Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Szczepańska-Plewa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 97, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu oczyszczania z baru wód dopływających do kopalni „Staszic”Analysis of purifying from barium waters inflowing in “Staszic” mine. / Irena Pluta, Franciszek Plewa, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych[Analysis of influence of minewater dewatering closed coalemine Dębieńsko and inducted to Bierawka river on its chemical status in present legal state] / Małgorzata DRZYMAŁA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA // W: Materiały na XIX sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach : Częstochowa 19–20 kwietnia 2012 r. / red. prowadzący: Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-904408-8-0. — S. 85–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessing chemical status of shared groundwater resources: a crucial political, regulatory and management issue / Ewa KMIECIK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak // W: Overexploitation and contamination of shared groundwater resources : management, (bio)technological, and political approaches to avoid conflicts : Varna, Bulgaria, 1–12 October 2006 / ed. Christophe J. G. Darnault. — Dordrecht. The Netherlands : Springer Science + Business Media B. V., cop. 2008. — (NATO Science for Peace and Security Series. Series C: Environmental Security). — Dod. ISBN 978-1-4020-6983-3. — ISBN: 978-1-4020-6984-0 ; e-ISBN: 978-1-4020-6985-7. — S. 325–354. — Bibliogr. s. 353–354, Abstr.

 • keywords: chemical status, ground water bodies, EU Groundwater Directive, threshold values, assessment methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-1-4020-6985-7_16

4
 • Assessment of chemical quality of ground waters exemplified in Major Groundwater Basin 332 / Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak // W: Advanced environmental, chemical, and biological sensing technologies III : 23–24 October 2005, Boston, Massachusetts, USA / eds. Tuan Vo-Dinh, Robert A. Lieberman, Gunter Gauglitz ; The International Society for Optical Engineering. — Bellingham : SPIE, 2005. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 5993). — S. [1–10], 59930I. — Bibliogr. s. [9–10], Abstr.

 • keywords: ground water bodies, EU Water Framework Directive, chemical state

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.634723

5
 • Assessment of groundwater chemical status based on aggregated data from a monitoring network exemplified in a river drainage basin / Ewa KMIECIK, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak, Krystyna Janta-Koszuta // W: Advanced environmental, chemical, and biological sensing technologies IV : 1–3 October 2006, Boston, Massachusetts, USA / eds. Tuan Vo-Dinh, Robert A. Lieberman, Günter Gauglitz. — Bellingham : SPIE – The International Society for Optical Engineering, cop. 2006. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 6377) ; (Progress in Biomedical Optics and Imaging ; ISSN 1605-7422 ; vol. 7 no. 41). — ISBN: 978-0-8194-6475-0. — S. 63770M-1–63770M-10. — Bibliogr. s. 63770M-9–63770M-10, Abstr.. — Abstrakt dostępny w Internecie: {https://goo.gl/y58kuP}

 • keywords: chemical status, ground waters, EU Groundwater Directive, threshold values, assessment methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.686367

6
 • Badania współczynnika filtracji glin i iłów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego[Research of hydraulic conductivity of clays and loams in the area of the Wielkopolski National Park] / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Janusz HERZIG // W: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych : X [dziesiąte] ogólnopolskie sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 8–10 września 1999 / Kampinowski Park Narodowy ; Wojskowa Akademia Techniczna. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania współczynnika filtracji utworów pólprzepuszczalnych w piezometrachResearch of hydraulic coductivity coefficient of aquitards in piezometers / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 3, s. 91–106. — Bibliogr. s. 105, Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, badania terenowe, współczynnik filtracji, utwory półprzepuszczalne

  keywords: laboratory research, field research, aquitards, hydraulic conductivity coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnychResearch of coefficient of hydraulic conductivity of aquiotards / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. — Poznań ; Kraków : Wydawnictwo Sorus, 1999. — 99, [2] s.. — Bibliogr. s. 97–99, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w cylindrachResearch of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylinders / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 3, s. 107–123. — Bibliogr. s. 122, Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, badania terenowe, współczynnik filtracji, utwory półprzepuszczalne

  keywords: laboratory research, field research, aquitards, hydraulic conductivity coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bariery mineralne izolujące składowiska odpadów – kontrola ich jakościQuality control on mineral barriers isolating of waste dumps / Marek Marciniak, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 393–402. — Bibliogr. s. 401–402, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland) / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — IX Conference on micropollutants in human environment : Poland, Częstochowa 28–30 April 2009 /Częstochowa University of Technology. Departament of Chemistry, Water and Wastewater Technology. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN: 978-83-7193-416-2. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chlorowce w wodach powierzchniowych zlewni górnej OdryHalogens in surface water of Upper Odra River Basin / Małgorzata DRZYMAŁA, Irena Pluta, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 32–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Coal combustion waste / Irena Twardowska, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: Solid waste: assessment, monitoring and remediation / eds. Irena Twardowska [et al.]. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. — (Waste Management Series ; ISSN 1478-7482 ; vol. 4). — ISBN: 9780080443218 ; e-ISBN: 9780080541471. — S. 387–449. — Bibliogr. s. 445–449

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland) / Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Sebastian Stefaniak, Irena Twardowska // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 441 z. 10, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Groundwater quality sustainability / sci. eds. Stanisław Witczak, Anna Żurek. — XXXVIII IAH Congress : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: waste disposal, coal mining waste, waste reuse, ground water chemical status, engineering constructions, coal extraction, A/NRD generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Efektywność stosowania powszechnie dostępnych materiałów odpadowych jako barier ochronnych środowiska wodnego w składowiskach siarczkowych odpadów metali nieżelaznychEfficiency of the application of abundant waste materials as protective barriers of the aquatic environment in disposal sites with sulfide waste of non-ferrous metal ores / Ewa Miszczak, Irena Twardowska, Ewa KMIECIK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effect of bulk use of power plant fly ash in coal mine workings on water quality in the Upper Silesian Coal Basin (USCB, Poland)Wpływ stosowania emulgatów z pyłów z elektrowni do wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych kopalń węgla kamienngo na jakość wód kopalnianych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska / Irena Twardowska, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: 7\textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress : Congress Theme: „Mine Water and the Environment” : Katowice–Ustroń, Poland 11–15 September 2000 : proceedings / eds. Andrzej Różkowski, Marek Rogoż. — [Katowice : The International Mine Waters Association, Uniwersytet Śląski], [2000]. — (Earth Sciences). — ISBN10: 83-87431-23-0. — S. 168–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Effect of co-combustion of coal with earth gas in powerplant boilers on the composition and leaching behavior of fly ash / S. Stefaniak, E. KMIECIK, E. Miszczak, J. SZCZEPAŃSKA-PLEWA, I. Twardowska // W: Book of abstracts of the fifth international conference on Environmental management, engineering, planning and economics : (CEMEPE 2015) and SECOTOX conference : June 14–18, 2015, Mykonos island, Greece / eds. A. Kungolos, [et al.]. — [Thessaloniki : Grafima Publications], [2015]. — ISBN: 978-960-6865-86-2. — S. 172–173

 • keywords: fuel co-combustion, combustion residuals, trace element release, Liquid/Solid ratio, pH effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Evaluation of temporal and spatial trends of groundwater quality alteration in the area of mining waste disposal site / Ewa KMIECIK, Sebastian Stefaniak, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Irena Twardowska // W: Advanced environmental, chemical, and biological sensing technologies II : 25–26 October 2004 Philadelphia, Pennsylvania, USA / eds. Tuan Vo-Dinh, Günter Gauglitz, Robert A. Lieberman ; The International Society for Optical Engineering. — Bellingham : SPIE, 2004. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 5586). — S. 126–135. — Bibliogr. s. 134–135, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych : monografiaGeophysical and hydrogeological studies on pollution of soil-water environment in the surroundings of mine waste deposits / red. nauk. Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK ; autorzy: Henryk MARCAK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK, Wacław Zuberek, Bogdan Żogała. — Kraków : [s. n.], 2011. — 114 s.. — Bibliogr. s. 110–114, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • GZWP451, Bogucice: strefowość i modele przepływuBogucice Sands: stratification and flow models / Jarosław KANIA, Joanna KARLIKOWSKA, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marcin Jackowicz-Korczyński, Andrzej Zuber // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 335–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • High-volume mining waste disposal / Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak, Jadwiga SZCZEPAŃSKA // W: Solid waste: assessment, monitoring and remediation / eds. Irena Twardowska [et al.]. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. — (Waste Management Series ; ISSN 1478-7482 ; vol. 4). — ISBN: 9780080443218 ; e-ISBN: 9780080541471. — S. 865–909. — Bibliogr. s. 904–909

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: