Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Król-Korczak, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
2
 • Możliwości i uwarunkowania wykorzystania odpadów z przemysłu wydobywczego do rekultywacji według aktualnie obowiązujących przepisów prawnychPossibilities and conditions of utilization of industrial and mining waste to reclamation according to the law / Jadwiga KRÓL-KORCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 236–243. — Bibliogr. s. 243. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat ZachodnichProgramming of exploitation and land development of post-mining areas of natural aggregate beds in the Carpathian river valleys as based on the example of the West Carpathians / pod red. Marka STRYSZEWSKIEGO ; gł. wykon.: Marek NIEĆ, Marek STRYSZEWSKI, Ryszard UBERMAN ; współwykon.: Rafał CHULIST, Małgorzata Kawulak, Daniel Kłosowski, Jadwiga KRÓL-KORCZAK, Ewa Salamon. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 153, [1] s., [5] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0210). — Bibliogr. s. 145–[154], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-063-4. — Dołączono CD-ROM: Mapa złóż kruszywa naturalnego w dolinach Raby, Dunajca i Uszwicy / Małgorzata Kawulak, Ewa Salamon ; AGH. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko przyrodniczeThe influence of natural aggregates extraction of natural environment / Jadwiga KRÓL-KORCZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 73–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_06.pdf

 • słowa kluczowe: tereny poeksploatacyjne, eksploatacja odkrywkowa, środowisko przyrodnicze

  keywords: natural environment, open cast exploitation, areas after exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zagospodarowanie odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych na cele rekreacji wodnej w aglomeracji krakowskiejThe revitalisation of opencast mines for water recreation purposes in Cracov's agglomeration / Jadwiga KRÓL-KORCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 7–8, s. 88–93. — Bibliogr. s. 93

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, aglomeracja krakowska, wyrobisko górnicze, wyrobisko poeksploatacyjne, zagospodarowanie wyrobiska, rekreacja wodna

  keywords: post mining area, mine working, lignite mine pit, utilization of mine working, water recreation, cracov's agglomeration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: