Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Gądecki, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1954-9605 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55836182600

PBN: 5e70920b878c28a04738f05f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • A paradise behind gates and walls : gated communities in Eastern Europe and the promise of happiness / Jacek GĄDECKI, Christian Smigiel // W: Urban planning and the pursuit of happiness : European variations on a universal theme (18\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} centuries) / eds. Arnold Bartetzky, Marc Schalenberg ; with the ass.: Louis Bromby, Christian Dietz. — [Berlin : JOVIS Verlag], [2009]. — ISBN: 9783868590203 ; ISBN10: 386859020X. — S. 199–217. — Bibliogr. s. 216–217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropologia miasta : w poszukiwaniu niecodziennej codziennościUrban anthropology : searching for the extraordinariness of every day life / Jacek GĄDECKI // Tematy z Szewskiej ; ISSN 1898-3901. — 2011 nr 1, s. 47–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biblioteka Kraków : rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych[The Cracow Library : the development of a network of urban public libraries] / red. Jacek GĄDECKI, Piotr Knaś ; autorzy: Jacek GĄDECKI, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Anna Miodyńska, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska, Wojciech Kowalik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Małopolski Instytut Kultury], [2017]. — 114 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-61406-18-1. — tekst: http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=175460&wer=0&new=t&mode=shw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biblioteki miejskie jako miejsce trzecie, a deglomeracja kultury : wnioski po badaniach sieci bibliotek miejskich w Krakowie[City libraries as third places and deglomeration of culture : applications after research of a network of urban libraries in Krakow] / Jacek GĄDECKI // Kultura i Społeczeństwo ; ISSN 0023-5172. — 2018 nr 3 MIASTO, s. 3–18. — Bibliogr. s. 17–19, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przestrzeń, biblioteka, etnografia, miejsce, infrastruktura kultury

  keywords: space, ethnography, municipal library, place, cultural infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.35757/KiS.2018.62.3.3

5
 • Diagnoza NGO 2014 : badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim[Diagnosis 2014 : the study of the third sector's and volunteering condition in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship] / Jacek GĄDECKI, Krzysztof Kanabaj, Mateusz Kucz. — Toruń : Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, 2015. — 100 s.. — Bibliogr. s. 99. — ISBN: 978-83-933177-2-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efekt Bilbao / kult cargo : nowe instytucje kultury w Polsce[Bilbao effect / cargo cult : new cultural institutions in Poland] / Łukasz Afeltowicz, Jacek GĄDECKI, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Michał Wróblewski. — Elbląg : Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa, 2018. — 309 s.. — Bibliogr. s. 299–304. — ISBN: 978-83-61282-72-3

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • From culturally-led development to a mega-project : an extended case study of the New Centre of ŁódźOd rozwoju przez kulturę po mega-projekt : rozszerzone studium przypadku Nowego Centrum Łodzi / Jacek GĄDECKI, Łukasz AFELTOWICZ, Ilona Morawska, Karolina Anielska // Przegląd Socjologiczny ; ISSN 0033-2356. — 2021 t. 70 nr 4, s. 61–93. — Bibliogr. s. 90–92, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-29. — tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1592/1441

  orcid iD
 • słowa kluczowe: regeneracja, planowanie przestrzenne, gentryfikacja, efekt Bilbao/Guggenheim, projekt flagowy, funkcja katalityczna, mega-projekt

  keywords: spatial planning, regeneration, gentrification, Bilbao/Guggenheim effect, flagship project, urban catalyst, mega-project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26485/PS/2021/70.4/4

8
 • Gating Warsaw : enclosed housing estates and the aesthetics of luxury / Jacek GĄDECKI // W: Chasing Warsaw : socio-material dynamics of urban change since 1990 / eds. Monika Grubbauer, Joanna Kusiak. — Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2012. — (Interdisciplinary Urban Research / ed. by Center for research excellence ”Urban Research” at Darmstadt University of Technology ; vol. 15). — ISBN: 978-3-593-39778-8. — S. 109–132. — Bibliogr. s. 129–132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • How to make the white elephant work: findings from ethnographic research into Polish new cultural institutions / Łukasz AFELTOWICZ, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Michał Wróblewski, Jacek GĄDECKI // International Journal of Cultural Policy ; ISSN 1028-6632. — 2021 vol. 27 iss. 3, s. 377–393. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-05

  orcid iD
 • keywords: white elephant, new cultural institutions (NCIs), Bilbao/Guggenheim effect (B/G effect), cultural policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10286632.2020.1751141

11
 • I love NH : the marginal gentrification of an ideal socialist city of Nowa Huta / Jacek GĄDECKI // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2012 no. 6, s. 165–182. — Bibliogr. s. 181–182, Abstr.

 • keywords: Nowa Huta, urban transformation, marginal gentrification, life satisfaction, social relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • I love NH : gentryfikacja starej części Nowej Huty?[I love NH : towards the gentrification of the old part of Nowa Huta?] / Jacek GĄDECKI. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012. — 295 s.. — Bibliogr. s. 281–295. — ISBN: 978-83-7683-062-9. — Opis częśc. wg okł. ; na s. red. błędnie podano ISBN - 987-83-7683-062-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • I LOVE NH! : w stronę gentryfikacji starej części Nowej Huty?[I LOVE NH! : towards the gentrification of the old part of Nowa Huta?] / Jacek GĄDECKI // W: Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Cz. 1 / pod red. Jolanty Jakóbczyk-Gryszkiewicz. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. — (Konwersatorium Wiedzy o Mieście ; 25). — ISBN: 978-83-7525-798-4. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 119–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • I love NH. The postindustrial life of the ideal socialist city / Jacek GĄDECKI // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 846. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodologiczne aspekty jakościowych badań par – synteza doświadczeń terenowych[Methodological aspects of qualitative couple's research – the synthesis of field experiences] / Magdalena Żadkowska, Marta Olcoń-Kubicka, Jacek GĄDECKI, Joanna Mizielińska, Agata Stasińska, Filip Schmidt, Mateusz Halawa // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2018 nr 3, s. 41–69. — Bibliogr. s. 65–69, [Streszcz.], Abstr.. — tekst: http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2018_Nr3_s.41_69.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metodologia badań jakościowych, badania pary, wywiad diadyczny, triangulacja metod, badania podłużne

  keywords: qualitative research methodology, couple studies, dyadic interview, triangulation of methods, longitudinal research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122472

16
 • Między unikalnością a standaryzacją – osiedle grodzone jako złożony produktBetween uniqueness and standardization – gated community as a complex consumer product / Jacek GĄDECKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 8, s. 117–128. — Bibliogr. s. 127–128. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2010/SH_2010_08.pdf

 • słowa kluczowe: standaryzacja, gated community, styl życia

  keywords: gated community, life style, standarization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Natura miasta o roli socjonatury w konflikcie społecznymThe nature of the city the role of socionature in the social conflict / Jacek GĄDECKI // Przegląd Socjologiczny ; ISSN 0033-2356. — 2011 t. 60/2–3, s. 187–202. — Bibliogr. s. 201, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: natura, socjonatura, krajobraz, przestrzeń publiczna, NIMBy

  keywords: nature, socionature, landscape, public space, NIMBY

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • New technologies and family life in the context of work at home : the strategies of work-life balanceNowe technologie i życie rodzinne w kontekście pracy wykonywanej w domu : strategie równowagi między pracą a życiem prywatnym / Jacek GĄDECKI, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/4, s. 77–89. — Bibliogr. s. 87–89. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.4/human.2018.17.4.77.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ICT, telepraca, praca w domu, udomowienie, życie codzienne

  keywords: ICT, everyday life, work at home, telecommuting, domestication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.4.77

19
 • Nowa Huta – between marginal gentrification and program revitalisation / Jacek GĄDECKI // W: ESA 2013 : 11\textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — ISBN: 978-88-97523-49-9. — S. 1634

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty : od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiejFrom narrowing to extending of the community : from sharing to exclusion : the smart city concept and important challenges it cause for the urban community / Jacek GĄDECKI // Miscellanea Anthropologica et Sociologica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2354-0389. — 2018 t. 19 nr 1, s. 136–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 146. — tekst: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2799/2242

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wspólnota, sprawstwo, miasto inteligentne, gospodarka współdzielenia, Airbnb

  keywords: community, smart city, agency, sharing economy, Airbnb

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odkrywając miasto idealne? : marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa HutaDiscovering the ideal city? : marginal gentrification of the old part of the Nowa Huta district / Jacek GĄDECKI // Studia Regionalne i Lokalne / Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) ; Sekcja Polska Regional Studies Association ; ISSN 1509-4995. — 2013 nr 4, s. 64–81. — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: marginalna gentryfikacja, pionierzy gentryfikacji, rynek mieszkaniowy, lokatorzy-inwestorzy, miasto postsocjalistyczne

  keywords: marginal gentrification, pioneers of gentrification, housing market, tenants, investors, post socialist city

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7366/1509499545404

22
 • Pionierzy 2.0. : czyli o nowym życiu w (nie tak już) nowym mieściePioneers 2.0. : a new life in a (not so) new town / Jacek GĄDECKI // W: Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie / pod red. Jarosława Klasia. — Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, 2017. — ISBN: 978-83-948244-0-2. — S. 50–57. — Toż pod adresem {http://www.okn.edu.pl/przewodnik/alternatywny_przewodnik_po_nh.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Polityki miejskie[Urban policies] / Jakub GĄDECKI, Paweł Kubicki // Politeja ; ISSN 1733-6716. — 2014 nr 1 (27), s. 135–156. — Bibliogr. s. 153–155, Abstr.

 • słowa kluczowe: polityki miejskie, miejskość, suburbanizacja, gentryfikacja

  keywords: urban policies, urbanity, suburbanization, gentrification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/Politeja.11.2014.27.07

24
 • Praktyki telepracowników : negocjowanie granic między domem a pracą[Teleworker practices : negotiating the borders between home and work] / Jacek GĄDECKI, Magdalena Żadkowska // W: Socjologia zamieszkiwania [Dokument elektroniczny] : narracje, dyfuzje, interwencje / pod red. Marcina Jewdokimowa, Magdaleny Łukasiuk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. — ISBN: 978-83-65224-87-3 ; e-ISBN: 978-83-65224-88-0. — S. 63–86. — Bibliogr. s. 85–86. — Aneks metodologiczny do tekstu na s. 225–232. — J. Gądecki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/socjologia_zamieszkiwania_narracje/socjologia_zamieszkiwania_narracje.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25