Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Madura, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: DEG-6207-2022

Scopus: 57209834808

PBN: 602e58879543c7410626f14d

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Analiza dokładności wymiarowej rur wyciskanych ze stopów EN AW-7021 i EN AW-7075 przez matryce komorowe z wykorzystaniem MES i skanowania optycznego 3D[Analysis of dimensional accuracy of tubes extruded from 7021 and 7075 alloys through porthole dies] / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jacek MADURA, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Henryk Jurczak // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Audyt technologiczny i optymalizacja technologii wyciskania cienkościennych kształtowników aluminiowych ze stopu EN AW-6063 przeznaczonych na elewacyjne systemy lameloweTechnological audit and optimization of the extrusion technology of thin-walled extrudates of AA6063 intended for facade lamella systems / Jacek MADURA, Sandra PUCHLERSKA, Paweł GROMEK, Piotr NOGA, Dariusz LEŚNIAK, Henryk Jurczak // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 98–99. — Tekst pol.-ang.. — J. Madura, S. Puchlerska, P. Gromek, P. Noga, D. Leśniak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Autorskie urządzenie prototypowe do dynamicznego prostowania kształtowników wyciskanych z wysoko-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)[Authoral prototype device for dynamic straithening of extrudates from high-strength AlMgSi(Cu) alloys] / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jacek MADURA, Tomasz Latos // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania geometrii matryc komorowych do wyciskania rur ze stopów AlZnMg z wykorzystaniem optycznego skanowania 3D[Research on porthole dies geometry for extrusion of tubes from AlZnMg alloys by using 3D optical scanning] / Dariusz LEŚNIAK, Jacek MADURA, Krzysztof ŻABA, Sandra PUCHLERSKA, Maciej BALCERZAK, Henryk Jurczak // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania jakości powierzchni i dokładności wymiarowej profili wyciskanych ze stopów aluminium przy użyciu matryc o różnym stopniu zużyciaExamination of surface quality and dimensional accuracy of profiles extruded from aluminium alloys by using dies of various wear degree / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Józef ZASADZIŃSKI, Krzysztof ŻABA, Jacek MADURA, Sandra PUCHLERSKA, Henryk Jurczak // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 57–60. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, J. Zasadziński, K. Żaba, J. Madura, S. Puchlerska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mikrostruktury stopów AlMgSi(Cu) po różnych wariantach homogenizacjiMicrostructure investigations of AlMgSi(Cu) alloys after different homogenisation variants / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Antoni WOŹNICKI, Grzegorz WŁOCH, Jacek MADURA, Dariusz LEŚNIAK, Bartłomiej Płonka // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 23–25. — Tekst pol.-ang.. — B. Leszczyńska-Madej, A. Woźnicki, G. Włoch, J. Madura, D. Leśniak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania własności mechanicznych profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) po obróbce cieplno-plastycznejResearch on mechanical properties of profiles extruded from AlMgSi(Cu) alloys after thermo-plastic treatment / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Krzysztof ZABOROWSKI, Marek BOGUSZ, Patrycja Wróblewska, Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 59–61. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Zasadziński, W. Libura, K. Żaba, M. Balcerzak, T. Latos, J. Madura, K. Zaborowski, M. Bogusz, P. Wróblewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Electron backscatter diffraction (EBSD) as a tool for analysis of metal flow in aluminum extrusion / Pires Michael V., MADURA Jacek, Misiołek Wojciech Z., LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, Jurczak Henryk // W: ESAFORM 2023 : 26\textsuperscript{th} international ESAFORM conference on Material Forming : 19–21 April 2023, Kraków, Poland / eds. Łukasz Madej, Mateusz Sitko, Konrad Perzyński. — Millersville : Materials Research Forum LLC, cop. 2023. — (Materials Research Proceedings ; ISSN 2474-3941 ; vol. 28). — ISBN: 978-1-64490-246-2 ; e-ISBN: 978-1-64490-247-9. — S. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr.. — Dostęp również online: {https://d21zja6o12zyp0.cloudfront.net/9781644902479.pdf} [2023-04-24]

 • keywords: EBSD technique, aluminium extrusion, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21741/9781644902479-48

9
10
11
12
 • Homogenization of billets for extrusion with solution heat treatment on the press – parameters design based on differential scanning calorimetry / Grzegorz WŁOCH, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Dariusz LEŚNIAK, Jacek MADURA, Antoni Woźnicki // W: AMT'2023 : Advanced Materials and Technologies : June 18th – 21st 2023, Wisła, Poland : book of abstracts / eds. Adam Skowronek, Aleksandra Kozłowska. — Katowice - Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2023. — ISBN: 978-83-63605-57-5. — S. 111

 • keywords: DSC, Al-Zn-Mg-Cu alloys, Al-Mg-Si-Cu alloys, extrusion billets homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Matryca mostkowo-komorowa do wyciskania metali i stopów[Porthole die for extrusion of metals and alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, MADURA Jacek. — Int.Cl.: B21C 25/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 434814 A1 ; Opubl. 2022-01-31. — Zgłosz. nr P.434814 z dn. 2020-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 5, s. 9-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL434814A1.pdf

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, wyciskanie, matryca komorowa, żywotność matrycy

  keywords: aluminium alloys, extrusion, porthole die, die service life

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Matryca mostkowo-komorowa do wyciskania metali i stopów[Porthole die for extrusion of metals and alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, MADURA Jacek. — Int.Cl.: B21C 25/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 434815 A1 ; Opubl. 2022-01-31. — Zgłosz. nr P.434815 z dn. 2020-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 5, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL434815A1.pdf

 • słowa kluczowe: zgrzewanie, stopy aluminium, wyciskanie, matryca komorowa, wypusty profilujące

  keywords: aluminium alloys, extrusion, porthole die, extrusion welding, protrusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Matryca mostkowo-komorowa do wyciskania metali i stopów[Porthole die for extrusion of metals and alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Jacek MADURA. — Int.Cl.: B21C 25/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 240946 B1 ; Udziel. 2022-04-15 ; Opubl. 2022-07-04. — Zgłosz. nr P.434814 z dn. 2020-07-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL240946B1.pdf

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, wyciskanie, matryca komorowa, żywotność matrycy

  keywords: aluminium alloys, extrusion, porthole die, die service life

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Matryca mostkowo-komorowa do wyciskania metali i stopów[Porthole die for extrusion of metals and alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Jacek MADURA. — Int.Cl.: B21C 25/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 241222 B1 ; Udziel. 2022-06-08 ; Opubl. 2022-08-22. — Zgłosz. nr P.434815 z dn. 2020-07-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL241222B1.pdf

 • słowa kluczowe: zgrzewanie, stopy aluminium, wyciskanie, matryca komorowa, wypusty profilujące

  keywords: aluminium alloys, extrusion, porthole die, extrusion welding, protrusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Minimalizacja pasów termicznych na powierzchni profili wyciskanych ze stopu EN AW-6060[Minimalization of streaking lines on surface of extrudates from 6060 alloy] / Dariusz LEŚNIAK, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Paweł PAŁKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Henryk Jurczak // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelling of extrusion welding conditions for EN AW-7020 aluminium alloy / Dariusz LEŚNIAK, Paweł GROMEK, Jacek MADURA, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: ESAFORM 2019 : proceedings of the 22nd international ESAFORM conference on Material forming : Vitoria-Gasteiz, Spain, 8–10 May 2019 / eds. Lander Galdos, [et al.]. — [USA] : AIP Publishing, 2019. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2113). — ISBN: 978-0-7354-1847-9. — S. 050027-1–050027-7. — Bibliogr. s. 050027-7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-02

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5112591

20
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne matryc mostkowo-komorowych do wyciskania stopów AlZnMg i AlZnMg(Cu)New design solutions for bridge-chamber dies for extruding AlZnMg and AlZnMg (Cu) alloys / Dariusz LEŚNIAK, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Henryk Jurczak, Tadeusz Darul // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 9–10. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: stopy aluminium serii 7xxx, tolerancje wymiarowe, wyciskanie zgrzewające, matryce komorowe, obliczenia numeryczne MES, wydajność produkcji

  keywords: extrusion welding, porthole dies, FEM numerical calculations, geometrical tolerances, production rate, aluminium alloys of 7xxx series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Henryk Jurczak // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 29. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, A. Woźnicki, A. Wassermann, M. Dziki, K. Zabrowski, J. Madura, J. Zasadziński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, stop 6060, wyciskanie, jakość powierzchni, tolerancje wymiarowe, konstrukcja matrycy

  keywords: extrusion, mechanical properties, 6060 alloy, surface quality, dimensional tolerances, die geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.2

23
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego dla stopów EN AW-7021 i EN AW-7075 na podstawie badań zgrzewalności i MES[Estimation of ability to extrusion welding for 7021 and 7075 aluminium alloys based on weldability tests and FEM] / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego stopów AlMgSi(Cu) przy użyciu autorskiego urządzenia laboratoryjnegoAssessment of susceptibility to extrusion welding of AlMgSi(Cu) alloys using a proprietary laboratory device / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Dariusz LEŚNIAK // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 13–14. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego stopów $AlZnMg$ na bazie testów zgrzewalności i obliczeń MESEvaluation of ability to extrusion welding of the $AlZnMg$ alloys based on weldability testing and FEM calculations / Jan KOŚCIELNIAK, Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Grzegorz WŁOCH, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Antoni Woźnicki // W: PLASTMET'2021 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XII konferencja naukowa : 23-26 listopada 2021, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, 2021. — ISBN: 978-83-7934-535-9. — S. 144-145. — Tekst pol.-ang.. — J. Kościelniak, D. Leśniak, B. Leszczyńska-Madej, G. Włoch, K. Zaborowski, J. Madura - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; A. Woźnicki - afiliacja: Aptiv Services Poland S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: