Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Dąbrowski, inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-lab, Laboratorium Wydziałowe


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9510-5638 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e39

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Sprawozdanie z badań laboratoryjnych cech fizyczno-mechanicznych prób z otworów badawczych wierconych w 1999 roku w KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Turów”[Report of laboratory investigations of physico-mechanical properties of samples from boreholes in „Turów” open-cast mine] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Robert KACZMARCZYK, Aleksandra BORECKA, Aleksander SANOCKI, Jacek DĄBROWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : AGH, 1999. — 31 s.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: