Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szewczyk, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Archival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARISArchiwalne mapy górnicze Górnego Śląska i Informatyczny System Kartografii Górniczej MICARIS / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Společnosti důlních měřičů a geologů při příležitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví : XIV. konference : [Ostrava], 21. – 23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-248-1654-8. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Společnosti důlních měřičů a geologů při příle žitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictv í [Dokument elektroniczny] : XIV. konference : [Ostrava], 21.–23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důln ího měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důln ího měříctví, 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [8–9, 17–18], Streszcz., Summ. — Tekst pol.-ang. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-80-248-1654-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Archiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w BochniArchival mining maps in the Bochnia Salt Mine / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 71–74. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Archiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorachArchival mining maps – making the information system about the collections / Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK, Jacek SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 259–272. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoResearch geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) / pod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.. — Bibliogr. s. 119–122, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-915710-3-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Deformations of surface and rock mass in salt mines of Southern Poland / J. SZEWCZYK, G. Kortas // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the „Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the “Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 2: Przegląd Solny = Salt Review t. 2, s. 221–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.2/geol.2012.38.2.221.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)[Historical mining fields of hard coal in the region of Dąbrowa Górnicza based on the archive collections of mining maps of the town museum “Sztygarka”] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN: 978-83-87-267-88-9. — S. 143–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha[Historical mining fields in the region of Wałbrzych] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 273–291. — Bibliogr. 290–291, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 61–62. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczychSalt Mine “Wieliczka” – 80 years of the observations of post-mining deformations / Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 79–82. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczychSalt Mine “Wieliczka” – 80 years of the observations of post-mining deformations / Jacek SZEWCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 251–272. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Wieliczka Salt Mine, geodetic surveys of deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowoczesne technologie pomiarowe w miernictwie górniczym w Polsce – stan obecny i perspektywyModern measurement technologies in mine surveying in Poland – current state and perspectives / Jacek SZEWCZYK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 506–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Osnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarów GPS dla Zagłębia Węglowego Quang Ninh w WietnamieControl network with the application of GPS measurements for the Quang Ninh Mining Area in Vietnam / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Dang Nam Chinh, Nguyen Xuan Thuy // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 537–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, GPS, osnowa geodezyjna

  keywords: GPS, control network, geodetic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveyingPolsko-wietnamska współpraca naukowo-badawcza w zakresie geodezji i geodezji górniczej / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 16–18. — Tekst ang.-pol.. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Profesor Jan Pielok – 41 lat pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej[Professor Jan Pielok – 41 years of scientific-research and didactic work] / Jacek SZEWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 69–75. — tekst: https://goo.gl/22iwUw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soliRock mass movement in the surrounding of monument salt mines / pod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Grzegorz Kortas, Jacek SZEWCZYK, Tomasz TOBOŁA ; Polska Akademia Nauk. Instytut Mechaniki Górotworu. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 174, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–165, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-89174-47-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Silesian active geodetic network in supporting high precision positioning in region of intensive mining / P. BANASIK, W. GÓRAL, J. MACIASZEK, J. SZEWCZYK // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 524–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • System informacji o archiwalnych zbiorach kartograficznych dotyczących eksploatacji górniczej na ziemiach polskichInformation system on archive cartographic collections referring to mining in the area of Poland / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 419–430. — Bibliogr. s. 429–430, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/7gpwsr

 • słowa kluczowe: system informatyczny MICARIS, archiwalne mapy górnicze, katalog

  keywords: metadata, archive mining maps, catalogue, MICARIS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The system of information about the cartographic collections referring to mining exploitation on the Polish territory / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK // W: ISM XIII International congress of the International Society for Mine Surveying : Budapest, Hungary, 24–28 September 2007 : proceedings. — [Budapest : University of Technology and Economics], [2007]. — Tyt. także w j. niem i ros.. — Opis wg okł.. — S. [1–6], 090. — Bibliogr. s. [5–6], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Variation of parameters of surface and rock mass deformations caused by mine exploitation / J. SZEWCZYK // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 675–678. — Bibliogr. s. 678, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Współczesne metody pomiaru pustek w górotworzeContemporary measurement methods of cavities in rock mass / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 9, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOPThe use of the more Active Surveying Network (ASG-PL) to the monitoring of the dislocations in the Upper Silesia Industrial Area / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 169–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Xác dinh quy luat dich chuyen và bien dang be mat mo khu vuc than thuong sle-di (ch balan)[Defining deformations and strains of the area surface in the eastern part of the Upper Silesia Industrial District] / NGUYEN VIET Nghia, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: NǍM 2009 : hoi nghi Khoa hoc ky thuat mo toàn quoc lan thu XX / Hoi Khoa hoc và Công nghe mo Viet Nam. — [Viet Nam : Hoi Khoa hoc và Công nghe], [2009]. — S. 388–390. — Bibliogr. s. 390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: