Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Trzcińska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2970-6336 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57194053933

PBN: 5e709315878c28a0473a2832

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Agnieszka Pilchowa i Stefan Ossowiecki - między jasnowidzeniem a paradygmatem nowej nauki[Agnieszka Pilchowa and Stefan Ossowiecki - between clairvoyance and the new science paradigm] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 2, Formacje, ludzie, idee / red. Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — (Światło i Ciemność). — ISBN: 978-83-7865-886-3. — S. 178–186. — Bibliogr. dla całości s. 319–341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Człowiek w świecie maszyn : wprowadzenie do antropologii cyberkultury[Man in the world of machines : introduction to cyberculture anthropology] / pod red. Izabeli TRZCIŃSKIEJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 182 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-15-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Duchowość : teozoficzne koncepcje i praktyki rozwoju duchowego w kulturze polskiej od początku XX wieku do 1939 roku[Spirituality : theosophical concepts and practices of spiritual development in Polish culture from the beginning of the 20th century to 1939] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 5, Idee przewodnie / pod red. Mariusza Dobkowskiego i Tadeusza Cegielskiego. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. — (Światło i Ciemność). — Dod. ISBN 978-83-235-4718-1. — ISBN: 978-83-8206-141-3. — S. 54–78. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dzieje polskiej teozofii w dokumentach z lat 1909–1933[History of Polish theosophy in documents from 1909-1933] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 4, Źródła i dokumenty / red. Diana Oboleńska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — (Światło i Ciemność). — ISBN: 978-83-7865-888-7. — S. 27–84. — Bibliogr. w formie przypisów. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ezoteryczna – symboliczna – transowa : o sztuce Janiny Kraupe[Esoteric – symbolic – trance : about the art of Janina Kraupe] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Brakujący element : wątki ezoteryczne w sztuce współczesnej / pod red. Joanny Kaiser, Jakuba Woynarowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2022. — ISBN: 978-83-66564-48-0. — S. 51–67. — Bibliogr. s. 66–67. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Franciszek Augustyn Prengel i astrologowie międzywojnia[Franciszek Augustyn Prengel and interwar astrologers] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 2, Formacje, ludzie, idee / red. Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — (Światło i Ciemność). — ISBN: 978-83-7865-886-3. — S. 187–196. — Bibliogr. dla całości s. 319–341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Golem, Pandora i cyborg : komunikacja człowieka i maszyny w perspektywie badań nad kulturąHuman and machine communication in the perspective of cultural studies / Izabela TRZCIŃSKA // W: Człowiek w świecie maszyn : wprowadzenie do antropologii cyberkultury / pod red. Izabeli Trzcińskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-15-8. — S. 11–26. — Bibliogr. s. 23–26, Abstr.

 • słowa kluczowe: emocje, mit, golem, inteligentne maszyny, dolina niesamowitości

  keywords: emotions, myth, golem, sentient machines, uncanny valey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Idea prawa karmicznego w przekonaniach polskich teozofów : przyczynek do badańThe idea of the karmic law in the convictions of Polish theosophists : contribution to the study / Izabela TRZCIŃSKA // W: Wschód i Zachód : miejsca spotkań / pod red. Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek przy współpracy Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo Libron, 2018. — ISBN: 978-83-65705-84-6. — S. 255–270. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: karma, prawo przyczyny i skutku, teozofia, Polskie Towarzystwo Teozoficzne, ezoteryzm, Wanda Dynowska

  keywords: esotericism, Karma, Theosophy, Wanda Dynowska, karmic law, law of cause and effect, Polish Theosophical Society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Imaginatio[Imaginatio] / pod red. Moniki Rzeczyckiej, Agaty Świerzowskiej, Izabeli TRZCIŃSKIEJ. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. — 202, [6] s.. — (Światło i Ciemność ; t. 8). — Bibliogr. w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7865-594-7. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jana Hadyny nadzieje nowej ery[Jan Hadyna hopes a new era] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 2, Formacje, ludzie, idee / red. Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — (Światło i Ciemność). — ISBN: 978-83-7865-886-3. — S. 197–205. — Bibliogr. dla całości s. 319–341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jung a tradycja ezoteryczna[Jung and esoteric tradition] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga / red. nauk Henryk Machoń. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. — ISBN: 978-83-01-19567-0. — S. 191–204. — Bibliogr. s. 201–204. — I. Trzcińska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Między racjonalnością a mitem w okresie wczesnej nowożytności[Between rationality and myth in the early modern area] / Izabela TRZCIŃSKA // W: Historia filozofii. Cz. 3, Meandry przemian / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020. — (Dydaktyka Filozofii ; t. 10). — ISBN: 978-83-8061-868-8. — S. 79–96. — Bibliogr. s. 91–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowa antropologia cyberkulturyThe new anthropology of cyberculture / Izabela TRZCIŃSKA, Łukasz Trzciński // W: Człowiek w świecie maszyn : wprowadzenie do antropologii cyberkultury / pod red. Izabeli Trzcińskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-15-8. — S. 167–178. — Bibliogr. s. 177–178, Abstr.

 • słowa kluczowe: wartości, społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, nowa antropologia

  keywords: value, information society, cyberculture, new antropology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oblicza polskiego ezoteryzmu 1890-1939[Faces of Polish esotericism 1890-1939] / Izabela TRZCIŃSKA, Monika Rzeczycka // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 2, Formacje, ludzie, idee / red. Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — (Światło i Ciemność). — ISBN: 978-83-7865-886-3. — S. 7–36. — Bibliogr. dla całości s. 319–341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 2, formacje, ludzie, idee[Polish esoteric traditions 1890–1939 : groups, people, ideas] / red. Monika Rzeczycka, Izabela TRZCIŃSKA. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — 366, [11] s.. — Bibliogr. s. 319–341. — ISBN: 978-83-7865-886-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 1, teozofia i antropozofia[Polish esoteric traditions 1890-1939 : theosophy and anthroposophy] / red. Monika Rzeczycka, Izabela TRZCIŃSKA. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — 278, [11] s.. — (Światło i Ciemność). — Bibliogr. dla całości s. 234–258. — ISBN: 978-83-7865-885-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przedmiot i metody badań nad ezoteryzmem w kontekście polskim[Subject and methods of research on western esotericism in the Polish context] / Monika Rzeczycka, Izabela TRZCIŃSKA // W: Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. T. 1, Teozofia i antropozofia / red. Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — (Światło i Ciemność). — ISBN: 978-83-7865-885-6. — S. 11–37. — Bibliogr. dla całości s. 234–258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pytanie o tożsamość w poezji Wandy DynowskiejThe question of identity in Wanda Dynowska's poetry / Izabela TRZCIŃSKA // W: Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury / pod red. Agaty Świerzowskiej, Izabeli Trzcińskiej. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016. — ISBN: 978-83-65705-15-0. — S. 183–196. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Słowo wstępne[Introduction] / Izabela TRZCIŃSKA, Agata Świerzowska, Monika Rzeczycka // W: Imaginatio / pod. red. Moniki Rzeczyckiej, Agaty Świerzowskiej i Izabeli Trzcińskiej. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. — (Światło i Ciemność ; T. 8). — ISBN: 978-83-7865-594-7. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sztuka duchowości Janiny Kraupe[The art of spirituality of Janina Kraupe] / Izabela TRZCIŃSKA. — Kraków : Akademia Sztuka Pięknych im. Jana Matejki, 2021. — 440 s.. — Bibliogr. s. 386–427. — ISBN: 978-83-66564-41-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The concept of religion of the future according to the esoteric community of Wisła in the interwar period / Izabela TRZCIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2084-4077. — 2020 t. 53 nr 1, s. 63–76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 74–76, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-20. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/17208/pl

 • słowa kluczowe: teozofia, ezoteryzm, Julian Ochorowicz, Jan Hadyna, Agnieszka Pilchowa, Andrzej Podżorski, immanencja, duchowość, spirytyzm

  keywords: esotericism, Theosophy, Agnieszka Pilchowa, Julian Ochorowicz, Jan Hadyna, Andrzej Podżorski, immanence, spirituality, spiritism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20844077SR.20.005.12508

25
 • The mythology of Agnieszka Pilchowa / Izabela TRZCIŃSKA // W: Polish esoteric traditions 1890–1939 : selected issues / ed. by Agata Świerzowska. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7865-894-8. — S. 96–116. — Bibliogr. dla całości s. 291–319

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: