Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rońda, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2340-7236 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7006633031

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A technique for obtaining bioactive coatings on medical implants and bioactive coatings produced using this method / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROŃDA Jacek, Rajchel Bogusław. — Int.Cl.: A61L 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013112058 A1 ; Opubl. 2013-08-01. — Zgłosz. nr PCT/PL2013/000004 z dn. 2013-01-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2013112058A1.pdf

 • słowa kluczowe: bioaktywne powłoki

  keywords: biologically active coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza numeryczna naprężeń w cienkich diamentopodobnych powłokach węglowych DLC wykorzystanych w endoprotezach stawu biodrowegoNumerical analysis of stress in diamond-like carbon DLC coatings used in hip joint endoprosthesis / Jacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Edward WANTUCH, Bogusław Rajchel // IP Inżynieria Powierzchni ; ISSN 1426-1723. — 2012 nr 1, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stanu naprężenia w panewce endoprotezy stawu biodrowego z powłoką DLCAnalysis of stress in acetabular cup of hip joint endoprosthesis coated with diamond-like carbon DLC coatings / Jacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Paweł CYBUŁKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2012 R. 71 nr 7–8, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wrażliwości procesów tłoczenia dla różnych modeli tarciaStamping sensitivity analysis for various friction models / J. ROŃDA, M. D. Mhlongo, B. KOWALSKI // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Computer simulation of phase transformations in steels / Jacek ROŃDA // W: CMM 2005 [Dokument elektroniczny] : 16th international conference on Computer Methods in Mechanics : June 21–24, 2005, Częstochowa, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Częstochowa : Częstochowa University of Technology], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 83-921605-7-6. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dwuwiązkowa metoda IBAD w zastosowaniu do implantów medycznych[Dual beam IBAD method in application for the medical implants] / Jacek ROŃDA, Bogusław Rajchel, Wojciech RAJCHEL // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Eksperymentalne i numeryczne badanie kształtowania blach spawanych laserowo w projekcie badawczym „SIM-TWB”Experimental and numerical studies of tailor welded blank forming in the research project “SIM-TWB” / J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, J. ROŃDA // W: KomPlasTech 2008 : informatyka w technologii metali : materiały XV konferencji : Korbielów, 6–9 stycznia 2008 / eds. F. Grosman, M. Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2008. — ISBN: 978-83-60958-06-3. — S. 53–54. — Bibliogr. S. 54, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Endocardial lead wear – description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // W: The 12\textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in cardiac arrhythmias and device therapy : March 3–5, 2014, Tel-Aviv : program & abstracts. — [Tel-Aviv : s. n.], [2014]. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Endocardial silicone lead wear: description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads : preliminary reportPrzetarcie silikonowych elektrod endokawitarnych: opis zjawisk trybologicznych na podstawie badań mikroskopowych usuniętych elektrod : doniesienie wstępne / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // Kardiologia Polska = Polish Heart Journal ; ISSN 0022-9032. — 2014 t. 72 nr 10, s. 960–968. — Bibliogr. s. 966, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/KP.a2014.0108/7892

 • słowa kluczowe: elektrody endokawitarne, izolacja silikonowa, zużycie tribologiczne

  keywords: endocardial leads, tribological wear, silicone insulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5603/KP.a2014.0108

11
 • Energy sources in welding and plasma spraying : [abstract] / Jacek ROŃDA, Wojciech Rajchel // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Evizone – system bezpiecznej wymiany poufnych informacji w Internecie[Evizone – secure system for information transmission via Internet] / Jacek ROŃDA, Piotr Salata // W: TPD 2010 : Technologie Przetwarzania Danych : III krajowa konferencja naukowa : Poznań, 21–23 czerwca 2010 : materiały konferencyjne / pod red. Marcina Gorawskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. — ISBN: 978-83-204-3682-2. — S. 330–342. — Bibliogr. s. 342, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Identyfikacja parametrów cieplnych stanowiska spawalniczegoIdentification of thermal parameters of the industrial welding process / Danuta SZELIGA, Konrad PERZYŃSKI, Piotr MACIOŁ, Kamila MYCZKOWSKA, Jacek ROŃDA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 332–336. — Bibliogr. s. 336. — Dzień Hutnika 2011

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, identyfikacja, optymalizacja, Inconel, spawanie metodą TIG

  keywords: identification, finite element method, TIG welding, Inconel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Model of convective heat transfer in keyhole mode laser weldingModel konwekcyjnej wymiany ciepła dla spawania laserowego z wytworzeniem kanału parowego / Aleksander SIWEK, Jacek ROŃDA, Krzysztof BANAŚ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2011 vol. 11 no. 1, s. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modeling of Inconel 625 TIG welding processModelowanie spawania metodą TIG stopu Inconel 625 / Aleksander SIWEK, Jacek ROŃDA, Krzysztof BANAŚ, Paweł CYBUŁKA, Kazimierz MICHALIK, Przemysław PŁASZEWSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 181–187. — Bibliogr. s.186–187, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelling of Diamond-Like Carbon film by Double Beam Ion Beam Assisted Deposition / Jacek ROŃDA, Wojciech RAJCHEL // W: WCCM8 ; ECCOMAS 2008 : 8th World Congress on Computational Mechanics ; 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : Venice, Italy, 30 June – 4 July 2008 : programme / eds. B. A. Schrefler, U. Perego ; Department of Structural and Transport Engineering Faculty of Engineering, Università di Padova, Department of Structural Engineering Politecnico di Milano. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-84-96736-55-9. — S. 208 [informacja o wystąpieniu]. — Bibliogr. s. [1]. — Abstract na dołączonym CD-ROMie. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Numerical modelling of underwater welding and cutting / Jacek ROŃDA, Oskar Mahrenholtz // W: Encyclopedia of thermal stresses, Vol. 7: N-P / ed. Richard B. Hetnarski. — Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, cop. 2014. — ISBN: 978-94-007-2738-0. — S. 3425–3434. — Bibliogr. s. [3434]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-94-007-2739-7_988

20
21
 • Numeryczna analiza naprężeń w powłokach DLC w endoprotezach stawu biodrowego[Numerical analysis of stress in the diamond-like carbon DLC coatings on hip endoprosthesis] / Jacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Paweł CYBUŁKA // W: 2011TKI : Techniki Komputerowe w Inżynierii : XII konferencja naukowo-techniczna : Słok k. Bełchatowa, 18–21 października 2011 : streszczenia / red. nauk. Marian Klasztorny, Jerzy Małachowski, Wiesław Barnat. — [Warszawa] : Wojskowa Akademia Techniczna, [2011]. — S. 223–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Punkty orientacyjne w nawigacji chirurgicznej i ich wpływ na ustawienie elementów endoprotezy stawu biodrowegoSurgery navigation reference points and their importance for position of the hip joint endoprothesis elements / Jacek ROŃDA, Bogusław Frańczuk, Paweł WOJNAROWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2009 R. 82 nr 12, s. 998–1002. — Bibliogr. s. 1002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rule-based simplified procedure for modeling of stress relaxationUproszczona procedura modelowania relaksacji naprężeń oparta o system regułowy / Krzysztof REGULSKI, Danuta SZELIGA, Jacek ROŃDA, Andrzej Kuźniar, Rafał Puc // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2013 vol. 13 no. 2, s. 320–325. — Bibliogr. s. 324–325, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=448

 • keywords: knowledge base, decision support, welding, stress relief annealing, rule based systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sensitivity analysis of divergence of ion beam with respect to changes of shape of acceleration grid in Kaufman type ion sourcesAnaliza wrażliwości dywergencji wiązki jonowej na zmiany kształtu siatki przyspieszającej w źródłach jonów typu Kaufmana / Jacek ROŃDA, Dominik OSIŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2009 vol. 9 no. 1, s. 104–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2009 : 16\textsuperscript{th} conference : Computer methods in materials technology : Krynica-Zdrój, January 11–14, 2009 / eds. Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=214

 • keywords: ion source, extraction of ion beam from plasma source, ion beam divergence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Simulation of droplet motion in welding arcs as a case study of remeshingSymulacja ruchu kropli w łuku spawalniczym jako studium przypadku remeshingu / Paweł CYBUŁKA, Aleksander SIWEK, Jacek ROŃDA, Krzysztof BANAŚ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 381–386. — Bibliogr. s. 385, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: