Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Motyka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55935165300

PBN: 900455

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 134, z ogólnej liczby 144 publikacji Autora


1
2
3
 • Azotany w wodach jurajskiego piętra wodonośnego w rejonie OlkuszaNitrate in groundwater of the Jurassic aquifer in Olkusz region (southern Poland) / Anna ŻUREK, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 109–134. — Bibliogr. s. 131–134, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–RymanówIsotope investigations of mineral waters in the Iwonicz–Rymanów area (East Carpathians, Poland) / Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Jacek RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody lecznicze, szczawy chlorkowe, skład izotopowy, tryt, rejon Iwonicza, rejon Rymanowa

  keywords: tritium, mineral water, therapeutic water, isotopic composition, Iwonicz region, Rymanów region, carbonated chloride water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania porowatości głowy kości udowej człowieka jako wskaźnik osteoporozyInvestigation of porosity of human femur head as indicator of osteoporosis / Maciej PAWLIKOWSKI, Agnieszka BIENIEK, Jacek MOTYKA, Kamil JUŚKO, Tadeusz Niedźwiedzki // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–32]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [31–32], Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biomineralogia, osteoporoza, porowatość kości

  keywords: osteoporosis, biomineralogy, bone porosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Baza danych składu chemicznego wód Beskidów Morawsko-ŚląskichThe database Beskid Morawsko-Śląski / Konrad Sikora, Lubomir ZAWIERUCHA, Jacek MOTYKA, Józef Myrczek // Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; ISSN 1644-0285 ; nr 19. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska. Konferencje ; ISSN 1644-0269. — 2005 nr 6, s. 231–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Abstr.. — Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska : materiały z XII konferencji : [Bielsko-Biała 2005] / pod red. Henryka Kaszy ; ATH w Bielsku-Białej. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo ATH, 2005. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cavern porosity in the triassic carbonate rocks of the Cracow-Silesian monocline (South Poland) / Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Comptes rendus du colloque international de karstologie a Luxembourg : publications du service géologique du Luxembourg : 25–26 AOÛT 1992, Vol. XXVII / éd. R. Maquil, F. Massen ; Grand-duché de Luxembourg. Ministère des Travaux Publics. Administration des Ponts et Chaussées. — Luxembourg : Service Géologique du Luxembourg, 1994. — Opis wg okł.. — ISBN10: 2-919994-01-8. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr., Rés., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej SołyPhysico-chemical characteristics of water and the ionic composition of the upper Soła / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA, Bartłomiej Byrski // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 iss. 1, s. 38–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: antropopresja, Soła, cechy fizykochemiczne wody

  keywords: anthropopressure, physicochemical properties of water, Soła

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04

9
10
 • Charakterystyka jakości wód ze źródeł triasowych w rejonie chrzanowskimQuality of the waters from Triassic springs in the Chrzanow region / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnychHydrogeological properties of Upper Jurrasic limestones pore space of the Cracow Upland in light of laboratory investigations / Jacek Różkowski, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Adam Polonius // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; ISSN 0208-6336. Kras i Speleologia ; ISSN 0137-5482. — 2005 t. 11, s. 221–227. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Summ., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w kopalni soli „Kłodawa”The characteristic and origin of the 55/750 leakage in the ”Kłodawa” salt mine / Kajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 16. — Tekst pol.-ang.. — Referat opublikowany w formie artykułu w Przeglądzie Solnym

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, zagrożenie wodne, geneza zjawiska wodnego

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w Kopalni Soli „Kłodawa”The characteristic and origin of the 55/750 leakage in the "Kłodawa" Salt Mine / Kajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2018 t. 14, s. 21–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — K. d'Obyrn, J. Motyka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, zagrożenie wodne, geneza zjawiska wodnego

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Chemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians) / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2501. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Chemical composition of the extremely alkaline water within “Górka” pit lake (Chrzanow region, South Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Mine water and the environment : proceedings of the 10th IMWA congress 2008 : 2–5 June, 2008, Karlovy Vary, Czech Republic / eds. Nada Rapantova, Zbynek Hrkal ; IMWA. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology, cop. 2008. — ISBN: 978-80-248-1767-5. — S. 559–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Chemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-20. — tekst: https://goo.gl/vqb1wB

 • keywords: water chemistry, Zn-Pb ore mining, inflows, "Franciszek" dipheading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jsm.2017.11.002

18
 • Chemistry, utilization and protection of carbonated waters of the Poprad valley (the Polish Carpathians) / RAJCHEL Lucyna, Józefko I., MOTYKA J., RAJCHEL Jacek M. // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence–Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 2 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. 865, Poster 187-32. — Toż W: Chemistry, utilization and protection of carbonated waters of the Poprad valley (the Polish Carpathians) / RAJCHEL Lucyna, Józefko I., MOTYKA J., RAJCHEL Jacek M. // W: ITALIA 2004 [Dokument elektroniczny] : 32nd IGC International Geological Congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [S. l. : s. n., 2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — S. 865, Poster 187-32. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych[Chemistry of groundwater in the vicinity of the Main Market Square in Krakow in the light of new data] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 311–330. — Bibliogr. s. 329–330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]Groundwater chemistry in Old Cracow – new data : [abstract] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Chemizm wód w strefie kontaktu tektonicznego perm-trias w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom kopalni „Olkusz-Pomorzany”Water chemistry in the permian-triassic tectonic contact zone in the Olkusz-Podpoziom deposit of the „Olkusz-Pomorzany” mine / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil Juśko, Tomasz Wójcik // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2019 nr 475 z. XVI Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia Zn-Pb, chemizm wycieków, kontakt tektoniczny

  keywords: Zn-Pb mine, inflows chemistry, tectonic contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/bpig.20

22
 • Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park NarodowyChemical properties of springwater in the Marków Potok catchment, Babiogórski National Park / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 10/2, s. 912–918. — Bibliogr. s. 918, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: water chemistry, springs, Babiogórski National Park, catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chloride waters of the Polish Carpathians : [abstract] / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2500. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Concentration of selected ions in water percolating through Jurassic carboniferrous formation / J. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI // W: Evolution of Karst : from Prekarst to Cessation : proceedings of the symposium : Postojna 17\textsuperscript{th} to 21\textsuperscript{st} September 2002 / ed. Franci Gabrovšek. — Postojna ; Ljubljana : [s. n.], 2002. — (Carsologica ; ISSN 1854-2964). — ISBN10: 961-6358-63-4. — S. 383–386. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Construction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland / Kamil Juśko, Jacek MOTYKA, Kajetan D’OBYRN, Zbigniew Adamczyk // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2018 vol. 24 no. 3, s. 237–244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 243–244, Abstr.. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/logos-2018-0024.pdf

 • keywords: dewatering, hydrogeology, Zn-Pb mine, model structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/logos-2018-0024