Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Jabłońska-Firek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, * Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów i korzyści jako podstawa oceny efektywności gospodarowania i stymulowania warunków zrównoważonego rozwojuCosts-benefit-analysis in estimation the efficiency management and stimulation sustainable development conditions / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów technicznej likwidacji kopalń węgla kamiennego w latach 1991–1999Analysis of costs of technical liquidation of coal-mines in 1991–1999 / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Jan DUDA, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA // W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6). — Referaty zamieszczone w monografii były przedmiotem publicznego odbioru na specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 20.02.2001 r.. — ISBN10: 83-914945-0-0. — S. 227–243. — Bibliogr. s. 242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych w górnictwie[Economical and ecological conditions of decision processes in mining] / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 195, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0229). — Bibliogr. s. 192–[196]. — ISBN: 978-83-7464-089-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczno-ekologiczna analiza i ocena wariantów likwidacyjnych kopalń : materiały pokonferencyjne[Economical and ecological analysis and assessment of pits liquidation variants] / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 3, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kierunki strategii działania kopalń w świetle badań modelowychStrategic direction of pits operation in a light of model based research / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // W: Górnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — ISBN10: 83-909602-3-9. — S. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja systemowego ujęcia prognozowania kosztów i źródeł finansowania likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennegoAn outline of the systemic formulation of costs and financing sources for technical liquidation of coal-mines / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Jan Tadeusz DUDA // W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6). — Referaty zamieszczone w monografii były przedmiotem publicznego odbioru na specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 20.02.2001 r.. — ISBN10: 83-914945-0-0. — S. 299–311. — Bibliogr. s. 310–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Makroekonomiczna analiza kopalń jako podstawa rozwiązań systemowych oraz decyzji strategicznych w górnictwie węgla kamiennegoMacroeconomic analysis of pits operation as a basic for a system approaches and strategic decision making in the coal mining industry / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — Dod. na okł.: Dzień Górnika 2000. — ISBN10: 83-908853-6-0. — S. 69–86. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody i narzędzia modelowania statystycznego kosztów technicznej likwidacji kopalń węgla kamiennegoMethods and instruments for statistical modeling of technical liquidation costs of coal pits / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Katarzyna Pater // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 155–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody predykcji kosztów likwidacji jako narzędzie sterowania kosztami pozyskania węgli kamiennychThe prediction methods of coal-pits liquidation costs as an instrument of coal mining cost control / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 12–14 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2001. — S. 123–141. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Predykcja kosztów likwidacji dla potrzeb sterowania kosztami pozyskania węgli kamiennychPrediction of pits closing costs for coal mining costs control purposes / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2003 R. 27 z. 1, s. 55–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kopalnie, likwidacja kopalń

  keywords: mining, liquidated mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych z wykorzystaniem modelowania stochastycznegoUsage of stochastic models to forecast of the staff in mining processes / Arkadiusz UTRATA, Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 307–316. — Bibliogr. s. 315, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prognozowanie kosztów technicznej likwidacji kopalńPrediction of costs of technical liquidation of coal-mines / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6). — Referaty zamieszczone w monografii były przedmiotem publicznego odbioru na specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 20.02.2001 r.. — ISBN10: 83-914945-0-0. — S. 245–253. — Bibliogr. s. 252–253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 104, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 109, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Książka prezentuje referaty laureatów XLII Studenckiej Sesji Naukowej Górników z roku 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 81 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Książka prezentuje referaty laureatów XLI Studenckiej Sesji Naukowej Górników z roku 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 100, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Książka prezentuje referaty laureatów XLIII Studenckiej Sesji Naukowej Górników z roku 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu: Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — 116, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Ref. laureatów XLIV Studenckiej Sesji Naukowej Górników z roku 2003. — Na książce zbędny ISSN.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining Section] / red. nauk. tomu: Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 133, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — Bibliogr. przy rozdz.. — Książka prezentuje referaty laureatów XLVII Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego z roku 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu: Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — Bibliogr. przy rozdz.. — Książka prezentuje referaty laureatów XLV Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego z roku 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego[Presentations of laureates of the Student Scientific Session on Mining] / red. nauk. tomu: Barbara JABŁOŃSKA-FIREK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 97, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — Bibliogr. przy rozdz.. — Książka prezentuje referaty laureatów XLVI Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego z roku 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie analizy postoptymalnej pod kątem dostosowania decyzji produkcyjnych do rzeczywistych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznychUtilization of post-optimal analysis as related to adjusting production decisions to actual internal and external conditions / Dariusz FUKSA, Barbara JABŁOŃSKA-FIREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 83–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ekonomika, analiza postoptymalna

  keywords: economy, post optimal analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie metody Monte Carlo do analizy wrażliwości planów produkcji i sprzedaży węgla na zmiany zapotrzebowaniaUtilization of the Monte Carlo method to analyze sensitivity of production and sales plans of coal to changes in demand / Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Dariusz FUKSA, Jan Tadeusz DUDA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 95–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: produkcja węgla, metoda Monte Carlo, sprzedaż węgla

  keywords: coal production, Monte Carlo method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: