motor vehicle service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Czy to kres ugruntowanej pozycji rynku mineralnych olejów silnikowych?[Is it the end of stable market position of mineral lubricating oil?] / Janusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek // Nowoczesny Warsztat ; ISSN 1505-6430. — 2009 spec. dod. Oleje silnikowe, s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Czynniki kształtujące ocenę ekologiczną pracy silników samochodowychFactors influencing the ecological evaluation of car engines operation / JAKÓBIEC Janusz, Mazanek Aleksander // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4716–4730. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 4728–4730, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Czynniki kształtujące proces koksowania wtryskiwaczy układu paliwowego silników o zapłonie samoczynnym[Factors affecting the coking process of the fuel injectors in diesel engines] / Stanik Winicjusz, Mazanek Aleksander, JAKÓBIEC Janusz // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Czynniki kształtujące proces koksowania wtryskiwaczy układu paliwowego silników o zapłonie samoczynnymFactors shaping coking process injectors fuel system in compression ignition engine / Winicjusz Stanik, Aleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 561–567. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 566–567, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Design factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion in compression ignition enginesCzynniki konstrukcyjne kształtujące proces tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania w silniku o zapłonie samoczynnym / Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // Silniki Spalinowe = Combustion Engines ; ISSN 0138-0346. — 2013 R. 52 nr 3 dod.: CD, s. 40–50. — Bibliogr. s. 49–50. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: silnik spalinowy, paliwo, proces spalania, emisja spalin

  keywords: fuel, combustion, combustion engine, exhaust emissions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Development trends in engine oils for motor vehicles / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // W: Diesel engines – new challenges / ed. Wiesław Piekarski. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2010. — ISBN: 978-83-928882-7-7. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: