Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Matyszkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1812-9967 orcid iD

ResearcherID: P-9591-2018

Scopus: 6506307407

PBN: 5e709207878c28a04738ed56

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 89, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
 • Achievements of scientific-research cooperations between AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, and Vietnam Academy of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam, in the field of geosciences in the period 1990–2014 / Nguyen van Giang, Tadeusz SŁOMKA, Jadwiga JARZYNA, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jan GOLONKA, Jerzy ZIĘTEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 11–15. — Tekst ang.-wietn.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aleksandra Kostecka (1933-1998) / Ksenia MOCHNACKA, Jacek MATYSZKIEWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2000 vol. 70 no. 1, s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa geologiczna zrębów Krzemionek[Geology of Krzemionki horst] / Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Historia i zabytki Podgórza – Krzemionki : III [trzecia] sesja popularno-naukowa : Kraków, 20 września, 2002 r. / Rada Dzielnicy XIII miasta Krakowa ; Dom Kultury „Podgórze” ; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. — Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów - Dom Kultury "Podgórze", 2002. — S. 5–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka krajobrazu geologicznego wybranych wyrobisk nieczynnych[Characteristic of geological landscape of abandoned quarries] / J. MATYSZKIEWICZ, E. Pietrzyk-Sokulska, B. Skrzypczak // W: Tereny pogórnicze szansą rozwoju obszarów ich występowania : studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Badań Strategicznych. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008 + CD-ROM zawierający fotografie i załączniki. — ISBN: 978-83-60195-56-7. — S. 26–57. — Bibliogr. [dla całej książki] s. 175–184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Correlation of the Upper Jurassic-Cretaceous epicontinental sediments in southern Poland and south western Ukraine based on thin sectionsPorównanie górnojurajsko-kredowych utworów epikontynentalnych południowej Polski i południowo-zachodniej Ukrainy na podstawie analizy płytek cienkich / Barbara Olszewska, Jacek MATYSZKIEWICZ, Katarzyna KRÓL, Marcin KRAJEWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 nr 453, s. 29–80. — Bibliogr. s. 43–45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crescentiella, a new name for “Tubiphytes” morronensis CRESCENTI, 1969: an enigmatic Jurassic-Cretaceous microfossil / Baba Senowbari-Daryan, Ioan I. Bucur, Felix Schlagintweit, Emanoil Sǎsǎran, Jacek MATYSZKIEWICZ // Geologia Croatica ; ISSN 1330-030X. — 2008 vol. 61 nos. 2–3, s. 185–214. — Bibliogr. s. 210–214, Abstr.. — tekst: http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/GC.2008.17/34

 • keywords: foraminifera, Jurassic, Cretaceous, cyanobacteria, Crescentiella, systematics, Labes, Tubiphytes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • {\em Crescentina}, a new generic name for “Tubiphytes” morronensis CRESCENTI, 1969 / Baba Senowbari-Daryan, Ioan I. Bucur, Felix Schlagintweit, Emanoil Sǎsǎran, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: 9th international symposium on Fossil algae : Zagreb, Croatia 2007 : field trip guidebook and abstracts / eds. Tonći Grgasović, Igor Vlahović ; Hrvatski geološki institut = Croatian Geological Survey. — Zagreb : HGI, 2007. — S. 251–252. — Bibliogr. s. 251–252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy kompresja osadów cenomańskich powoduje artezyjskie wypływy wód siarczkowych?Is the compression of the Cenomanian sediments causes artesian outflows sulfide water? / Jacek MATYSZKIEWICZ, Robert KACZMARCZYK, Alicja KOCHMAN // W: Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Lisika. — Kielce : Wydawnictwo XYZ, 2010. — ISBN: 978-83-930668-1-0. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Development of the Upper Jurassic carbonate platform / Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Karst and Cryokarst : 25\textsuperscript{th} Speleological School ; 8\textsuperscript{th} GLACKIPR Symposium : Sosnowiec–Wrocław, Poland, March 19–26, 2007 : guidebook & abstracts / eds. Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc. — Sosnowiec : Department of Geomorphology, University of Silesia ; Wrocław : Department of Paleozoology, Zoological Institute, University of Wrocław, 2007. — ISBN: 978-83-87431-84-6. — S. 27–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics / Jacek MATYSZKIEWICZ, Alicja KOCHMAN, Grzegorz RZEPA, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Marcin KRAJEWSKI, Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2015 vol. 65 no. 2, s. 181–203. — Bibliogr. s. 199–203, Abstr.

 • keywords: Upper Jurassic limestones, Kraków-Częstochowa Upland, epigenetic silicification, tectonic deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agp-2015-0007

14
 • Epigenetic silicification of Upper Oxfordian limestones in the Sokole Góry (Kraków-Częstochowa Upland) / Jacek MATYSZKIEWICZ // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ewolucja późnojurajskiej platformy węglanowej na podstawie badań egzotyków z utworów paleocenu warstw jarmuckich (pieniński pas skałkowy, jednostka Grajcarka)[Late Jurassic evolution of carbonate platform on base of exotic investigations (Jarmuta Formation, Paleocene, Pieniny Klippen Belt, Grajcarek Unit) / Jacek MATYSZKIEWICZ, Barbara Olszewska, Michał KROBICKI, Jan GOLONKA // W: Egzotyki karpackie : znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych : ogólnopolskie seminarium : Kraków, 13 grudnia 2004 / red. Michał Krobicki. — Kraków : Akademia Góniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [2004]. — S. 33–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Facies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland) / Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Katarzyna KRÓL, Barbara Olszewska // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2011 vol. 81 no. 3, s. 269–290, [1]k.. — Bibliogr. s. 287–290, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_3_269_290.pdf

 • keywords: Upper Jurassic, Lower Cretaceous, southern Poland, microfacies, facies, dolomitization, Carpathian Foredeep basement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Generation and migration in the Zechstein Main Dolomite carbonates in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Marcin KRAJEWSKI, Katarzyna KRÓL, Maciej J. KOTARBA, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: IMOG : the 24\textsuperscript{th} International Meeting on Organic Geochemistry : Bremen, Germany 6\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} September 2009 : book of abstracts / European Association of Organic Geochemists. — Bremen : University of Bremen - MARUM, 2009. — S. 437. — Bibliogr. s. 437

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle badań magnetycznychGenesis and facial architecture of the Upper Jurassic carbonate buildups on the Kraków-Wieluń Upland in relation to the magnetic data / Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Joanna JĘDRYS // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 7–8, s. 294–298. — Bibliogr. s. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland / GOLONKA Jan, KROBICKI Michał, MATYSZKIEWICZ Jacek, Olszewska Barbara, Ślączka Andrzej, SŁOMKA Tadeusz // Slovak Geological Magazine ; ISSN 1335-096X. — 2005 vol. 11 no. 1, s. 5–16. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • \emph {Girvanella} limestones and the occurrence of \emph {Girvanella minuta} Wethered in the Upper Jurassic-Early Cretaceous of the Carpathian foreland / Jan Golonka, Jacek MATYSZKIEWICZ, Aleksandra Wilczyńska // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2003 vol. 35 no. 1, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — XVIIth [Seventeenth] congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1–4, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Góra Zborów – tektonika uskokowa kompleksu biohermalnego[Góra Zborów – faults tectonics of the biohermal complex] / Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Od Złotego Potoku do Ojcowa : szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. : przewodnik sesji terenowych odbywanych w ramach konferencji: Ogólnopolskie znaczenie dla polskiej nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : Złoty Potok – Ojców, 16–19 czerwca 2004 r. oraz Ogólnopolskiego zlotu krajoznawców : Olkusz, 8–11 lipca 2004 r. w ramach obchodów 150. rocznicy „wyprawy naturalistów” do Złotego Potoku i Ojcowa / pod red. Józefa Partyki i Andrzeja Tyca ; aut. przewodnika Marek Broda [et al.] ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : Oddział PTTK w Ojcowie : Ojcowski Park Narodowy, 2004. — ISBN10: 8391974626. — S. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Górnojurajski kompleks Skał Zegarowych koło Smolenia[Upper Jurassic complex of the Zegarowe Rocks in the Smoleń area] / Jacek MATYSZKIEWICZ, Marcin KRAJEWSKI, Andrzej Tyc // W: Od Złotego Potoku do Ojcowa : szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. : przewodnik sesji terenowych odbywanych w ramach konferencji: Ogólnopolskie znaczenie dla polskiej nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : Złoty Potok – Ojców, 16–19 czerwca 2004 r. oraz Ogólnopolskiego zlotu krajoznawców : Olkusz, 8–11 lipca 2004 r. w ramach obchodów 150. rocznicy „wyprawy naturalistów” do Złotego Potoku i Ojcowa / pod red. Józefa Partyki i Andrzeja Tyca ; aut. przewodnika Marek Broda [et al.] ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : Oddział PTTK w Ojcowie : Ojcowski Park Narodowy, 2004. — ISBN10: 8391974626. — S. 124–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Górnojurajskie budowle węglanowe rejonu OgrodzieńcaUpper Jurassic carbonate buildups from the Ogrodzieniec area / Jacek MATYSZKIEWICZ, Anna Gadomska, Elżbieta Porębska // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 219–241. — Bibliogr. s. 236–240, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: