Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Stanisz, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7294-7784 połącz konto z ORCID

ResearcherID: T-7566-2017

Scopus: 57192371474

PBN: 5e709297878c28a0473989cb

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia osuwiska w Czernej, na podstawie wyników numerycznych analiz stateczności[Analysis of the probability of activate landslide in Czerna based on the numerical stability calculations] / Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Jakub CZURCZAK, Marta Kumorowska // W: O!SUWISKO [Dokument elektroniczny] : 2. ogólnopolska konferencja Osuwiskowa : 14–17-05-2019, Szczawnica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, [2019]. — Dysk Flash. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Characteristics of soil of “Józefka” deposit overlay, Kielce District / Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej MANECKI, Dawid Kozień, Edyta Waluś, Aleksandra BORECKA, Jacek STANISZ, Michał PĘKALA, Monika Kiecana // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 116–117. — Bibliogr. s. 117. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/QOunSk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.116

4
 • Czasoprzestrzenna analiza stanu osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa : [abstrakt][Space-time analysis of the landslide condition in Kłodne village, Limanowa municipality : abstract] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek STANISZ, Jerzy ZIĘTEK, Anna STRZĘPOWICZ, Witold Niewiem, Łukasz Motyl // W: GeoSym2016 : II ogólnopolskie sympozjum Geointerdyscyplinarnych metod badawczych : [Warszawa], 7–8 kwietnia 2016 / red. Anna Głowacka. — [Warszawa : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-932617-7-2. — S. 17. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czujniki do pomiaru ciśnienia porowego dla potrzeb rozpoznania położenia powierzchni poślizgu osuwiskaSensors for the measurement of pore pressure for the determination of the location of slip surface of landslides / Jacek STANISZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 77–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: osuwisko, ciśnienie porowe, czujniki pomiarowe

  keywords: landslide, pore water pressure, measurement sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Full-scale monitoring system of levees / Aleksandra BORECKA, Klaudia KORZEC, Jacek STANISZ // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: internal levee monitoring, surface levee monitoring, automatic measurement system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
 • Koncepcja i budowa prototypu LandSMS - systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi, na przykładzie osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa (woj. małopolskie)Conception and design of LandSMS prototype - early warning system for areas at risk of landslides by example of landslide in Klodne, commune Limanowa (Little Poland) / Janusz Mirek, Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: 6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — ISBN: 978-83-7863-771-4. — S. 90–91. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • LandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi : [abstrakt][LandSMS - a prototype threat a mass movement area : abstract] / Janusz Mirek, Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: II Warsztaty geologii inżynierskiej : 6–7 kwietnia 2017, Kraków : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 11. — J. Mirek - afiliacja: Instytut Geofizyki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Methods of assessing the condition of levees by measuring the pore pressure of water / Jacek STANISZ, Aleksandra BORECKA // W: FLOODrisk 2016 : 3rd European conference on Flood risk management : 18th–20th October 2016, Lyon, France : book of abstracts / eds. Michel Lang, Frans Klijn, Paul Samuels. — [France : s. n.], [2016]. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznychStatistical methods used for determining geotechnical parameters / Bartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 10/2, s. 657–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.. — 5. Ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce” : 15–17.10.2014, Lublin. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/27958/19661

 • keywords: geotechnical design, characteristic parameter, Bayesian update

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych : [abstrakt][Statistical methods used for determining geotechnical parameters] / Bartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ // W: 5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 17–18, 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości systemu Seismobile w badaniu podłoża drogi kołowej[Possibility of Seismobile system in road track test] / Pilecki Z., Czarny R., MATUŁA R., Harba P., Pilecka E., Krawiec K., Bernaś M., STANISZ J. // W: Seismobile : system geofizycznego badania podłoża szlaków komunikacyjnych / pod red. nauk. Zenona Pileckiego, Zbigniewa Isakowa i Anny Kubańskiej. — Katowice : [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bater Akumulatory], 2016. — ISBN: 978-83-62254-36-1. — S. 79–93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Numerical simulation of landslide stability in geological-engineering conditions of Carpathian foredeep : [abstract] / Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Stanisz_1.pdf [2018-07-05]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Numerical simulation of pore pressure changes in levee under flood conditions / Jacek STANISZ, Aleksandra BORECKA, Zenon Pilecki, Robert KACZMARCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 24 art. no. 03002, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-20. — AG 2017 : 3\textsuperscript{th} international conference on Applied Geophysics : Gniew, Poland, June 21–23, 2017. — tekst: https://goo.gl/hyi6Di

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172403002

18
 • Numeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów[Numerical analysis of the slope stability with reference to the parameters of the contact zone with the method of random sets for example of KWB Bełchatów] / Robert KACZMARCZYK, Zenon Pilecki, Jacek STANISZ, Krzysztof Krawiec // W: O!SUWISKO : ogólnopolska konferencja : 19–22 maja 2015, Wieliczka : materiały konferencyjne. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2015. — ISBN: 978-83-7863-478-2. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena wpływu zmienności parametrów materiałowych na wyniki numerycznych analiz stateczności zbocza w warunkach fliszu karpackiego[Assessment of the impact of variability mechanical and physical parameters on the results of numerical slope stability analyzes in Carpathian flysch conditions] / Jacek STANISZ, Jarosław Kos // W: GeoSym2018 : III ogólnopolskie sympozjum geointerdyscyplinarnych metod badawczych : Chęciny, 11–13 kwietnia 2018 r. / red. Anna Lejzerowicz. — [Chęciny : s. n.], [2018]. — ISBN: 978-83-945216-4-6. — S. 73. — Jacek Stanisz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: stateczność zbocza, analiza numeryczna osuwiska, studium parametryczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem : [abstrakt][Determination of the displacement vector on the landslide in Kłodne] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek STANISZ, Andrzej WRÓBEL, Robert KACZMARCZYK, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz // W: I ogólnopolskie sympozjum Geointerdyscyplinarnych metod badawczych : 4 kwietnia 2014 r., [Warszawa] / red. Anna Głowacka, Sebastian Kowalczyk. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pore pressure profiling in Siercza landslide colluvium in the Carpathian flysch using a Cone Penetration Test (CPTU) / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 no. 4, s. 839–848. — Bibliogr. s. 847–848. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-20. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26174/pdf

 • keywords: landslide, pore pressure, Carpathian flysch, slip surface, colluvium, inclinometer displacement, cone penetration test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1505

22
 • Pore pressure profiling in Siercza landslide colluvium in the Carpathian flysch using a CPTU / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Stanisz%20Pilecki.pdf [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 237-238. - Bibliogr. s. 238. — Z. Pilecki – afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Preliminary results of pore pressure profiling in the Carpathian flysch on landslide Tegoborze-Just : abstract / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki, Piotr KROKOSZYŃSKI, Robert KACZMARCZYK // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Stanisz_etal.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Profilowanie ciśnienia porowego w utworach koluwialnych osuwiska w Tęgoborzu-Juście[Profiling of pore water pressure in colluvium of landslide in Tęgoborze-Just] / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki // W: O!SUWISKO [Dokument elektroniczny] : 2. ogólnopolska konferencja Osuwiskowa : 14–17-05-2019, Szczawnica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, [2019]. — Dysk Flash. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — J. Stanisz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowychPrototype of early warning system for areas at risk of landslides LandSMS – results of tests on the landslide in Klodne in flysch Carpathians / Janusz Mirek, Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Paweł ĆWIĄKAŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 817–822. — Bibliogr. s. 822, Abstr.. — 6. WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20. 10 Rzeszów / pod red. Edyty Majer [et al.]. — tekst: https://goo.gl/rTmkYH

 • keywords: landslides monitoring, alert systems, risk of landslides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: