Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Nalepa, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • A simulation investigation of differential algorithm for the ”blind correction” of dynamic error in measuring channels with periodic nonstationarity / Jerzy NABIELEC, Jacek NALEPA // W: IMEKO XVIII world congress and IV Brazilian congress of metrology [Dokument elektroniczny] : IMEKO world congress metrologia Brazil 2006 : metrology for a sustainable development : September 17–22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil / IMEKO. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rio de Janeiro, Brazil : LETRA CAPITAL Editora], [2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis cześc. wg obwoluty. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Authors”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji „w ciemno” błędu dynamicznego dla wybranego przypadku niestacjonarnych torów pomiarowychA simulation investigation of differential algorithm for the “blind correction” of dynamic error in particular case measuring channels with periodic nonstationarity / Jacek NALEPA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy autoidentyfikacji charakterystyk statycznych obu korygowanych torówSimulation investigation of the “blind” dynamic correction system with static characteristic auto-identification in both channels / Jacek NALEPA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 220–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • słowa kluczowe: błąd dynamiczny, korekcja 'w ciemno'

  keywords: dynamic error, blind correction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy niespełnieniu warunku jednakowych wzmocnień w obu torachSimulation investigation of the “blind” dynamic correction system with the condition of equal gain in both channels not being satisfied / Jacek NALEPA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd . spec. dodatkowe, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla dwuinercyjnego toru pomiarowegoSimulation of selected algorithm of the “blind” dynamical error correction for second order inertial measurement channel / Jacek NALEPA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XII [dwunastego] sympozjum : Krynica, 16–20 września 2002 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE AGH. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą “w ciemno” dla niestacjonarnych torów pomiarowych – ostatnie badaniaSimulation experiments of a selected correction algorithm of the dynamic error, using the “blind” method for nonstationary measurement channels – recent results / Jacek NALEPA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 = Measuring systems – modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN: 978-83-61528-12-8. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 125-126, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Baza testów kontrolnych w oprogramowaniu wspomagającym proces dydaktyczny w Laboratorium Metrologii[Testing questions for didactic software in Metrology Laboratory] / Andrzej ZATORSKI, Jacek NALEPA // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9. 09. 2004 : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. — [Zielona Góra : druk: LUMEL S. A.], 2004. — S. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Comparison of the simulating methods for determining the measuring system dynamic errors with A/D conversion / Wacław GAWĘDZKI, Jacek NALEPA // W: 8th International symposium on New measurement and calibration methods of electrical quantities and instruments : Budapest, Hungary, September 16–17, 1996 : proceedings / eds. T. Dobrowiecki, I. Zoltán ; IMEKO – International Measurement Confederation, IMEKO TC-4 Technical Comittee on Measurement of Electrical Quantities. — Budapest : Technical University. Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 1996. — ISBN10: 963 420 491 0. — S. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Correction of dynamic error by the “blind” method : a differential algorithm simulation study / Jacek NALEPA // W: AMS'04 : 10\textsuperscript{th} IMEKO TC7 international symposium on Advances of Measurement Science : June 30–July 2, 2004, Saint-Petersburg, Russia : proceedings, Vol. 1 / ed. Sergey V. Muravyov ; International Measurement Confederation IMEKO, Technical Committee on Measurement Science – TC 7. — [Tomsk : Plutechnic University], [2004]. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dydaktyka Katedry Metrologii AGH w nowych programach studiów dwustopniowych na kierunku ElektrotechnikaMetrology courses in under and postgraduate studies in Electrical Engineering in EAIiE Faculty of AGH UST / Jacek NALEPA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 221–222. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korekcja błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne przy nieznajomości modelu toru pomiarowegoThe 'blind' dynamic error correction method – simulation study without knowing the measurement channel model / Jacek NALEPA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum zorganizowane w ramach obchodów 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — ISBN10: 8391862445. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Korekcja błędu dynamicznego pomiaru metodą „w ciemno” – badania symulacyjne obiektu pierwszego rzędu[Dynamic error correction for “blind” method of measurement – simulation investigations of the first order object] / Jerzy NABIELEC, Jacek NALEPA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2002 nr 5/6, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — VI konferencja automatyków : Rytro 2002 : jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki / Zakład Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej. — Warszawa : Agencja Wydawnicza SIMP, 2002. — Zeszyt poświęcony działalności naukowej Zakładu Metrologii AGH – Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Korekcja dynamiczna metodą równoważności pomiaru dwoma równoległymi toramiDynamic error correction method by equivalence measurement with two parallel channels / Jacek NALEPA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 207. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — 2003 z. 25, s. 215–224. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.. — Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych = Methods and technics of signal processing in physical measurements : materiały XI międzynarodowego seminarium metrologów : Rzeszów 17–20.09.2003. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Master-degree specialization in Computer Engineering in Electrical Systems, carried in English at the AGH-UST / CIEŚLA Antoni, HANZELKA Zbigniew, NALEPA Jacek, ORZECHOWSKI Tadeusz, RUSEK Jan // W: ICEE'2005 : International Conference on Engineering Education “Global education interlink” : proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE'2005 : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings, Vol. 2 / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. — S. 459–464. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelling and simulation of A/D converters operating in measurement systems / Jacek NALEPA // W: MOSIS'99 : Modelling and Simulation of System : 33rd spring international conference : April 27–29, 1999 Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic : proceedings, Vol. 1 / Department of Computer Science of FEEI VŠB – TU Ostrava ; Department of Computer Science of FEECS VUT Brno. — Ostrava : MARQ, 1999. — ISBN10: 80-85988-32-1. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelling and simulation of measuring systems using the simulink specialised toolbox / J. NALEPA // W: IMEKO 2000 [International Measurement Confederation] : XVI IMEKO world congress : Sept. 25–28, 2000 Vienna : proceedings. Vol. 5, Top. 7 : Measurement science ; Top. 8 : Traceability in metrology ; Top. 11 : Metrological infrastructur / eds. A. Afjehi-Sadat, M. N. Durakbasa, P. H. Osanna. — Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie i symulacja procesów i urządzeń pomiarowych jako element nauczania metrologiiModelling and simulation of measuring processes and systems as a part of metrological education / Jacek NALEPA // W: XXXI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Białystok, 7–10 września 1999 r. / [red. Arkadiusz Łukjaniuk] ; Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. — Białystok : PB, 1999. — ISBN10: 83-86272-98-8. — S. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów i urządzeń pomiarowych w dydaktyce metrologiiModelling and computer simulation of measuring instruments and processes in metrology education / Jacek NALEPA // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 261–265. — Bibliogr. s. 265, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena skuteczności korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne toru inercyjnego pierwszego rzęduEffectiveness evaluation of the “blind” dynamical error correction – simulation of inertial first order measurement channel / Jacek NALEPA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XI [jedenastego] sympozjum : Krynica, 17–21 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2001. — ISBN10: 8390829592. — S. 167–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena skuteczności trzech algorytmów korekcji dynamicznej pomiaru metodą „w ciemno” dla obiektu pierwszego rzędu - badania symulacyjne[Evaluation of the effectiveness of three algorithms for dynamic correction of the measurement by the „blind method” for the first-order object - simulation tests] / Jerzy NABIELEC, Jacek NALEPA // W: KKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały kongresu, T. 1 / red. Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp z o. o., 2001. — ISBN10: 83-88442-16-3 . — S. 247–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz.

 • słowa kluczowe: błąd dynamiczny, korekcja, układy pomiarowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Oprogramowanie wspomagające laboratorium „Podstaw Metrologii”Computer software for the “Basics of Metrology” students' laboratory / Jacek NALEPA // W: XXXII [Trzydziesta druga] Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : MKM'2000 : Rzeszów–Jawor, 11–15 września 2000 r., T. 1 / red. Roman Tabisz z zespołem: Barbara Wilk, Włodzimierz Stec, Anna Szlachta ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Elektryczny. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000. — Na okł. także: 50 lat 1951–2001 Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. — S. 117–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Podsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma toramiDynamic error correction by equivalence method of the measurement with two channels – summary of simulation experiments / Jacek NALEPA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 8, s. 887–889. — Bibliogr. s. 889, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma toramiDynamic error correction method by equivalence measurement with two channels – summary of simulation experiments / Jacek NALEPA // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 96–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Streszcz., Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Próba oceny wybranych postaci kryterium błędu dynamicznego przy małej wartości tego błęduA trial of assessment of selected criteria of dynamic error in cases of small value of error / Jacek NALEPA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 279–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przedmioty metrologiczne w programach dwustopniowych studiów na kierunku Elektrotechnika na Wydziale EAIiE AGHMetrology courses for under and postgraduate studies in Electrical Engineering at the Faculty of EAIiE of AGH UST / Jacek NALEPA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 vol. 54 nr 12, s. 892–894. — Bibliogr. s. 894, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: