Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Laska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7230-3882 orcid iD

ResearcherID: AAI-7319-202

Scopus: 55902963200

PBN: 5e70920b878c28a04738efd1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 153, z ogólnej liczby 153 publikacji Autora


1
 • 3D printing as a convenient technique for adjusting optical microscopy towards the observation of living cells / Ramian J., Ramian J., Dziob D., Lisowski B., LASKA J. // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2021 vol. 17 iss. 2, s. eA24–eA25. — International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems : MCSB 2021 : Kraków (Poland), 28–30 May 2021. — tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bams-2021-0050/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2021-0050

2
 • Alginate hydrogel microspheres with piezoelectric properties / Jadwiga LASKA, Jakub MARCHEWKA, Joanna Walczak // W: Polymat60 : Silesian meetings on polymer materials under the auspices of European Polymer Federation : 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : Zabrze, June 30 – July 1, 2014 / Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Scieces. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials, [2014]. — ISBN: 978-83-926523-7-3. — S. 49

 • keywords: cross linking, cellulose, piezoelectricity, alginate beads, CNS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alginate-based hydrogels as artificial extracellular matrix for central nervous system regeneration / Anna LIS, Jakub Grzesiak, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Włodzimierz Jarmundowicz, Jadwiga LASKA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 510. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 510. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Antistatic polyethylene free-standing films modified with expanded graphite – technological aspectsAntystatyczne folie polietylenowe modyfikowane grafitem ekspandowanym – aspekty technologiczne / Paweł IMIOŁEK, Krzysztof Kasprowicz, Jadwiga LASKA // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2020 t. 65 nr 4, s. 275–279. — Bibliogr. s. 279, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: polietylen, grafit ekspandowany, folie antystatyczne

  keywords: polyethylene, expanded graphite, antistatic films

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2020.4.3

5
 • Application of biodegradable polymer blends for nerve guidance channels : a preliminary study / J. LASKA, D. Szarek, A. Korda-Burza, W. Jarmundowicz, W. Zawadzki, S. BŁAŻEWICZ // W: International workshop on biomacromolecules 2008 : renewable, degradable and biomedical polymers : Stockholm, Sweden June 1–4, 2008 : book of abstracts / European Polymer Federation. — [Sweden] : s. n., [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of polyurethane/alginate grafts for reconstruction of complete transections of the rat sciatic nerve : electronic posters / Dariusz T. Szarek, Jadwiga LASKA, Paweł Tabakow, Włodzimierz Jarmundowicz, Stanisław BŁAŻEWICZ, Krzysztof Marycz // W: XIV World congress of Neurological surgery [Dokument elektroniczny] : Boston, Massachusetts (USA), August 30–September 4, 2009 : book of abstracts (CD) / World Federation of Neurosurgical Societies, American Association of Neurological Surgeons. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : s. n., [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], e-poster presentation 2472. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Assessment of \emph {in vivo} behavior of polymer tube nerve grafts simultaneously with the peripheral nerve regeneration process using scanning electron microscopy technique / Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Jadwiga LASKA, Paulina BEDNARZ, Włodzimierz Jarmundowicz // Scanning ; ISSN 0161-0457. — 2013 vol. 35 iss. 4, s. 232–245. — Bibliogr. s. 244–245, Summ.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sca.21056/pdf

 • keywords: scanning electron microscopy, nerve fiber, neuroregeneration, tube nerve grafts, autograft, rat, sciatic nerve

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/sca.21056

9
 • Assessment of regenerative potential of peripheral nerves reconstructed using bioactive alginate, in vitro and in vivo study / D. Szarek, K. Marycz, J. LASKA, S. BŁAŻEWICZ, W. Jarmundowicz // W: NANOSMAT [Dokument elektroniczny] : 6th NANOSMAT conference : Kraków, Poland, 17–20th October 2011 : abstracts book / eds. N. Ali, S. Mitura. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : NANOSMAT], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 287. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania ESCA polianiliny przewodzącej otrzymywanej w obecności różnych kwasów organicznych[ESCA studies of conducting polyaniline synthesized in the presence of organic acids] / J. WIDLARZ, J. LASKA // W: Kryształy molekularne 2002 : ogólnopolska konferencja : Konstancin–Jeziorna 17–21 września 2002. — [Warszawa : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk], [2002]. — S. 206–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania nad wykorzystaniem biomateriałów do wypełniania pourazowych ubytków rdzenia kręgowego[Search for biomaterials suitable for treatment of posttraumatic lesions of peripheral nerves – experimental study on animals] / Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA, Krzysztof Marycz, Anna LIS, Paulina BEDNARZ, [et al.] // W: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym : sympozjum naukowe : [18–19 października 2012] : streszczenia / Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. — [Polska : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 33. — Jadwiga Laska, Anna Lis, Paulina Bednarz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania rozpuszczalnych frakcji polianiliny metodą woltamperometrii cyklicznej oraz metodami spektroskopowymi[Cyclic voltamperometry and spectroscopic studies of the soluble fractions of polyaniline] / J. LASKA, J. MARSZAŁEK // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / [materiały przygot. do dr. przez zespół w składzie: Grzegorz Mlostoń, Jarosław Romański]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-7171-381-9. — S. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie mechanizmu sieciowania żywic fenolowo-formaldehydowych przy użyciu analizatora termicznego sprzężonego ze spektrometrem FTIR[Investigation of the cross-linking mechanism of phenol-formaldehyde resins using a thermal analyzer coupled with an FTIR spectrometer] / Bartosz MILEWSKI, Aleksandra BENKO, Robert Antosz, Jadwiga LASKA // W: SAT'2023 : X Szkoła Analizy Termicznej : 20–22 września 2023, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2023. — ISBN: 978-83-65955-67-8. — S. 27. — Bibliogr. s. 27. — Pomyłka w imieniu autora: jest: Bartosz, powinno być: Bartłomiej. — B. Milewski – dod afiliacja: Techniflex Mszana Dolna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Biokompozyty[Biocomposites] / Ryszard Kozłowski, Jadwiga LASKA, Jerzy Mańkowski, Maria Władyka-Przybylak // W: Foresight technologiczny materiałów polimerowych w Polsce : analiza stanu zagadnieniam : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krystyny Czaplickiej-Kolarz ; red. nacz. Ryszard Kozłowski ; kom. red. Jorge Barriga-Bedoya, Małgorzata Bojarska-Kraus, Irena Pniewska, Maria Władyka-Przybylak, Irena Wojciechowska, Jadwiga Laska. — Poznań : Instytut Włókien Naturalnych, 2008. — ISBN: 978-83-90973-98-2. — S. 172–174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Biomateriały polimerowe w regeneracji ubytków skóry : artykuł przeglądowyPolymer biomaterials for skin regeneration : a review / Małgorzata Martowicz, Jadwiga LASKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 95, s. 2–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — J. Laska - dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-966578d0-7ee5-4a78-8288-3dbf7ab64619/c/2-95F.pdf

 • słowa kluczowe: polimery resorbowalne, medycyna regeneracyjna, inżynieria tkankowa, materiały polimerowe, sztuczna skóra

  keywords: tissue engineering, regenerative medicine, resorbable polymers, artificial skin, polymer biomaterials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Biopolimery[Biopolymers] / Grażyna Adamus, Jolanta Batog, Marek Bryjak, Krzysztof Bujanowicz, Jan CHŁOPEK, Danuta Ciechańska, Joanna Foksowicz-Flaczyk, Janusz Kasperczyk, Bożena Kolarz, Marek Kowalczuk, Marek Kozłowski, Ryszard Kozłowski, Izabela Krucińska, Jadwiga LASKA, Sylwia Łagan, Stanisław Mazurkiewicz, Teresa Mikołajczyk, Antoni Niekraszewicz, Roman PAMPUCH, Stanisław Penczek, Ewa Piórkowska, Barbara SZARANIEC, Andrzej Trochimczuk, Judyta Walentowska, Dariusz Wawro // W: Foresight technologiczny materiałów polimerowych w Polsce : analiza stanu zagadnieniam : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krystyny Czaplickiej-Kolarz ; red. nacz. Ryszard Kozłowski ; kom. red. Jorge Barriga-Bedoya, Małgorzata Bojarska-Kraus, Irena Pniewska, Maria Władyka-Przybylak, Irena Wojciechowska, Jadwiga Laska. — Poznań : Instytut Włókien Naturalnych, 2008. — ISBN: 978-83-90973-98-2. — S. 109–132. — Bibliogr. s. 124–132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Blends of poly(L-lactide) and poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) as promising materials for bone and cartilage tissue engineering / Jakub MARCHEWKA, Jadwiga LASKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 145, s. 8–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/145f.pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, biomaterials, polymer blends, poly(L-lactide), poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Carbon nanoscale materials in polymer composites for repair and reconstruction of the CNS / A. LIS, D. Szarek, J. LASKA // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 115 ID 1008. — Pełny tekst abstraktu na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Characterization of olfactory ensheathing glial cells cultured on polyurethane/polylactide electrospun nonwovens / Jakub Grzesiak, Ryszard Fryczkowski, Anna LIS, Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA, Krzysztof Marycz // International Journal of Polymer Science ; ISSN 1687-9422. — 2015 article ID 908328, s. 1–10. — Bibliogr. s. 8–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1155/2015/908328

20
 • Characterization of polyurethane/polylactide blends in terms of their applicability as biomaterials supporting nerve regeneration / Jadwiga LASKA, Paulina Bednarz, Anna LIS, Jakub Grzesiak, Krzysztof Marycz, Dariusz Szarek // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-03]. — Bibliogr. s. 31. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Charakterystyka oligoanilin otrzymywanych w reakcji polimeryzacji aniliny[Characterization of oligoanilines obtained in the reaction of polymerization of aniline] / Joanna WIDLARZ, Jadwiga LASKA // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9–13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2001]. — Na okł. dodatkowo: Pierwszy w nowym tysiącleciu XLIV Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. — ISBN10: 8390184451. — S. S13–P46. — Bibliogr. s. S13–P46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Chemia organiczna[Organic chemistry] / Jadwiga LASKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 141, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1561). — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chemia organiczna[Organic chemistry] / Jadwiga LASKA. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 139, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1653). — Bibliogr. s. 136, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Colloidal dispersions of sulfonated polyaniline / Edyta STOCHMAL, Jadwiga LASKA // W: Macro 2002 : IUPAC world polymer congress 2002 : 39\textsuperscript{th} [thirtieth ninth] international symposium on Macromolecules : July 7–12, 2002 Beijing, China : preprints, (Pt. 2). — [China : s. n.], [2002]. — S. 855. — Bibliogr. s. 855

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Comparative studies of sulfonated polyanilines synthesized in different conditions / Jadwiga LASKA, Edyta STOCHMAL // W: Macro 2002 : IUPAC world polymer congress 2002 : 39\textsuperscript{th} [thirtieth ninth] international symposium on Macromolecules : July 7–12, 2002 Beijing, China : preprints, (Pt. 2). — [China : s. n.], [2002]. — S. 854. — Bibliogr. s. 854

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: