Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szewczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Archival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARISArchiwalne mapy górnicze Górnego Śląska i Informatyczny System Kartografii Górniczej MICARIS / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Společnosti důlních měřičů a geologů při příležitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví : XIV. konference : [Ostrava], 21. – 23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-248-1654-8. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Společnosti důlních měřičů a geologů při příle žitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictv í [Dokument elektroniczny] : XIV. konference : [Ostrava], 21.–23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důln ího měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důln ího měříctví, 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [8–9, 17–18], Streszcz., Summ. — Tekst pol.-ang. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-80-248-1654-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Archiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w BochniArchival mining maps in the Bochnia Salt Mine / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 71–74. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Archiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorachArchival mining maps – making the information system about the collections / Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK, Jacek SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 259–272. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania pogórniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem nowoczesnych technologii (omówienie doświadczeń polskich, czeskich i rosyjskich)[The studies on post-mining deformations of the surface of the area with the use of modern technologies (discussing Polish, Czech and Russian experiences)] / MACIASZEK Jadwiga, Novák Josef, Schenk Jan, Smirnov Siergiej P., SZEWCZYK Jacek, Wiereszczagin Siergiej G., Zemisew Władimir N. // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 2, s. 207–220. — Bibliogr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoResearch geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) / pod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.. — Bibliogr. s. 119–122, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-915710-3-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformations of surface and rock mass in salt mines of Southern Poland / J. SZEWCZYK, G. Kortas // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Długookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów zachodzących w górotworzeLong-term changes in the relief of the Wieliczka region caused by the processes taking place in the rock mass / Jacek SZEWCZYK // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 407–420. — Bibliogr. s. 419, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the „Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the “Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 2: Przegląd Solny = Salt Review t. 2, s. 221–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.2/geol.2012.38.2.221.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geodezyjne metody kontroli procesu otworowej eksploatacji siarki[Geodesic methods of control process of sulfur exploitation] / Jacek SZEWCZYK // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 420–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • GPS-based spatial survey networks for measurement of movements of land surface / J. MACIASZEK, J. SZEWCZYK // Surveying Australia ; ISSN 0157-1672. — 1998 vol. 20 no. 1, s. 16–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha[Historical mining fields in the region of Wałbrzych] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 273–291. — Bibliogr. 290–291, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)[Historical mining fields of hard coal in the region of Dąbrowa Górnicza based on the archive collections of mining maps of the town museum “Sztygarka”] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN: 978-83-87-267-88-9. — S. 143–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 61–62. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczychSalt Mine “Wieliczka” – 80 years of the observations of post-mining deformations / Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 79–82. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczychSalt Mine “Wieliczka” – 80 years of the observations of post-mining deformations / Jacek SZEWCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 251–272. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Wieliczka Salt Mine, geodetic surveys of deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Monitoring of large-area surface changes in Upper Silesia industrial area (GOP) with application of modern measurement technologies / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 461–473. — Bibliogr. s. 473, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nowoczesne technologie pomiarowe w miernictwie górniczym w Polsce – stan obecny i perspektywyModern measurement technologies in mine surveying in Poland – current state and perspectives / Jacek SZEWCZYK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 506–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Obraz deformacji terenu wywołanych wyciekiem W-IV-27 w Kopalini Soli „Wieliczka”[Depiction of terrain surface deformations caused by the W-IV-27 water inflow in The Wieliczka Salt Mine] / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Jacek SZEWCZYK // W: Naturalne zagrożenia w kopalniach soli : (materiały z IV. spotkania Stowarzyszenia) : Ślesin k. Konina, 16–18.10.1997 / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — Kraków : Wydawnictwo Własne PSGS, 1998. — S. 62–68. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Osnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarów GPS dla Zagłębia Węglowego Quang Ninh w WietnamieControl network with the application of GPS measurements for the Quang Ninh Mining Area in Vietnam / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Dang Nam Chinh, Nguyen Xuan Thuy // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 537–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, GPS, osnowa geodezyjna

  keywords: GPS, control network, geodetic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveyingPolsko-wietnamska współpraca naukowo-badawcza w zakresie geodezji i geodezji górniczej / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 16–18. — Tekst ang.-pol.. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soliRock mass movement in the surrounding of monument salt mines / pod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Grzegorz Kortas, Jacek SZEWCZYK, Tomasz TOBOŁA ; Polska Akademia Nauk. Instytut Mechaniki Górotworu. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 174, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–165, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-89174-47-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Silesian active geodetic network in supporting high precision positioning in region of intensive mining / P. BANASIK, W. GÓRAL, J. MACIASZEK, J. SZEWCZYK // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 524–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: