Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Snamina, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9694-2806 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7801490296

PBN: 5e709209878c28a04738ef6e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • A comparison of active and semi-active sliding mode controllers applied in vibration reduction systems / SNAMINA Jacek, ORKISZ Paweł // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2016 vol. 248, s. 93–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.. — ISBN: 978-3-03835-769-8 ; e-ISBN: 978-3-0357-0260-6. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-21. — 12th conference on Active noise and vibration control methods (MARDiH'2015), June 8–11, 2015, Kraków, Poland. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/SSP.248.93.pdf

 • keywords: vibration reduction system, sliding mode control, semiactive damper

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.248.93

2
 • Acoustic pattern of a vibrating beam with MR fluid in the magnetic field / Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA, Wiesław WSZOŁEK, Mateusz ROMASZKO // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 22–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Active vibroisolation system with magnetic springsSprężyna magnetyczna, jako element aktywnego układu wibroizolacji / Jacek SNAMINA, Andrzej PODSIADŁO, Piotr HABEL // W: Vibrations in physical systems 2010 : XXIV symposium, Będlewo (near Poznań), May 11–15, 2010 / eds. Czesław Cempel, Marian W. Dobry ; Poznań University of Technology. Mechanical Engineering and Management Faculty. Institute of Applied Mechanics, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — Poznań : Poznań University of Technology, 2010. — (Vibrations in Physical Systems = Drgania w Układach Fizycznych ; ISSN 0860-6897 ; vol. 24). — ISBN: 978-83-89333-35-3. — S. 361–366. — Bibliogr. s. 366, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Algorytm optymalnego wielomodalnego tłumienia drgań liny przy pomocy tłumika MR : [abstrakt]Optimal multimodal damping algorythm for the line with MR damper attached / Ł. Ścisło, J. SNAMINA // W: XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 = XVIII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-12-1. — S. 111–112. — Bibliogr. s. 111. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza częstotliwościowa układu wibroizolacji ze sprężyną magnetyczną[Frequency analysis of vibration isolation system with magnetic spring] / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // W: „Wpływ wibracji na otoczenie” : XII sympozjum : Janowice, 27–30 września 2010. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [39]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza częstotliwościowa układu wibroizolacji ze sprężyną magnetycznąFrequency analysis of vibration isolation system with magnetic spring / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 R. 108 z. 2 1–M, s. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza częstotliwościowa układu ze sprężyną magnetyczną przy wymuszeniu kinematycznym[Frequency analysis of a system with magnetic spring by kinematic excitation] / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // W: „Modelowanie w mechanice” : 50. sympozjon : 26 lutego – 2 marca 2011 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Ustroń : [PTMTS ; PAN ; PŚ], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza częstotliwościowa układu ze sprężyną magnetyczną przy wymuszeniu kinematycznymFrequency analysis of a system with magnetic spring by kinematic excitation / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2011 t. 10 nr 41, s. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza doświadczalna drgań belki z cieczą magnetoreologiczną w niejednorodnym polu magnetycznymVibration of a beam with magnetorheological fluid in non-homogenous magnetic field / Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2009 t. 6 nr 37, s. 241–247. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną[Vibration parameter analysis of sandwich cantilever beams with multiple MR fluid segments] / Mateusz ROMASZKO, Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologicznąVibration parameter analysis of sandwich cantilever beams with multiple MR fluid segments / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI, Mateusz ROMASZKO // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 247–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza rozpraszania energii drgań w aktywnych zawieszeniach pojazdu dla wybranych algorytmów sterowania[Analysis of the energy dissipation in vehicle suspensions for selected control algorithms] / Janusz KOWAL, Jacek SNAMINA, Tomasz WZOREK // W: „Wpływ wibracji na otoczenie” : XII sympozjum : Janowice, 27–30 września 2010. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza rozpraszania energii drgań w aktywnych zawieszeniach pojazdu dla wybranych algorytmów sterowaniaAnalysis of the energy dissipation in vehicle suspensions for selected control algorithms / Jacek SNAMINA, Janusz KOWAL, Tomasz WZOREK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 R. 108 z. 2 1–M, s. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza wytrzymałościowa tłumika z cieczą magnetroreologiczną działającą w trybie ściskania[Strength analysis of an MR damper in the squeeze mode] / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI // W: „Modelowanie w Mechanice” : 53. sympozjon : [22.02–26.02.2014], Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n], 2014. — S. 141–142. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza wytrzymałościowa wibroizolatora z cieczą MR działającą w trybie ściskaniaStrength analysis of an MR vibration isolator in squeeze mode / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2014 t. 20 nr 51, s. 87–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obliczenia MES, drgania, wibroizolator MR, zawieszenie silnika

  keywords: vibrations, FEM calculations, MR vibration isolator, engine mount

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analysis of an automotive vehicle engine mount based on a squeeze-mode magnetorheological damperAnaliza semiaktywnego zawieszenia silnika samochodowego z wibroizolatorami magnetoreologicznymi / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 13. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 2-M, s. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: drgania silników spalinowych, zawieszenie silnika spalinowego, charakterystyka tłumika MR

  keywords: control, MR damper, vibration, engine mount system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Application of piezoelectric dynamic force sensor for tool state assessment in manufacturing process / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA, Jarosław KONIECZNY, Jacek SNAMINA // W: ASME 2014 conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems (SMASIS2014) [Dokument elektroniczny] : September 8–10, 2014, Newport, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : ASME, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-7918-4615-5. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-0-7918-4615-5 oraz art. no.: V002T04A021

 • keywords: piezoelectric dynamic force transducer, tool state assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/SMASIS20147658

21
 • Assessment of parameters of laboratory model of telecommunication mastWyznaczanie parametrów konstrukcyjnych modelu laboratoryjnego masztu telekomunikacyjnego / Jacek SNAMINA, Paweł ORKISZ // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2011 vol. 30 no. 3, s. 170–175. — Bibliogr. s. 175, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2011-03/Mechanics_2011_03_09.pdf

 • słowa kluczowe: redukcja modelu, model fizycznie realizowalny, maszt telekomunikacyjny

  keywords: model reduction, physically executable model, telecommunication mast

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowych[Special study of the mechanical part of hoisting machines] / Jacek SNAMINA, Paweł ORKISZ, Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : X międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2014 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 30. — Toż W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja : 5–7 listopada 2014 : referaty / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowychSpecial study of the mechanical part of hoisting machines / Marian WÓJCIK, Jacek SNAMINA, Tomasz ROKITA, Paweł ORKISZ // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z  o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1. — S. 54–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie sygnału akustycznego towarzyszącego drganiom belki z cieczą MR w polu magnetycznym : [abstrakt]Investigation of an acoustic signal accompanying the vibration of a beam with MR fluid in the magnetic field / J. SNAMINA, B. SAPIŃSKI, W. WSZOŁEK, M. ROMASZKO // W: XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 = XVIII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-12-1. — S. 109–110. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Bilans mocy w układzie wibroizolacji ze sprężyną magnetycznąPower balance in a vibration reduction system with magnetic spring / Jacek SNAMINA, Piotr HABEL // W: XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna teorii mechanizmów, maszyn i układów mechatronicznych : Koszalin–Kołobrzeg, 19–22.09.2012 : materiały konferencyjne / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk afiliowany przy Międzynarodowej Federacji Teorii Maszyn i Mechanizmów IFToMM. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7365-287-3. — S. 58. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: