Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Zimny, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24069593400

PBN: 5e70920a878c28a04738ef95

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Analiza produkcji energii elektrycznej przez poszczególne siłownie wiatrowe Energetycznej Farmy Wiatrowej Barzowice w 2002 roku[The analyze of electricity production by particular wind turbines in Barzowice Wind Farm in 2002 year] / Jacek ZIMNY, Michał Laskowski // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 220–227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC OławaTechnical and economical analysis of geothermal heat utilization in Oława’s heating plant / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 31–39. — Bibliogr. s. 37–39, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka, P. Michalak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — J. Zimny – dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownia geotermalna, studium wykonalności, samowystarczalność energetyczna, LCoH, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, feasibility study, geothermal heating plant, high power compressor heat pumps, LCoH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zużycia energii przez budynek szkolny po termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii : pierwsze doświadczenia eksploatacyjneAnalysis of energy consumption in a school building after thermal modernisation applying renewable energy sources (OZE) : first operational experiments / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2006 R. 37 nr 6, s. 17–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznejResearch of thermodynamic parameters of air compressor heat pump to improve energy efficiency / Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Piotr MICHALAK, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 2, s. 54–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego ; K. Szczotka, J. Zimny, P. Michalak, J. Szymiczek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, COP, efektywność energetyczna, obiegi termodynamiczne

  keywords: heat pumps, energy efficiency, COP, thermodynamic cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznejStudies on domestic hot water consumption in a school building and gym hall / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Tomasz Fiszer // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 1, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, zużycie ciepłej wody, hot water, hot water consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej. Cz. 1, Model matematycznyEnergy balance of public building in view of energy certification. Pt. 1, Mathematical model / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2008 R. 39 nr 3, s. 14–17, 24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej. Cz. 2, ObliczeniaEnergy balance of public building in view of energy certification. Pt. 2, Calculations / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2008 R. 39 nr 4, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Certyfikat energetyczny budynku szkolnego : obliczenia i wybrane problemyEnergy certificate of a school building : calculations and selected problems / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2009 R. 40 nr 3, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Complex thermomodernisation of the school building with application of the renewable energy sources for heating purposes : exploitation results in 2004–2006 period / J. ZIMNY, P. MICHALAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 617–621. — Bibliogr. s. 621, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 r. elektrownie jądrowe czy geotermalne?[Can Poland become self-sufficient in energy by 2030, nuclear or geothermal power stations?] / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // W: Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych : problematyka: „Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych – elektrownie jądrowe czy geotermalne?” : materiały naukowe XXII ogólnopolskiego forum zasobów, źródeł i technologii energetycznych „Ekoenergetyka 2015 – Kraków” : monografia naukowa / oprac. i red. Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Sebastian Bielik. — Kraków ; Wrocław : Polska Geotermalna Asocjacja, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne, 2015. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej, Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. serii Jacek Zimny ; t. 6). — ISBN: 978-83-63318-04-8. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • słowa kluczowe: raport ekologiczny ONZ, kierunki rozwoju, konkurencyjność gospodarki w oparciu o własne surowce energetyczne, koszt wytwarzania energii (LCoE), zdecentralizowane źródła energii

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Działalność statutowa Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska (za okres 2008–2011)[Statutory activity of Department of Power Engineering and Environmental Protection (2008–2011) / Jacek ZIMNY // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 61–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation / ZIMNY Jacek, MICHALAK Piotr, SZCZOTKA Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 351–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.

 • keywords: renewable energy, heat pumps, hybrid heating system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność energetyczna kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego : obliczenia i weryfikacja pomiarowa zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewaniaEnergy efficiency of comprehensive thermal modernization of school building : calculation and verification of heat demand for heating / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2010 R. 4 nr 12, s. 6–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005[Ecoenergy 2005 : the X-th Forum of renewable sources of energy : scientific-technical conference] / red. Jacek ZIMNY. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — 291 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ekologiczne ogrzewanie Szkoły w RożnowieEcological heating in the Rożnów School / Jacek ZIMNY, Tomasz FISZER // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 62 z. 1–2, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekologiczny system ogrzewania budynku szkoły w Gródku nad Dunajcem[Ecological heating system of the school building in Gródek nad Dunajcem] / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2006 nr 12, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Elektrociepłownia geotermalna – przykład Altheim[Geothermal power station example of Altheim] / Jacek ZIMNY, Michał KARCH // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 51–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elektrociepłownie geotermalne – rodzaje, budowa, zastosowania[Geothermal heats and power stations – types, structure, use] / Jacek ZIMNY, Michał KARCH // W: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim. — Rzeszów : Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o., 2006. — S. 40–47. — Prelekcja wygłoszona podczas konferencji Energia Geotermalna : 26–27 kwietnia 2006 r. Rudki k/Nowej Słupi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Energetyczna Farma Wiatrowa {\em Barzowice} o mocy 5MW[Wind Farm Barzowice of 5MW power] / Jacek ZIMNY, Michał Laskowski // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 228–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energetyka wiatrowa w Polsce i na świecie : raport 1993–2000[Wind power engineering in Poland and in the world : 1993–2000 report] / Jacek ZIMNY // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2001 nr 1/2, s. 98–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Energia z zasobów odnawialnych alternatywą dla gmin, powiatów, województw i całej Polski : rozwinięcie tez opublikowanych w nr 3/2002, s. 26Energy from renewable resources as an alternative for counties, districts, voivodeships and the whole Poland / Julian Sokołowski, Jacek ZIMNY // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 4–5, s. 19–22. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, polityka energetyczna, zasoby odnawialne, czysta energia

  keywords: renewable energy, energy policy, clean energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Energia ze źródeł odnawialnych alternatywą dla gmin, powiatów, województw i całej Polski : sprawozdanie i wnioski z VIII Ogólnopolskiego Forum OŹE : Międzybrodzie Żywieckie, 15–17 maja 2002[Energy from renewable sources as an alternative for counties, districts, voivodeships and the whole Poland] / oprac. Julian Sokołowski, Jacek ZIMNY, Tomasz FISZER, Michał KARCH, Aleksandra WOLCZKO. — Kraków : Komitet Organizacyjny i Naukowy VIII Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, cop. 2002. — 32 s.. — T. Fiszer, M. Karch, A. Wolczko – brak afiliacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geotermiczne systemy binarne stosowane w wytwarzaniu energii elektrycznej[Geothermal binary systems in production of electricity] / Jacek ZIMNY, Michał KARCH // W: IX [Dziewiąte] ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane–Kościelisko 21–23 maja 2003 / red. Julian Sokołowski, Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2003. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: