Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wojciech Feliks, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5653-1674 orcid iD

ResearcherID: U-8874-2017

Scopus: 57196275707

PBN: 5e709209878c28a04738eee8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • Analiza kinematyki ruchu szczęki kruszarki jednorozporowejKinematic analysis of single-toggle crusher's jaw / Ryszard KOBIAŁKA, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // W: VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 = The 7\textsuperscript{th} National Conference of Surface Mining : science–technique–environment / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 91) ; (Seria: Konferencje ; 28). — S. 193–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pracy podwójnie jednomasowych napędów stołów koncentracyjnychOperation of double single-mass drives for concentrating tables / Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS, Magdalena KRAWCZYK // W: TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne = TUR 2005 : IV international conference Mining Techniques 2005 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839157427X. — S. 673–678. — Bibliogr. s. 678

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of possibilities of application of vibratory cluster-producing device to alternative fuel production / Jacek FELIKS, Andrzej MITURA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 12–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.

 • keywords: granulation, fuel mixtures, devices to granulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of impact hammer crusher for rock salt purification®Zastosowanie udarowej kruszarki młotkowej do rozdrabniania i oczyszczania soli kamiennej® / Jacek FELIKS, Marcin MAZUR // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego ; ISSN 0867-793X. — 2022 t. 32/61 nr 2, s. 11-18. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kruszenie, sól spożywcza, oczyszczanie soli, kruszarki młotkowe

  keywords: crushing, food salt, salt purification, hammer crusher

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Asymetria przyspieszeń stołu koncentracyjnego z wibratorem bezwładnościowym potrójnie dwumasowymThe asymmetry of accelerations of the triply two-mass inertial table vibrator / Jacek FELIKS // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 4, s. 475–482. — Bibliogr. s. 482, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania dynamiczne mieszalnika mułu węglowegoThe dynamic research of the coal sludge mixer / Krzysztof MICHALCZYK, Jacek FELIKS // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 458–469. — Bibliogr. s. 469, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania grudkowania odpadowych mułów węglowych[Waste coal slurry pelletization studies] / Jacek FELIKS, Antoni KALUKIEWICZ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2014 R. 16 nr 7/8, s. 114–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania grudkowania w rynnowym grudkowniku wibracyjnym w sposób ciągłyResearches on fly-ash palletizing in a vibratory pipe device / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 11–12. — Bibliogr. s. 12, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania i modelowanie wibracyjnych grudkowników rynnowychResearch and modeling of vibratory chute clump-producing device / Jacek FELIKS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 186, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 326). — Bibliogr. s. 159–164, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-920-9

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowychLaboratory testing of coal sludge granulation / Jacek FELIKS // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 388–395. — Bibliogr. s. 391, 395. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowychLaboratory testing of coal sludge granulation / Jacek FELIKS // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–9 numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnymResources of pelleting possibility in continuing way vibratory chute pelleting machine / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // W: GRANULACJA 2005 : VII ogólnopolskie sympozjum : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Puławy–Kazimierz Dolny 11–13 października 2005 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Puławy, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. — [Puławy : s. n.], [2005]. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym[Resources of pelleting possibility in continuing way vibratory chute pelleting machine] / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2006 nr 972 z. 29, s. 5–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowegoResearch on possible application of waste basaltic dust / Ferdynard Gacki, Jacek FELIKS, Piotr WYSZOMIRSKI // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 174–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — Piotr Wyszomirski – dodatkowa afiliacja: Instytut Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

  keywords: granulation, vibration balling chute, ceramic clinker, basaltic dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania parametrów pracy laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego o drganiach prostoliniowych w stanach nieustalonychThe tests of operating parameters of a laboratory vibrating screen with rectilinear vibrations in transient states / Paweł TOMACH, Jacek FELIKS // W: Nauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 6. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — e-ISBN: 978-83-67427-15-9. — S. 149–163. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0632/NTT_tom6_149.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przesiewacz, przesiewanie, modernizacja napędu, silnik wibracyjny

  keywords: screen, screening, modernization of the drive, vibration motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-15-9_9

16
 • Badania procesu granulowania dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnym[Results of dolomite and limestone granulation in the vibratory granulator] / Jacek FELIKS // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/4–4/4. — Bibliogr. s. 4/4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania rozdrabniania wibracyjnego surowców mineralnych i materiałów ceramicznychExamination of mineral and ceramic materials vibratory crushing / Jan SIDOR, Marcin MAZUR, Jacek FELIKS // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 152. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania rozdrabniania wibracyjnego surowców mineralnych i materiałów ceramicznychExamination of mineral and ceramic materials vibratory crushing / Jan SIDOR, Marcin MAZUR, Jacek FELIKS // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy bezpieczeństwa, transportu i przeróbki w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 134–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania symulacyjne ruchu grudek w rynnowym grudkowniku wibracyjnymThe simulation of pellets motion in the novel vale vibratory pelleter / Jacek FELIKS // Symulacja w Badaniach i Rozwoju ; ISSN 2081-6154. — 2010 vol. 1 no. 4, s. 325–334. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania symulacyjne ruchu grudek w rynnowym grudkowniku wibracyjnym dla różnych średnic rynnySimulation studies of lumps' movement in a balling vibration chute for different diameters of chutes / Jacek FELIKS // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2009 R. 48 nr 4, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania wibracyjnego kruszenia i granulowania kamienia wapiennego[Study on vibratory crushing and granulation of limestone] / Jan SIDOR, Marcin MAZUR, Jacek FELIKS // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/5–5/5. — Bibliogr. s. 5/5

 • słowa kluczowe: kruszenie wibracyjne, kruszarka wibracyjna, granulacja nawozu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badanie granulowania pyłów z kotłów fluidalnych w nowym typie granulatora wibracyjnegoResearches on fly-ash granulation from a new type of vibratory pipe device / FELIKS J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 78. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie granulowania pyłów z kotłów fluidalnych w nowym typie granulatora wibracyjnegoThe study on fly-ash granulation in a new type vibratory pipe device / Jacek FELIKS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 105–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz.

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkowanie, grudkownik, popiół lotny, wytrzymałość na ściskanie, zrzut

  keywords: granulation, granulator, fly ash, compressive strength, discharge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie wpływu wypełnienia i promienia rynny na wytrzymałość i wielkość grudekInfluence of the chute packing and diameter on the ball strength and size / Jacek FELIKS // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 40–41. — Bibliogr. s. 41, Summ.. — Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Ogólnopolska Konferencja [IV; 19-21 czerwca 2006; Słok, Polska]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Blends of hard coal sludge with pulverized lignite as alternative energy raw materialsMieszanki mułów węgla kamiennego z pyłami węgla brunatnego jako alternatywne surowce energetyczne / Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek, Marek Wiencek, Jacek FELIKS // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 3, s. 83–97. — Bibliogr. s. 96, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-111988-42392?filename=Blends%20of%20hard%20coal.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: grudkowanie, wartość opałowa, muły węglowe, parametry jakościowe, granulowanie, pyły węgla brunatnego, muły węgla kamiennego

  keywords: granulation, calorific value, coal dust from lignite, coal sludge of hard coal, quality parameters, pulverized lignite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/111988