Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Włodarczyk-Miśkiewicz, mgr inż.

asystent

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
2
3
 • Modyfikacja powłok polianilinowych poprzez immobilizację ureazy[Modification of polyaniline coatings by urease immobilization] / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, S. NIZIOŁ, J. LASKA // W: Modyfikacja polimerów : materiały XIV [czternastej] konferencji naukowej : Kudowa Zdrój 26–30 września 1999 / Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej przy współpracy Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [1999]. — S. 148–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Phase separation in thin films of polyaniline-polystyrene blends / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, K. KOWALSKI, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski // W: TME'03 : Towards Molecular Electronics : Central European conference on Advanced materials and nanotechnology : 23–28 June, 2003 Śrem (Poland) : abstract book / A. Mickiewicz University at Poznań. Faculty of Chemistry. Laboratory for Materials Physicochemistry and Nanotechnology. — [Poznań : A. Mickiewicz University], [2003]. — S. P 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Porównawcze badania warstw przewodzących osadzanych chemicznie i elektrochemicznie[Comparative studies of conducting coatings obtained both by chemical or electrochemical method] / J. LASKA, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, J. MARSZAŁEK, S. NIZIOŁ // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / [materiały przygot. do dr. przez zespół w składzie: Grzegorz Mlostoń, Jarosław Romański]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-7171-381-9. — S. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Separacja faz w cienkowarstwowych mieszaninach polianilina-polistyren[Phase separation in thin films of polyaniline/polystyrene blends] / Andrzej BERNASIK, Jadwiga WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, Jakub HABERKO, Wojciech ŁUŻNY, Kazimierz KOWALSKI, Joanna Raczkowska, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski // W: „Kryształy molekularne” : XIV ogólnopolska konferencja : Częstochowa – Złoty Potok 21–25 września 2004 : streszczenia / Instytut Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. — [Częstochowa : IF WSP], [2004]. — S. [1], K 26. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Separacja faz w cienkowarstwowych mieszaninach polianilina-polistyren[Phase separation in polyaniline-polystyrene thin films] / Andrzej BERNASIK, Jadwiga WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, Jakub HABERKO, Wojciech ŁUŻNY, Kazimierz KOWALSKI, Joanna Raczkowska, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski, Jerzy JEDLIŃSKI // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka ; ISSN 2082-0288. — 2005 z. 6–7, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The structure of thin films of polyaniline/polystyrene polymer blends studied by SIMS / J. HABERKO, A. BERNASIK, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski // W: XIPS'2004 : the sixth international conference on X-ray Investigations of Polymer Structure : 8–11 December 2004, Bielsko–Biała, Poland : programme. — [Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biała], [2004]. — S. [1], P II/8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The structure of thin films of polyaniline/polystyrene polymer blends studied by SIMS / J. HABERKO, A. BERNASIK, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski // Fibres & Textiles in Eastern Europe ; ISSN 1230-3666. — 2005 vol. 13 no. 5, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — XIPS 2004 : 6th international conference on X-ray Investigationsl of Polymer Structure : Ustron, Poland, December, 2004. — tekst: http://www.fibtex.lodz.pl/53_25_103.pdf

 • keywords: thin films, polymer blends, polyaniline, phase separation, SIMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie metody SIMS do badania kompozytów polimerów przewodzących[Application of the SIMS method to the investigations of conducting polymers blends] / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, W. ŁUŻNY, A. BERNASIK, K. KOWALSKI, J. Rysz, A. Budkowski // W: Kryształy molekularne 2002 : ogólnopolska konferencja : Konstancin–Jeziorna 17–21 września 2002. — [Warszawa : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk], [2002]. — S. 210–211. — Bibliogr. s. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: