Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wierzbicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9335-4363 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7005124020

PBN: 5e70920a878c28a04738ef86

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • 3D sound measurements in open space : [abstract] / WIERZBICKI Jacek // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2, s. 303. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A multi-domain signal interfacing and processing workstation / Piotr KLECZKOWSKI, Jacek WIERZBICKI // W: V Sympozjum inżynierii i reżyserii dźwięku : Wrocław, 8–10 września 1993 r. : [proceedings] = V-th Symposium on Sound engineering and mastering / red. prac konf. Bronisław Żółtogórski ; Institute of Telecommunication and Acoustics. Wroclaw Technical University, Polish Section of the Audio Engineering Society. — Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993. — (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 74) ; (Seria: Konferencje ; nr 23). — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Acoustic interface for monitoring systems / Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI, Grzegorz Łukasz AUGUSTYN // W: MSE 2003 : proceedings of the international conference on Manufacturing Science and Education – challenges of the European Integration : 6\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} of November 2003, Sibiu, Romania / “Lucian Blaga” University of Sibiu. Faculty of Engineering ; “Politehnica” University of Bucharest. Faculty of Engineering and Management of Technological Systems. — Sibiu : “Lucian Blaga” University, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 25–26. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akustyczny interfejs systemów diagnostycznychAcoustic interface for diagnostic systems / Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2005 [nr] 9bis wyd. spec. dodatkowe, s. 234–235. — Bibliogr. s. 235, Streszcz., Abstr.. — Diagnostyka procesów przemysłowych : VII krajowa konferencja naukowo-techniczna : Rajgród, 12–14 września 2005 / pod red. nauk. Jana Macieja Kościelnego. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Alternatywne przestrzenie publiczne: Mateczny–Borek Fałęcki : przyszłość dźwięku w mieście[Alternative public spaces: Mateczy–Borek Falecki : the future of sound in the city] / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki ; Agnieszka OZGA, Kaja Czajczyk, Dominik MLECZKO, Jacek WIERZBICKI, Marcjanna Nóżka, Aleksandra Lyn, Julia Idczak, Klara Juros, Daria Wójcik. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019. — 223 s.. — Bibliogr. s. [120–124]. — ISBN: 978-83-66054-72-1

 • słowa kluczowe: Kraków, hałas, komfort, przestrzeń, dźwięk, miasto, miejsce, mapa hałasu, audiosfera, cisza, dyskomfort, krajobraz dźwiękowy, opresja audialna, pochłaniacz dźwięku, pejzaż dźwiękowy, sieci powiązań audialnych, zamieszkiwanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy PKE Elektrownia Siersza w TrzebiniAcoustical climate analysis in the dwelling building area near Electric Plant Siersza in Trzebinia / Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI, Bartłomiej BORKOWSKI, Krzysztof GŁOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2007 nr 6, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.. — Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem : IV miedzynarodowa konferencja naukowa : Słowacja, Terchova, Mala Fatra 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of measurement and simulation results in sound field in rooms with changes in location of sound source and the receiver : [abstract] / MLECZKO Dominik, WIERZBICKI Jacek // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2, s. 293. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Auralisation quality – subjective and objective factors / Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK, Jacek WIERZBICKI, Roman TROJANOWSKI // W: Inter.noise 2012 : New York City, USA, August 19–22, 2012 : quieting the world's cities : abstract program. — [USA : The Institute of Noise Control Engineering], [cop. 2012]. — S. 386–387. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 3–4, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Auralizacja wielokanałową techniką głośnikowąMulti-channel auralization / Paweł MAŁECKI, Jacek WIERZBICKI // W: ISSET2013 [Dokument elektroniczny] : XV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku : Kraków, 27-29 czerwca 2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-921663-4-4. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tytuł przejeto ze s. tyt. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezprzewodowe systemy transmisji danych w zarządzaniu środowiskiemWireless data transmission systems in environment management / Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2005 R. 56 nr 7, s. 94. — II Międzynarodowa konferencja naukowa : Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem = Second international scientific conference “Supporting systems in the environmental management” : Słowacja, Zuberec 2005, [01–03 września 2005] : [streszczenia] / IOiZP „ORGMASZ”. — Warszawa : IOiZP „ORGMASZ”, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Context filtering / Grzegorz Łukasz AUGUSTYN, Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI // W: Proceedings of the tenth international congress on Sound and vibration [Dokument elektroniczny] : Stockholm, Sweden 7–10 July 2003 / International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Stockholm : IIAV], [2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 4213–4219. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4219, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Context filtering in diagnostics / Grzegorz Ł. AUGUSTYN, Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2003 no. 113, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.. — Selected papers from the international conference on \emph {Turbines of large output} devoted to 100th anniversary of Prof. Robert Szewalski birthday : Gdańsk, September 22–24, 2003. — tekst: http://imp.gda.pl/files/transactions/113/113.5._G._L._Augustyn.pdf

 • keywords: digital signal processing, digital filters, discrete fourier transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Detection of noise sources in monitoring systems / J. WIERZBICKI, W. BATKO // W: Acoustics 2012 : conference and exhibition : 13–18 May, 2012, Hong Kong, The People's Republic of China : programme and abstracts / Acoustical Society of America [etc.]. — [Hong Kong : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 110, poz. 1pNSa7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dokładność map akustycznychAccuracy of noise maps / Jacek WIERZBICKI // W: OSA'07 : LIV Otwarte Seminarium z Akustyki : materiały : Rzeszów–Przemyśl, 10–14.09.2007 = OSA'07 : 54\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics / red. Wojciech P. Rdzanek ; PTA. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-914391-0-1. — S. 188–189. — Bibliogr. s. 189. — Toż. W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminarium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14, 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dźwięk przestrzenny w systemach monitoringu środowiska : [streszczenie]3D Sound in monitoring systems of environment : [summary] / Jacek WIERZBICKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2010 nr 4, s. 87. — „Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem” = “Systems supporting environment management” : VII międzynarodowa konferencja naukowa = VII international scientific conference : Czechy, Skalne Miasto, 5–7 września 2010. — Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, 2010. — Pełny tekst W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowa : 5–8 września 2010, Skalne Miasto, Czechy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska, P. A. NOVA S. A. Gliwice. — [Gliwice] : PŚ. Instytut Inżynierii Produkcji, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 586–591. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 591, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Estymacja prędkości pojazdu mechanicznego z zastosowaniem przetworników gradientowo-ciśnieniowych[The estimation of the speed of the motor vehicle using a gradient-pressure transducer] / MAŁECKI Paweł, WIERZBICKI Jacek // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 4724–4730. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4730. — Małecki Paweł, Wierzbicki Jacek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koncepcja taniej stacji monitoringu poziomu dźwięku[A conception of an economical station for the monitoring of sound level] / Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI, Robert BARAŃSKI // W: WibroTech 2010 : XV konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki i XV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Sękocin Stary, 29–30 listopada 2010 r. / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89703-55-6. — S. 69–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Lokalizacja źródła dźwięku metodą EBL : [abstract]Energy based sound source localization / P. MAŁECKI, J. WICIAK, J. WIERZBICKI // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 108–109. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lokalizacja źródła dźwięku na przykładzie hałasu samochodowego z zastosowaniem akustycznych metod natężeniowych : [streszczenie]Sound source localization using intensity methods on traffic noise examples : [abstract] / P. MAŁECKI, J. WIERZBICKI // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 83–84. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mapa hałasu drogowego[Road noise map] / Jacek WIERZBICKI // W: Problem hałasu w mieście : hałas w mieście - doświadczenia i wyzwania : Poznań, 16–17 października 2008. — Poznań : ABRYS, 2008. — (ABRYS. Szkolenia i Konferencje). — S. 147–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Measurements auralization of quality : poster / Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK, Jacek WIERZBICKI // W: AIA-DAGA 2013 : conference on Acoustics : EAA Euroregio – EAA Winter School : 18–21 March 2013, Merano. — [Italy : s. n.], [2013]. — Opis wg okł.. — S. 121. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Methodology of teaching acoustics with the use of modern software / Tadeusz KAMISIŃSKI, Jacek WIERZBICKI, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 392

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody auralizacji dźwięku przestrzennego : streszczenie3D sounds auralization methods : [abstract] / J. WIERZBICKI, P. MAŁECKI // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 122–123. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Multi-channel auralizacja applied to the subjective assessment of the conditions experienced by the musicians on stage / Krzysztof BRAWATA, Aleksandra Ner, Tadeusz KAMISIŃSKI, Marcin ZASTAWNIK, Katarzyna BARUCH, Artur FLACH, Jacek WIERZBICKI, Paweł MAŁECKI // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 257. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4–5], Summ. — Tyt. w wersji elektronicznej: The application of multi-channel auralization in the subjective assessment of acoustic conditions experienced by musicians on stage

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: